Medelingen & nieuws (9 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 9 maart 2022.

Op de Aventijn in Rome staat tegenover de Benedictijnse abdij San Anselmo het paleis van de Orde van Malta. In de deur naar de tuin bevindt zich het beroemde sleutelgat. Je kijkt er doorheen en je ziet door een haag van bomen de koepel van de Sint Pieter heel dichtbij. Dat komt, omdat de bomen op een bijzondere manier naar elkaar zijn gegroeid.  Optisch bedrog, trompe l’oeil! De kerk van Petrus lijkt heel dichtbij. En als je dan de heuvel weer afdaalt, kom je in het leven van alle dag. Het getoeter, de sirenes en het gekrioel van de vele toeristen!

Thabor — Komende zondag zien de leerlingen op een hele bijzondere manier Jezus, wie Hij is, van heel dichtbij! Dat gebeurt op de berg Thabor, Hij gaat omhoog, Hij bidt en is zo verheven boven de vanzelfsprekendheid van de dagelijkse werkelijkheid. Echter, het betekent niet dat het een sprookje is, een optisch bedrog, een tromp l‘oeil, zoals op de Aventijn. Hier wordt echt duidelijk waar het om gaat! Hij is geroepen en mens geworden om beeld en gelijkenis van God te zijn. De ware zoon van God. Jezus is in gesprek met Mozes en Elia, met wet en profeten, met de Tenach, met de Schriften. Het resultaat van die dialoog wordt in een korte flits geschilderd: Jezus verandert van uiterlijk en zijn kleding wordt stralend wit.

Heden — Zou je het visioen van de leerlingen je soms eigen willen maken? Weet wat je zegt, want door dit visioen wordt de weg naar beneden, de berg af niet eenvoudiger. Met het felle licht van Christus op het netvlies van ons hart, wordt het lijden in de wereld nog ondraaglijker, worden we nog gevoeliger voor mensen die een beroep op ons doen, van de vele slachtoffers in de onzinnige oorlog in Oekraïne, ons vastenactieproject, tot de daklozen in onze eigen stad. Wie dit visioen serieus neemt, zal nog meer actie willen ondernemen in zijn/haar leven om barmhartig te zijn.

Getuigen — Laten we dan ook niet zwijgen en met vreugde spreken over dit visioen dat we meedragen in ons leven, het visioen dat we vieren in de eucharistie en dat ons inspireert tot barmhartigheid en liefde. In gesprek gaan met de Schriften en onze handen omhoog houden:  bidden om vrede, bidden om de Heilige Geest: dat Hij ons de nodige moed en inspiratie geeft voor dit spreken en getuigen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN (1)

De bloemengroep van parochiekern De Goede Herder zal de komende weken in de altaarversiering de veertigdagentijd tot uitdrukking brengen: tijd van inkeer, van een tocht die leidt van woestijn naar Paastuin.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd hoorden wij in de evangelielezing hoe Jezus in de woestijn door Satan op de proef werd gesteld: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: ”de mens leeft niet van brood alleen”.’

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is komen uit het water en staan in de woestijn. Jezus heeft God nabij gebracht. Hij heeft ons geloof gezuiverd. Hij leerde ons nee te zeggen tegen het kwaad. Nee te zeggen tegen het bijgeloof dat je van stenen brood kunt maken; dat macht je gelukkig kan maken; dat de wereldse goden ons liefde brengen.

Voor ons is Jezus inderdaad de Weg, de Waarheid en het Leven geworden. De richtingwijzer naar het goede, de richtingwijzer naar de liefde. De komende veertig dagen zijn ons geschonken om weer op zijn spoor te komen.

Bloemengroep De Goede Herder


OECUMENISCHE VESPERDIENST IN DE GOEDE-HERDERKERK (10 maart)

Donderdagavond 10 maart is er een oecumenische vesperviering in de Goede-Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Het thema is: ‘Bevrijding?!’, helaas actueler dan ooit, gezien de rampspoed die Oekraïne thans treft.

In de veertigdagentijd anno 2022 staan de verhalen uit het bijbelboek Exodus centraal. Ze wijzen ons in de richting van uittocht uit onmacht en tegenslag naar bevrijding en nieuw leven.


GEZINSVIERING MET COMMUNICANTEN IN DE GOEDE-HERDERKERK (13 maart)

Op zondag 13 maart gaat pastoor Walter Broeders voor in een bijzondere gezinsviering in de Goede-Herderkerk. In deze viering zullen elf nieuwe communicantjes zich voorstellen. In de maand mei zullen zij hun Eerste Communie doen.

Ook de communicanten van afgelopen jaar zullen in de kerk zijn, én er wordt een communicant gedoopt!!

Wij hopen dat vele parochianen aanwezig willen zijn om deze parochianen van de toekomst te verwelkomen. Tot zondag 13 maart! Aanvang van de viering: 9:30 uur.

Namens de werkgroep Eerste Communie — Mariëlla Oerlemans