Zalig Pasen!

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft

Zalig Pasen wensen wij u en al uw dierbaren.
Dat Gods liefde in onze harten oplicht.
Pasen: een nieuw begin!

Veel parochianen hebben zich in de Veertigdagentijd en de Goede Week met hart en ziel ingezet voor onze gemeenschappen. Hartelijk dank voor uw bijdragen binnen en buiten de kerkgebouwen!

Pastoraatgroepen en beheercommissies van de parochiekernen in Regio Oost


RECTIFICATIE

De woensdagochtendviering op 20 april in de Goede-Herderkerk is (anders dan eerder gemeld) een woord- en gebedsdienst waarin Heleen Brouwer voorgaat. Aanvang: 10:00 uur.