Mededelingen & nieuws (20 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 20 april 2022.

Beste parochianen,

Er is een bekende uitdrukking in onze leefwereld: eerst zien en dan geloven. Alleen wat je kunt zien, houden we voor waar en wat je niet ziet, dat is niet waar! Het kan onze gedachte zijn. Net zoals van Thomas. Aanstaande zondag op Beloken Pasen horen wij zijn verhaal. Hij twijfelt, hij zoekt naar zekerheid!

Geloof —Dat brengt mij bij de vraag: bestaat er een eeuwige God? Heeft die God Jezus van Nazareth uit de dood doen opstaan? Leeft Hij als de verrezene onder ons. Voor heel veel mensen is deze geloofsuitspraak waar, anderen twijfelen, weer anderen kunnen dit absoluut niet aannemen. In de geschiedenis hebben velen Hem als de Verrezene ervaren en herkend. Toch geloof ik sterk dat de eeuwige God bestaat en Jezus heeft opgenomen zodat ook wij daarvoor in aanmerking komen. Maar ik geloof het, nooit weet ik echt zeker!!! Dat hoeft ook niet. Evenmin dat ik kan bewijzen dat bijvoorbeeld mensen van mij houden.

Leed — En daarbij: hoe gaan wij om met het leed in deze wereld? Hoe gaan wij om met het leed in ons eigen leven?  De leerlingen zijn bij elkaar gekomen, ze zijn verdrietig en bang voor de joden. Angst heeft hen doen verlammen. Hun Heer is aan het kruis geslagen en gestorven. Dan komen de leerlingen op de avond van de eerste dag van de week bij elkaar. Er komt een nieuw begin aan!  Maar het oude wordt niet afgebroken. Jezus verschijnt aan de leerlingen met zijn zichtbare wondentekenen.

Niet zwijgen — Wonden genezen niet door de pijn te ontkennen en ook niet door het leed te koesteren. Het leed dat ons overkomt, moeten wij niet verzwijgen, maar juist met elkaar bespreken. Niet het leed onder stoelen of banken steken, maar juist op tafel leggen en er met elkaar over spreken. ‘Kunnen we het niet over iets gezelligers hebben?’, luidt het tv-spotje.

Praten — Jezus verschijnt aan zijn leerlingen met de wondentekenen en wenst ons zijn vrede toe. Zo laat Jezus zien, dat er zonder wonden geen verrijzenis is. Niet zwijgen, maar spreken. Niet zeggen: ‘Alles gaat goed, zo van: er is geen kwaad, er is niets aan de hand, want de Heer is verrezen. Jezus zegt eerst tegen Thomas:  ‘Kom en zie mijn wonden, en leg jouw handen in mijn wonden’. Je mag en kunt er niet voor weglopen!

Met hartelijke groet, Pastoor Walter Broeders 


VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN (GOEDE WEEK)

De bloemengroep van parochiekern De Goede Herder brengt de weg naar Pasen tot uitdrukking in de versiering op het priesterkoor: van dorre woestijn naar bloeiende Paastuin, vol licht en levenskracht. Ook in de Goede Week.

Op Palmzondag was de poort versierd met palmtakjes en op de weg naar de poort stond de ezel klaar.

Goede Vrijdag: schaduw en verblinding creëren koorts, een open wond. Op de weg was alles sober met alleen de poort en de weg vol stenen ernaar toe. In de poort stond een kruis gemaakt van kale wilgentakken. De Kruisweg werd herdacht met de kinderen die langs de staties liepen. Aan het eind van de viering versierden de kerkgangers het Kruis met met een lichtje en een bloem. Ook bij de avondviering werd een bloemenhulde gebracht aan de voet van het Kruis.

Pasen: opstaan in het donker, gericht worden naar het licht, leven! Leven breekt door de dood, met witte bloemen van geloof en fris groen voor levenskracht. De weg van woestijn naar de Paastuin is feestelijk versierd met witte bloemen. Ook stroomt er water, want zonder water is geen leven mogelijk.


SAMS’S KLEDINGACTIE (ZATERDAG 23 APRIL)

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal landelijke actiedagen, om zo extra kleding op te halen voor het goede doel. Dit voorjaar is nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda, zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Op zaterdag, 23 april a.s. kunt u in Leiderdorp  en Zoeterwoude Rijndijk kleding en schoenen – die u niet meer draagt, maar waar iemand anders nog wel blij van wordt – inleveren bij de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp van 10:00 – 12:00 uur. En bij de Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk 18 in Zoeterwoude -Rijndijk van 10:00 – 11:30 uur. Sam’s vrijwilligers zijn dan aanwezig om de goederen – geheel coronaproof – in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar.  Met een financiële bijdrage van € 75.000 bieden wij de kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoede cirkel. Samen met Cordaid zorgt Sam’s kledingactie ervoor, dat er mogelijkheden geboden worden om na de heropening weer naar school te gaan of op school te blijven. Zo maken ze later kans op betaald werk en hebben ze toekomstperspectief.

Oekraïne. Sam’s kledingactie heeft laten weten, dat met de opbrengst van de kleding ook projecten zullen worden gesteund voor Oekraïense vluchtelingen.

Hoe meer kleding wordt ingezameld, hoe groter de opbrengst en des te meer hulp geboden kan worden door Cordaid aan het Oekraïense volk, dat in nood is.

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’