Mededelingen & nieuws (23 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 23 maart 2022.

Beste parochianen,

Een bekende vraag in het dorp waar ik lang pastoor ben geweest was: ‘Van wie ben jij er eentje?’ De mensen wilden graag weten uit welke familie jij kwam. Het is misschien best wel een goede vraag: waar horen wij thuis? Wat is onze oorsprong en wie behoren wij toe?

Christus — De Veertigdagentijd is bij uitstek de periode om ons te bezinnen op de vraag van wie wij er eentje zijn. Ik bedoel dan niet uit welk gezin wij komen, maar met welke inspiratie wij onze activiteiten ondernemen. Als christenen zijn wij verbonden met Christus en zijn evangelie: de Blijde Boodschap.

De zonen — Het evangelie van aanstaande zondag gaat over de verloren zoon (Luc.15). De jongste zoon denkt bij zichzelf, nadat hij zijn erfenis had meegenomen en verbrast: hoor ik nog wel bij mijn vader?  Maar ook de oudste zoon, die altijd zijn vader trouw is gebleven denkt: hoor ik nog wel bij mijn vader, die alles aan mij geschonken heeft? Wie ben ik eigenlijk en waar hoor ik thuis?

De apostel — Paulus noemt de inwoners van Korinthe gezanten van Christus. Door de doop hebben wij een nieuw bestaan gekregen. Het oude is voorbij.  Ook wij zijn gedoopt, wellicht toen wij baby’s waren. Maar in de Paasnacht mogen wij onze doopbeloften hernieuwen. Een leerling van Christus willen zijn!

Ora — Als leerling van Christus mogen wij in ons dagelijkse gebed beseffen, dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Wij behoren toe aan de Vader!  Bij Hem horen wij thuis. Wij zijn kinderen van de Vader. Door zijn oneindige barmhartigheid mogen wij telkens opnieuw voor Hem verschijnen. Ook als de jongste en de oudste zoon; dus als wij fouten, soms grote fouten hebben gemaakt.  Onze daden vragen telkens weer om zelfreflectie: wat ging er goed, wat kan er beter?

Labora — Ons werk voor de medemens mag geïnspireerd zijn op het evangelie, doordat wij kinderen zijn van eenzelfde Vader. Geïnspireerd op het evangelie betekent: met het dubbele gebod van de Heer, heb God lief en de naaste als jezelf. Daarom staat bij al wat wij doen de waardigheid van iedere mens centraal. Dat vraagt iedere keer weer een herijking: van wie ben ik er eentje?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN (ZONDAG 2 EN 3 VEERTIGDAGENTIJD)

De bloemengroep van parochiekern De Goede Herder brengt de weg naar Pasen tot uitdrukking in de versiering op het priesterkoor: van dorre woestijn naar bloeiende Paastuin, vol licht en levenskracht.

In de veertigdagentijd volgen we Jezus en zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem, op weg naar het Paasfeest. De lezing van de tweede zondag (Luc. 9: 28-23) toont Jezus hoog op een berg in een ander, hemels licht. Zo wordt God in glans gekend: Licht van ons verlangen.

In de lezing van de derde zondag (Luc. 13: 1-17) houdt Jezus zijn leerlingen een gelijkenis voor waarin de wijngaardenier een boom die geen vruchten voortbrengt niet omhakt maar de grond rondom loshaalt en nog eens bemest. Een mens te zijn op aarde is: blijven spitten en bemesten, kansen geven, verantwoordelijkheid nemen om leven vrucht te laten dragen.


ZATERDAG 23 APRIL: INZAMELING VOOR SAM’s KLEDINGACTIE BIJ DE GOEDE-HERDERKERK