Mededelingen & nieuws (16 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 16 maart 2022.

Beste parochianen,

Vandaag mochten wij onze stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je stemt op een partij die past bij jouw idealen, daarbij maak je het hokje rood voor de naam die jij kiest! Dat kan om een tal van redenen. Je kent die persoon, je kiest voor een bepaalde persoon of je denkt: de bovenste is goed. Deze persoon en deze partij zal (bij voldoende stemmen) jouw belangen gaan behartigen in de gemeenteraad en het werk controleren van de burgemeester en wethouders. In zoverre hebben zij macht.

Macht — Hebben wij niet allemaal een beetje macht? In ons gezin, op ons werk en zelfs in ons vrijwilligerswerk dragen wij verantwoordelijkheid, maken wij keuzes en hebben zo ook macht. Wij bepalen toch de gang binnen ons gezin? En in ons werk dragen wij toch verantwoordelijkheid voor wat we doen en maken wij keuzes, linksom of rechtsom?

Negatief of positief — We zien in de wereld dat macht ook heel negatief kan uitwerken. We zien hoe een land een ander land kan binnendringen. Met desastreuze gevolgen: vele slachtoffers en de wereld in disbalans. We hopen en bidden dat het allemaal goed mag komen. Macht is altijd negatief als het niet gecontroleerd wordt door een instantie of door een andere persoon. Dat zien wij in de kerk; dat zien wij in de maatschappij; dat zien wij in de grote wereld.

Sluier — In het evangelie van aanstaande zondag vraagt de moeder van de zonen van Zebedeüs aan Jezus of haar twee jongens in het Koninkrijk aan zijn linker- en aan zijn rechterhand mogen zitten. Ze vraagt dat terwijl haar zonen meeluisteren. Ze zijn allemaal bezig ‘met hun eigen ding’. Zo komt er eigenlijk een sluier over hun eigen oren en zien ze eigenlijk niet meer waar het omgaat en waartoe de Heer hen geroepen heeft. Juist omdat zij deze ‘missie’ niet begrijpen, ontstaat er onenigheid. In zijn antwoord schept Jezus ruimte, ruimte om te leren nadenken en te gaan beseffen wat zijn weg inhoudt.

Zijn weg — Om die reden moet Jezus met de leerlingen een lange weg afleggen: een weg van vorming en onderricht, een weg waar zij hun Meester van dichtbij zullen leren volgen.  Jezus zal naar Jeruzalem gaan om daar aan het kruis te sterven. De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wie de grootste wil zijn, moet dienaar van allen worden.

Dienstbaarheid — Macht hoeft niet negatief te zijn. Macht mag worden uitgedragen in dienstbaarheid, opdat de ander geholpen wordt, opdat de wereld er beter van wordt, opdat de kerk mag groeien en Gods Koninkrijk mag komen. Dat is de ruimte die Jezus geeft in het antwoord aan de moeder van de Zonen van Zebedeüs. Hij zegt niet: het kan of kan niet. Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik ga drinken?, dát vraagt Hij.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA

Begin maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei 2022 de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. Vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de karmeliet Titus Brandsma een inspiratiebron voor velen. Zijn activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen.

De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en mgr. Ron van den Hout.

Lees meer over Titus Brandsma (via www.karmel.nl)