Mededelingen & nieuws (8 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 8 juni 2022.

Beste parochianen,

Nu wij Pinksteren hebben gevierd en de paaskaars hebben gedoofd, vervolgen wij onze weg. Pinksteren heeft ons de Geest gegeven om op tocht te gaan om onze gemeenschappen in geloof te versterken. Op weg te gaan naar de ander met twee open handen om de ander tegemoet te treden. Handen die gevuld zijn met de aanwezigheid van onze God, die is Vader, Zoon en Geest, handen die gevuld zijn vol met empathie met het leven van de ander.

Kruisteken — In de voorbereiding op de eerste heilige Communie deze maanden valt mij iedere keer weer op dat kinderen moeite hebben met het maken van een kruisteken. Mogelijk zien de kinderen dat steeds minder en minder: in het gezin, in de wereld waarin zij wonen. Het kruisteken is misschien ook minder zichtbaar geworden. Misschien bij voetbalwedstrijden als de Zuid-Europese of Zuid- Amerikaanse spelers een kruisje maken bij het betreden van het voetbalveld of bij een doelpunt. Maar dan wordt het weer een magisch teken, dat het ook niet is. Het kruisteken herinnert ons eraan, dat wij ten diepste geborgen zijn in de drie-ene God. De Vader, de Zoon en de heilige Geest. Je hoort bij God, je bent van God en je bent door God: Vader, Zoon en Geest.

Vader — Als wij God Vader noemen, beseffen wij dat Hij staat aan het begin van ons leven. Ieder mensenleven komt voort uit Zijn leven. Heel Gods schepping is vervuld met zijn levensadem. Dat horen wij in de eerste lezing. Mozes vertelt in de Schrift over zijn volk, over het verleden, de schepping, maar ook de bevrijding uit de slavernij. Hij roept de mensen op hun Heer en God te erkennen, die dat heeft gedaan, maar dan in het heden en spiegelt hun een mooie toekomst voor.

Zoon — We mogen God, Vader en Schepper ontmoeten in Jezus Christus. Door de doop zijn wij verbonden met Jezus zelf! Hij is goddelijke liefde in menselijke vorm. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. Jezus opende voor ons de poorten van de hemel, voor ons en voor iedereen, die gelooft en zich laat dopen. Zijn liefde is zo groot, dat Hij aan het kruis onze relatie met God herstelde en ons teruggebracht in de armen, in de liefde, van de Vader. Hij redde ons van zonde en dood en zette ons op weg naar een wereld van blijvende vrede.

Geest — De heilige Geest, de derde Persoon, is een goddelijk geschenk, dat de Vader en de Zoon ons geven om ons in waarheid door het leven te leiden. Hij leert ons Gods geest, dat wil zeggen Gods manier van denken en doen. Hij is in ons, werkt in ons, en daardoor worden wij liefdevoller, geduldiger en vreugdevoller. Hij helpt ons om andere mensen te begrijpen en te troosten, geeft ons goede ideeën voor de dag die gaat komen. Hij kan ons ook energie geven om de dingen, die wij moeten doen, goed en liefdevol te doen.

Duurzame energie — Veel mensen hebben het vandaag de dag geregeld over duurzame energie. Wel, wij, christenen, dragen in ons de meest duurzame energie, die er bestaat: Gods heiligmakende genade. De drie-eenheid leert ons dat God geen verre God is zoals in het Oude Testament ervaren. Door Jezus is ons denken over God radicaal veranderd. God is niet alleen ver boven ons, almachtig, onbereikbaar en onaanraakbaar. Gods is dichtbij, wij mogen zijn kinderen zijn. God wil bovendien bemind worden, niet als Hoog boven de wolken, maar in mijn naaste, in iedere mens die ik ontmoet. God wil niet zozeer hoog boven ons zijn, maar diep in ons innerlijk, in ons hart, in ons denken en voelen, in ons spreken en doen.  God wil één zijn met ons.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: FEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID

11-12 juni Feest van de H. Drie-eenheid: Spr. 8,22-31 – Rom. 5,1-5 – Joh. 16,12-15


Op zaterdag 11 juni is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 12 juni is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Gezinsviering met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 juni is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Kuipers voorgaat. Met medewerking van het parochie-koor. Aanvang: 11:00 uur.

Op zondag 12 juni is er weer kinderkerk. Dit keer in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat van Zoeterwoude. Het thema is “de Bruiloft te Kana”. Het bekende bijbelverhaal wordt op een speelse manier verteld, er worden veel liedjes gezongen en kinderen worden actief bij de viering betrokken. Ouders (en grootouders) met kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar zijn van harte welkom. Aanvang: 12:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (11 juni): Voor Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (12 juni): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer, Ceciel van Bohemen. — Voor Theo Rump, Kees van Hoof, Lies en Adriaan Vreeburg, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Marie Louise Bemelmans-Videc, Toos Gordijn-Hoffmann.

Parochiekern H. Laurentius (12 juni): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmendam, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cok Suijten, Gerard Ammerlaan.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 15 juni is er een eucharistieviering. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 5.6.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (5)

Met Pinksteren, het feest van vuur en begeestering, was het priesterkoor van de Goede-Herderkerk extra kleurrijk versierd.