3e zondag veertigdagentijd (19-20 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 19-20 maart 2022: 3e zondag van de veertigdagentijd: Sef. 3,14-18a – Fil. 4,4-7 – Luc. 3,10-18


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 19 maart is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 20 maart is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 20 maart is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (19 maart): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intenties. — Voor pater Leo van Ulden.

Parochiekern De Goede Herder (20 maart): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Gitty Kok-de Wit, Ton Buikstra, Pater Leo van Ulden, Hans van Ruiten. — Voor Ria Tacx, Nel Bruines-Overmeer, Lies en Adriaan Vreeburg, Annie en Dick van der Hulst, Wim Kalkers, Jan Straathof, Simon Honselaar, Martin van Tilburg, Anneke van Rooijen-Vijlbrief, Lina en Frits Labordus.

Parochiekern H. Laurentius (20 maart): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Nel Verburg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Paul Ammerlaan, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, pater Leo van Ulden, Otto Havik, Paul de Winter.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 23 maart is er een ochtendviering (aanvang 10:00 uur), daarna koffie drinken in de Herdershof. — Donderdag 24 maart is er een oecumenische vesperviering in de dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is “Bevrijding”. Aanvang: 19:15 uur. — Zondag 27 maart is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Ook is er kindernevendienst. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 6.3.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 26 maart is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius —  Zondag 27 maart is er een eucharistieviering waarin Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


BRIEF VAN NEDERLANDSE BISSCHOPPEN OVER HULP AAN OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. De Nederlandsche bisschoppen zijn dankbaar voor de grote bereidheid om hen te helpen, zo schrijven zij in hun pastorale brief met als titel: “Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen”. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen.

Het opvangen van vluchtelingen en migranten is een teken van christelijke barmhartigheid, zo schrijven de bisschoppen: ‘Jezus vraagt ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25, 35). Christus inspireert ons door zijn oproep: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.”‘

Ook vragen de bisschoppen om — naast de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht voor de vluchtelingen aan de vluchtelingen — ook in gebed verenigd te zijn voor de vrede in Oekraïne en
in heel de wereld.

Lees de pastorale brief van de bisschoppen (via rkkerk.nl)

Lees ook: Parochies in actie voor Oekraïne (via bisdomrotterdam.nl)

Lees ook: Bisschoppen in Europa bidden om een einde aan de oorlog (via bisdomrotterdam.nl)

Lees ook: Diocesane Charitas Instelling over opvang vluchtelingen Oekraïne (via bisdomrotterdam.nl)