Mededelingen & nieuws (30 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 30 maart 2022.

Beste parochianen,

In het evangelie van komende zondag bukt Jezus zich voorover en schrijft in het zand.  Hij had net een gesprek gehad met mensen, die een overspelige vrouw hebben aangegeven bij Hem. De Joodse wet eist dat zij wordt gestenigd. Maar Jezus schrijft op de grond. Wat schrijft Hij? Dat zal altijd een raadsel blijven. Hij geeft daardoor wel ruimte in het gesprek. Dan zegt Hij: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste de steen op haar werpen’. Jezus bukt weer en schrijft in het zand. Ze druipen af, één voor één, de oudsten als eerste.

Barmhartigheidsraam — Deze scene uit het evangelie van Johannes wordt prachtig afgebeeld in een glas-in-lood raad in de kapel van Vronesteyn. Aangebracht in het Jaar van Barmhartigheid, dat door paus Franciscus in 2015 is geopend. Barmhartigheid is in de Bijbel een sleutelwoord om te omschrijven hoe God met ons omgaat, onderstreept paus Franciscus. God roept ons op om barmhartig te zijn. Vergeving, zegt de paus, is een kracht die nieuw leven opwekt en moed geeft om de toekomst hoopvol tegemoet te zien.

Licht — Als Jezus zegt: jullie zijn het zout van de aarde en het licht in deze wereld, dan bedoelt Hij dat wij door elkaar te vergeven, door barmhartig te zijn voor elkaar, het licht van Jezus laten schijnen in deze wereld. Wij hoeven ons niet te bewijzen dat wij christenen zijn, maar wij mogen de opdracht van Jezus vervullen en zo Zijn licht de wereld indragen.

Wat Jezus op de grond schrijft, blijft een groot geheim; voor mij een ruimte om barmhartig te zijn en zijn licht te verspreiden in de wereld van vandaag.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

NIEUWSBRIEF SINT-JAN

De nieuwsbrief voor de maand april (2022/4) is verschenen, ook in een digitale versie (pdf). Hierin onder meer: Vieringenrooster — Kinderkerk Palmzondag (10 april) — Op weg naar Pasen — Herdenking Jodenvervolging (24 april).


RONDOM PETRUS EN PAULUS, AFLEVERING 5

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus. Een gedrukte exemplaar kunt u meenemen vanuit de kerk. Hier ook beschikbaar als digitale versie (pdf). Hierin onder meer: Op weg naar Pasen en mei — Van de bestuurstafel — Wat doen we als parochie voor Oekraïne? — Het heilig Triduüm — Regionieuws (dit keer op dubbele pagina’s!).