2e zondag van pasen (23-24 april)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 23-24 april 2022: 2e zondag van Pasen: Hand. 5,12-16 – Openb. 1, 9-11a.12-13.17-19 – Joh. 20,19-31


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 23 april is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 24 april is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 24 april is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (23 april): Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder (24 april): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rump. — Voor Annie en Dick van der Hulst, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Lina en Frits Labordus, Trees Hosman-van der Maas, Corrie Einfeld-Pfenniger, Lidy en Hans van Ruiten, Leen van Velzen, Vader, moeder en Martien Hendriks, Ton Buikstra, Lina en Frits Labordus.

Parochiekern H. Laurentius (24 april): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie van der Krogt, Marianne den Hartog-Eijkens, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 27 april is er een viering van woord- en gebed. Voorganger is Corry Boin. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Zondag 1 mei is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van dames- en herenkoor. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 24.4.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 30 april is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius —  Zondag 1 mei is er een eucharistieviering waarin pastor Kuipers voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


WE ZULLEN DOORGAAN: NA 40-DAGENTIJD VOLGT DE 50-DAGENTIJD

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de 50-dagentijd genoemd. Voor joden én christenen is het een tijd van geloofsinitiatie en verdieping. Lees meer (via kerknet.be)