Mededelingen & nieuws (27 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 27 april 2022.

Beste parochianen,

‘Woorden wekken, voorbeelden trekken’, zo luidt een oud spreekwoord. Als kind las ik boeken over heiligen en de pastoor vertelde verhalen over mensen in de missie! En nog steeds lees ik verhalen van mensen, gewone mensen die vertellen over hun weg door het leven. Nog steeds ben ik verzot op biografieën. Op verhalen hoe mensen met God aan hun zijde hun weg zijn gegaan. Hun roeping hebben gevonden: de weg die God gaat met hen.

Carlo Acutis — Een van deze verhalen gaat over een Italiaanse jongen die op 15-jarige leeftijd aan leukemie is gestorven: Carlo Acutis. Hij is in 2020 door paus Franciscus zalig verklaard. Carlo bracht zijn schoolleven door in Milaan, hield van voetbal, van de natuur en van dieren. Hij had een grote passie voor informatica en computers. Wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij een levensproject had: een website  waarop hij eucharistische wonderen en mirakels beschrijft. Begin 2006 werd bij Carlo vergevorderde en daarom ongeneeslijke leukemie vastgesteld. Carlo ging verder met zijn project en maakte het af. Hij droeg zijn lijden op een bijzondere manier. Hij zei: ‘Ik offer al het lijden dat ik zal moeten lijden voor de Heer, voor de paus en de Kerk’. Hij stierf op 12 oktober 2006 en werd begraven in Assisi, in overeenstemming met zijn wensen.

Zalig — Voor een zaligverklaring is een wonder nodig. Op 10 oktober 2020 wordt Carlo zalig verklaard. Een kind, Mattheus, geboren met een afwijking aan zijn alvleesklier werd genezen op voorspraak van Carlo, die bekend stond om zijn opgewektheid en zijn computervaardigheden, maar ook om zijn diepe toewijding aan de eucharistie, die een kern van zijn leven werd.

Eucharistie — Verrijzenis betekent dat Jezus na zijn dood op een nieuwe manier voortleeft, op een geheel nieuwe manier wordt ervaren. Jezus leeft, maar in een nieuwe gedaante. In het evangelie van a.s. zondag wordt een maaltijd gehouden en de woorden doen ons ook aan het laatste avondmaal denken. Jezus nam het brood, gaf het hun en ook de vis. In de eucharistie blijft Jezus zijn leerlingen voeden met zijn Geest, met Zijn levenskracht.

Vijftig dagen — Na zijn dood aan het kruis blijft de verrezen Heer als de Levende onder zijn leerlingen aanwezig. Dat is het geheim van Pasen, dat wij in deze Vijftigdagentijd, deze paastijd tot ons door proberen te laten dringen. Voor de leerlingen was het niet eenvoudig om voor deze nieuwe gedaante open te staan. Dan ontmoeten zij Jezus zelf, de verrezene. ‘Al wat gevangen?’, vraagt Jezus. Neen, niets. Het lukt niet. Op het woord van Jezus werpen zij hun netten opnieuw uit. Het resultaat is een overvloedige vangst: 153 Vissen. Dat getal 153 staat er niet voor niets. Getallen hebben in de bijbel altijd een symbolische betekenis. In de oudheid waren er 153 vissoorten bekend. Dit getal staat dus voor volheid. Mensen uit alle volkeren zullen leerling van Jezus worden.

Volg Mij — Al wat gevangen? Nee, niet veel. He lukt even niet in jouw leven. Maar, Hij is er voor jou en voor zovele anderen. De verrezen Heer is werkzaam in de harten van honderden miljoenen christenen over de hele wereld. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die met hun hart ‘ja’ zeggen tegen de weg van Jezus. Mensen die, zoals Petrus, de opdracht krijgen: ‘Weidt mijn lammeren en hoedt mijn schapen’. Liefde en zorgzaamheid in de gezinnen, in de families, in de parochies. Zo Jezus volgen, soms nieuwe wegen gaan, de netten uitgooien op het Woord van de Heer. En Carlo Acutis: bid voor ons!!

Met hartelijke groet, — Pastoor Walter Broeders


KONINGSDAG (27 APRIL)

Natuurlijk willen wij als parochiegemeenschap Koning Willem-Alexander van harte feliciteren met zijn verjaardag. Veel heil en zegen voor zijn werk! Proficiat!


SCHRIFTLEZINGEN 3E ZONDAG VAN PASEN (30 APRIL-1 MEI)

Hand. 5,27b-32.40b-41 – Openb. 5,11-14 – Joh. 21,1-19 of 21,1-14


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 30 april is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 1 mei is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 1 mei is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Kuipers voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (30 april): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie

Parochiekern De Goede Herder (1 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rump. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, Wies van Oorschot, Hennie van der Meer-Tijssen, Jan van der Ploeg, Piet van Dooyenburgh, Aad Beereboom.

Parochiekern H. Laurentius (1 mei): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familie, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik,
Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 4 mei is er een viering van woord- en gebed. Voorganger is Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Zondag 8 mei is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 24.4.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 7 mei is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voor de laatste keer voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius —  Zondag 8 mei is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ONTMOETINGSMIDDAG VRIJWILLIGERS HHPP (14 MEI)

Aan de vrijwilligers van RK Parochie HH Petrus en Paulus

Leiden, 19 april 2022

Beste vrijwilligers,

Omdat de nieuwjaarsreceptie niet kon doorgaan vanwege COVID maar de restricties nu vervallen zijn, willen we graag u, alle vrijwilligers van onze parochie HH Petrus en Paulus, uitnodigen voor een ontmoeting zaterdag 14 mei, 14:30-17:00 uur in de Goede-Herderkerk, Hoge Rijndijk, Zoeterwoude.

We beginnen met een eucharistieviering waarin beide pastoors voorgaan. Aan het eind daarvan volgt nog een speciaal moment.

Daarna is er een gezellige ontmoeting in het atrium. We zullen ook enkele parochiethema’s belichten, zoals de taken binnen het parochiebestuur, het synodaal proces en de toekomst van de (missionaire) parochie.

Wij wensen u een gezegende Paastijd toe en hopen u te ontmoeten op 14 mei.

Namens het Pastoraal team en het Parochiebestuur,

(w.g.) Pastoor Broeders, Pastoor Smith, Jan van Trigt, vice-voorzitter