Mededelingen & nieuws (15 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 15 juni 2022.

Beste parochianen,

We gaan op weg naar halte 2 na Pinksteren. A.s. zondag vieren wij Sacramentsdag. Al tweeduizend jaar viert de kerk Eucharistie, de maaltijd van en met de Heer. Paulus schrijft ons: ‘Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, dat Hij brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: ’Dit is mijn Lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.’ En: Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed….’

Gedenken — De eucharistie kent meerdere accenten. Heel sterk wordt in onze tijden het maaltijdkarakter van de Eucharistie benadrukt en ligt een groot accent op het breken en delen met elkaar. Wij spreken veel minder over het offerkarakter. Toch is dit ook een wezenlijk aspect van de Eucharistische Maaltijd. Wij mogen nooit vergeten dat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Jezus heeft met zijn dood voor ogen brood en wijn in handen genomen en de woorden uitgesproken: Dit is Mijn Lichaam, Dit is mijn Bloed. Dit en ik zelf voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken. Zo verwijst het laatste avondmaal al vooruit naar het levensoffer dat Jezus voor het heil der mensen aan het kruis heeft gegeven. De opdracht van Jezus maken wij waar door samen te komen rondom het altaar om zijn leven, sterven en verrijzenis te gedenken.

Brood — Dagelijks zitten wij aan tafel en eten ons voedsel. Als wij het voedsel tot ons nemen worden wij gevoed en het geeft ons energie en wordt zo deel van ons bestaan. Als wij deelhebben aan de maaltijd van Jezus Christus, aan de eucharistie dan worden wij door het Brood van het Altaar deel aan Jezus Christus zelf, aan zijn leven, aan zijn genade!

Houding — Het is een zinvol gebruik dat getuigt van eerbied en geloof om te gaan staan tijdens het Eucharistisch Gebed.  Juist in dit gebed bidt de priester twee maal om de komst van de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn en over de mensen, over de verzamelde gemeenschap. Namelijk dat wij allen door de kracht van de Heilige Geest in de Communie elke keer gevoed en gevormd mogen worden tot goede christenen. Staan is een houding van eerbied, staan is een  houding van de verrijzenis, staan is een houding van respect. Als fysiek mogelijk is, is het mooi om te staan tijdens het eucharistisch gebed.

Tabernakel — Het Brood, de overgebleven hosties worden bewaard in het tabernakel. De Godslamp brandt: de Heer is aanwezig. Christus zelf rust in het tabernakel. Het is goed en zinvol wanneer wij de kerk betreden ons voor de Heer in het tabernakel te buigen of te knielen. Hem te begroeten en te beseffen: Hij is hier, Hij is ons midden.

Met hartelijke groet — Pastoor W. Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: FEEST VAN HET H. SACRAMENT

18-19 juni Feest van het H. Sacrament: Gen. 14,18-20 – 1 Kor. 11, 23-26 – Luc. 9,11b-17


Op zaterdag 18 juni is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 19 juni is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist (voor de laatste keer!): António Pedrosa. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 19 juni is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (18 juni): Tot zekere intentie. Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (19 juni): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer. — Voor Theo Rump, Ans van der Hulst, Siem Heemskerk, Cees van Schie, Vader en moeder van Schie-Van der Poel, Nel Bruines-Overmeer, Ria Tacx, Wim Kalkers, Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Jan Straathof, Simon Honselaar, Annie van der Hulst-Zonneveld, Anneke van Rooijen-Slingerland, Lina en Frits Labordus, Aad Kuijken, Martin van Tilburg.

Parochiekern H. Laurentius (19 juni): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Piet Roeling, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cok Suijten, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 22 juni is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 5.6.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (6)

António in de Grote Kerk te Alkmaar, na zijn examenrecital, met enkele koorleden. Op de achtergrond het Hagerbeer/Schnitgerorgel.

Op maandag 13 juni heeft organist Antonió Pedrosa zijn masterdiploma behaald aan het Conservatorium te Amsterdam. Hij sloot zijn opleiding af met een recital in de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Daar bespeelde hij ruim een uur lang de twee aanwezige historische orgels. Het Van Covelens orgel, een koororgel uit 1511, is het oudste nog bespeelbare orgel van Nederland. Het beroemde grote orgel (zie foto) werd door Jacobus van Hagerbeer in 1645 gebouwd en door Jacob Schnitger begin achttiende eeuw aangepast. De muziek die António op deze instrumenten virtuoos ten gehore bracht (onder andere stukken van Purcell en Bach) beoordeelde de examencommissie met een 9. Proficiat, António! We zullen ongetwijfeld nog veel van deze jonge musicus horen, maar helaas niet meer als vaste organist in de Goede-Herderkerk. Aankomende zondag neemt hij afscheid, en vervolgt hij zijn carrière als organist in Amsterdam (Obrechtkerk).

Sinds verleden week bevindt de reizende panelententoonstelling rond het leven van Titus Brandsma, die half mei in Rome heilig verklaard is, zich in de kerkzaal van de Goede-Herderkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar kennis van te nemen.


CONCERT CAPELLA FRUI CANTUS (18 JUNI)

Op zaterdagmiddag 18 mei geeft Capella Frui Cantus een concert in de Goede-Herderkerk. Onder de titel ‘Sterrennacht’ brengt het zanggezelschap onder leiding van Marta Leda prachtige vocale muziek van 19de en 20ste eeuwse componisten (o.a. Duruflé, Lauridsen, Gjeilo en Debussy) ten gehore. Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaarten EUR 15 (inclusief drankje na afloop). Lees meer