4e zondag veertigdagentijd (26-27 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 26-27 maart 2022: 4e zondag van de veertigdagentijd: Joz. 5,9a.10-12 – 2 Kor. 5,17-21 – Luc. 15,1-3.11-32


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 26 maart is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 27 maart is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 27 maart is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (26 maart): Mien van Klink-Rotteveel, Wim van Veen en overleden familie, Ton Kocken.

Parochiekern De Goede Herder (27 maart): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Gitty Kok-de Wit, Ton Buikstra, Pater Leo van Ulden, Hans van Ruiten. — Voor Alie Rotteveel, Annie van der Hulst, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Trees Hosman-van der Maas, Corrie Einfeld-Pfenniger, Lidy van Ruiten-Vogels, Leen van Velzen, John Tijssen.

Parochiekern H. Laurentius (27 maart): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Van Boheemen-Van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk , Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, pater Leo van Ulden, Otto Havik, Paul de Winter, Martha Hoogweg.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 30 maart is er een viering van woord- en gebed. Voorganger is Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Donderdag 31 maart is er een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is “Bevrijding”. Aanvang: 19:15 uur. — Zondag 3 april is er een woord- en gebedsviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Ook is er kindernevendienst. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 27.3.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 2 april is er een familieviering waarin de communicanten worden voorgesteld. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Ad van der Helm. Met medewerking van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius —  Zondag 3 april is er een eucharistieviering waarin Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


FAMILIEVIERING MET COMMUNICANTEN IN DE SINT-JANSKERK (2 APRIL)


PALMPASENSTOKKEN VERSIEREN IN DE GOEDE HERDERKERK [6 APRIL)

Dit jaar gaan we weer samen palmpasenstokken versieren. We nodigen alle kinderen uit om mee te doen. Op woensdagmiddag 6 april van 14 u tot 15 u gaan we in het Atrium van de Goede-Herderkerk de stokken versieren.

Wij zorgen voor de knutselmaterialen, lekkers aan de stok en het broodhaantje. Er is ook limonade voor de kinderen. Zorgt u zelf voor een palmpasenstok? Een kruis kan van hout of takken gemaakt worden. Een vrijwillige bijdrage aan de kosten is welkom. Ervaring leert dat het fijn is als er een ouder of oudere broer/zus meehelpt.

Op zondag 10 april is het palmpasen. Om 9.30 u is de gezinsvieringing de Goede-Herderkerk. Tijdens de viering wordt er een processie van de kinderen met de palmpasenstokken gehouden.

Wij hopen weer met veel kinderen mooie palmpasenstokken te versieren. Bedenkt u vast aan wie de palmpasenstok gegeven kan worden?

Opgeven kan bij ons:
Amanda Jongbloed — Telefoon: 06-14464035
Mariëtte Denissen — Telefoon: 06-25571962