Mededelingen & nieuws (5 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, donderdag 5 mei 2022.

Beste parochianen,

Afgelopen weekend was ik in Lourdes en heb daar met de Orde van Malta, waar ik kapelaan van ben, de jaarlijkse bedevaart gehouden. En natuurlijk, zoals ik altijd doe, een kaars voor u en jullie allemaal opgestoken. Alle noden van mensen meegenomen en daar gelegd bij de Grot van Massabielle, waar Bernadette Maria mocht ontmoeten. De plek waar de hemel de aarde heeft gekust! In Lourdes komen de beste krachten van mensen naar boven. De jonge mensen, verpleegkundigen, artsen en vele andere helpers dragen zorg voor de zieken, onze gasten, ja voor elkaar. Het is ook de plek waar het geloof in de verrezen Heer Jezus wordt gevierd en beleden. Op het einde van de Lourdesbedevaart hebben mensen elkaar bedankt. Eigenlijk kun je dan zeggen: dank dat jij de weg naar de verrezen Heer voor mij hebt geopend: in een vriendelijk woord, in een helpende hand, in de viering van de eucharistie en jouw opwekkende woord en gebed!

Vreugde — Paus Franciscus schrijft: ‘De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten’. Het evangelie is de Blijde Boodschap. God zelf kwam in de wereld in Jezus Christus als onze Redder! Het leven van Jezus met de verkondiging van de Blijde Boodschap verbindt mensen aan elkaar en geeft vreugde. Geen oppervlakkige vreugde, maar een diepe, intense vreugde, die zijn oorsprong vindt in de Blijde Boodschap: een boodschap van liefde en vergeving, van hoop en bevrijding, van toekomst en vrede voor iedereen. De wereld heeft behoefte aan deze boodschap.

Roepingenzondag — Aanstaande zondag is het Roepingenzondag. Die dag heeft als thema: Vreugde verbindt. Heel de kerk bidt om roepingen. Doet u mee? Bidt om vreugdebodes in onze kerk, priesters, diakens en religieuzen, die met blijdschap het evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden. Zo vormen wij samen het Godsvolk, een netwerk van liefde.

Ter ondersteuning hebben priesters, diakens en religieuzen uit heel Nederland willen getuigen van die vreugde. Wat is jouw grootste vreugde in jouw roeping? Kijk maar naar dit filmpje!! (via YouTube) Het is eigenlijk ook een vraag aan ons allen. Brengt het evangelie vreugde aan jouw en mijn leven? Wat zou u/je antwoorden? In mijn werk als priester ervaar ik veel, heel veel vreugde! Het voorgaan in de liturgische vieringen, in de pastorale gesprekken, het omgaan met jonge gezinnen, de gesprekken met oudere mensen kan mij heel veel vreugde geven. Je voelt dat jouw werk ertoe doet. Je merkt dat mensen jou nodig hebben. Je ervaart God die jou steun geeft en jou draagt. En dat is een intens vreugdevol gevoel! 

4G — Het zou mooi zijn als wij een vreugdevolle gemeenschap blijven vormen: een 4G-netwerk. Ik bedoel dit: een gemeenschap van geloof, van gebed, van gesprek en van getuigen. Een vreugdevol geloof, een intens gebed, goede gesprekken en  getuigen met daden en woorden. Zo kunnen jonge mensen zich geroepen weten en zich binden aan Jezus. Dan kunnen roepingen beantwoord worden, ook voor het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Ik weet God roept, maar de gemeenschap moet het ook mede mogelijk maken om te kunnen antwoorden. Een gemeenschap met vreugde kan dat bieden, want vreugde verbindt!!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN 4E ZONDAG VAN PASEN (7-8 MEI)

Hand. 13,14.43-52 –  Openb. 7,9.14b-17 – Joh. 10,27-30


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 7 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat (voor de laatste keer!). Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 8 mei is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 8 mei is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (7 mei): Huib en Riet Versteegen-Berg, overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (8 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Cecil van Bohemen, Theo Rump. — Voor Alie Rotteveel, Nel Bruines-Overmeer, Wim Kalkers, Lies en Adriaan Vreeburg, Ria Tacx, overleden familie Bruines–Kortekaas, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Marie Louise Bemelman – Videc, Toos Gordijn-Hoffmann, pastoor Jan Schlatmann.

Parochiekern H. Laurentius (8 mei): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg, Annie van de Burg-van Veen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 11 mei is er een eucharistieviering. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 24.4.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

OVERLEDEN: CECIL VAN BOHEMEN — Op 1 mei is overleden mevrouw Cecil Leonarda Maria van Bohemen, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor Cecil van Bohemen wordt gehouden op vrijdag 6 mei in de Goede Herderkerk. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Gerard Clavel. Aanvang 11:00 uur

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (mei) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (2)

Op zaterdag 23 april werd in Zoeterwoude-Rijndijk de jaarlijkse Sam’s kledingactie gehouden. Bij de Goede-Herderkerk werden 64 zakken en 4 dozen met kleding en schoenen verzameld (zie foto), bij elkaar goed voor 330 kilo.

Het team van Sam’s kledingactie dankt de organisatie en de gulle gevers: “Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar. Nogmaals onze hartelijke dank!”