Mededelingen & nieuws (30 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, donderdag 30 juni 2022.

Beste parochianen,

Afgelopen week stond ik bij een zebrapad in Rotterdam en was getuige van een kleine woordenwisseling. Een bestuurder van een auto trok niet zo snel op en de man achter hem toeterde! Het raampje ging open, de middelvinger ging omhoog en er klonken nogal wat schuttingwoorden, die ik niet graag zou willen nazeggen. Korte lontjes! Het lijkt wel of de lontjes steeds korter worden en we menen alles te moeten en kunnen zeggen, op social media, in het verkeer, in de Tweede Kamer, vul maar aan.

Grote verhalven — Hebben wij als kerk hier invloed op? Wisten vroeger vele mensen, binnen en buiten de kerk de grote bijbelse verhalen, weten de mensen deze verhalen nog? Hoe de Zoon van God mens werd, niet in een hoog en duur paleis, maar in een armzalige stal van Bethlehem. Hoe de barmhartige Samaritaan de gewone reiziger verzorgde, op zijn ezel vervoerde op weg naar de herberg. Hoe Jezus mensen hun zonden vergaf en ons allen opriep barmhartig te zijn voor de medemens.  Hoe Jezus mensen opriep hun bezit te delen met de mensen die weinig tot niets hebben en hoe de liefde voor elkaar het cement kan zijn voor de samenleving van vandaag.

Kopen — De oplossing voor de verruwing binnen onze samenleving is misschien niet eenvoudig en toch kunnen wij heel simpel beginnen. Koop allemaal een kinderbijbel en lees onze kinderen hieruit voor en leg de betekenis uit van deze grote verhalen. Hiermee zaaien wij het zaak van de liefde en de verbinding met onze medemens in de harten van onze jonge mensen. Laat dat zaad opgroeien tot bloemen of planten van liefde, van empathie en betrokkenheid op de ander. Geen beschuldigende vingertjes naar elkaar, maar juist zaaien, zaaien en nog eens zaaien. Het goede verkondigen en het goede naleven.

Karl Leisner — Naast de grote verhalen uit onze christelijke traditie, kunnen wij ook levensverhalen van mensen aan elkaar vertellen. Afgelopen woensdag was ik met de studenten in het plaatsje Xanten. Karl Leisner wilde priester worden, in de Nazi-tijd. De bisschop van Münster benoemde hem als diocesaan jeugd-groepsleider. De Gestapo houdt hem in de gaten. Tijdens twee semesters van de opleiding in Freiburg beleeft hij een tijd van heftige innerlijke strijd: priesterschap of huwelijk en gezin? Op 25 maart 1939 wordt hij tot diaken gewijd. Hij wordt ziek, krijgt tuberculose en verhuist naar een sanatorium. Hij blijft zich verzetten tegen het nazi-regime en een uitlating over de aanslag op Hitler komt hem duur te staan. Hij wordt gearresteerd en met gevaar voor alle betrokkenen dient in gevangenschap de Franse bisschop Gabriel Piguet op 17 december 1944 de ten dode opgeschreven diaken Karl Leisner de priesterwijding toe. Op Tweede Kerstdag, het feest van de Heilige Stephanus, celebreert de nieuwe priester zijn eerste en enige Heilige Mis. Op 4 mei 1945 wordt hij bevrijd. Zijn laatste weken brengt Leiter door in het sanatorium Planegg bij München. Nog slechts twee gedachten houden hem bezig: liefde en boete. Op 12 augustus is zijn leven voltooid in de Liefde van God, waaraan hij geloofde en die hij aan de mensen bekend wilde maken. Zijn laatste aantekening in zijn dagboek luidt: “Zegen ook, Allerhoogste, mijn vijanden!”

Inzet — Onze inzet tegen verruwing en de korte lontjes is het vertellen van de grote verhalen en de grote verhalen van mensen. Karl Leisner is een groot voorbeeld, naast Titus Brandsma, om je medemens lief te hebben, in het bijzonder ook onze tegenstanders. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Lees voor aan jullie kinderen, overweeg de levensverhalen van grote heiligen, gekend en minder bekend en laat zien dat verruwing en korte lontjes geen ingrediënten zijn voor een harmonieuze samenleving, waar mensen in vrede met elkaar kunnen leven.

Met hartelijke groet, — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 14E ZONDAG DOOR HET JAAR

2-3 juli – 14e zondag door het jaar: Jes. 66,10-14c – Gal. 6,14-18 – Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9


Op zaterdag 2 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 4 juli is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van alle koren. Daarna tot 14:00 pijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 4 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Kuipers voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (2 juli): Voor Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen, overleden ouders den Blanken-Van den Bosch, Huib en Riet Versteegen-Berg, Jan Versteegen — Voor de Heilige Maagd Maria.

Parochiekern De Goede Herder (3 juli): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Jeanette van der Voort–Ghuysen, Noor Lohmeijer. — Voor Theo Rump, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Familie Bruines-Kortekaas, Wies van Oorschot, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Ria van der Kroft-van Vliet, Nel Bruines-Overmeer, Ria Tacx, Wim Kalkers.

Parochiekern H. Laurentius (3 juli): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Paul Ammerlaan, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op zaterdag 25 juni is overleden mevrouw Jeanne Mary van der Voort-Ghuysen, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor mevrouw Van der Voort vindt plaats op vrijdag 1 juli in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang 15:30 uur. Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf.

Op zondag 3 juli houdt De Goede Herder-kern een parochiedag. De viering is extra feestelijk dankzij de medewerking van alle koren. En bij een feest hoort iets lekkers bij de koffie. Bakt u graag, dan is dit een goede reden om aan de slag te gaan. Het koffieteam staat op 3 juli klaar om uw baksels in ontvangst te nemen. — Op woensdag 6 juli is er een woord- en gebedsviering. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 26.6.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.ACHT-KERKENTOCHT (2 EN 3 JULI)

In het kader van de afsluiting van het jaar van de Sacramenten wordt op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli een fietstocht gehouden langs de kerken van onze parochie. In iedere kerk wordt een sacrament belicht. Dat wordt dan een sportieve sacramententocht! De kerken zijn open van 12:30-16:00 uur. U kunt in de eigen kerk of in een van de andere kerken starten en ontvangt een stempelkaart die u in de deelnemende kerken kunt laten afstempelen. Neem gerust iemand mee! Uw partner, een vriendin of vriend, buurvrouw of buurman. Maakt niet uit. Of fiets gewoon met iemand mee! Er wordt onderweg koffie of thee aangeboden en natuurlijk toiletgelegenheid. Leer elkaars kerken kennen en leer de sacramenten kennen. U kunt uiteraard de tocht ook in twee delen doen, verdeeld over de zaterdag en de zondag. Levert u een volle stempelkaart in dan wacht u iets lekkers! — Pastoor Walter Broeders

Doop – Maria Middelareskerk 
Rijndijk 283 2331AD Leiden (vlakbij het Haagsche Schouw) – hier schenkt men koffie/thee

Eucharistie – Hartebrugkerk
Haarlemmerstraat 110 2312 GD Leiden

H. Vormsel – H. Lodewijk kerk 
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden – hier schenkt men koffie/thee

Huwelijk – St. Laurentiuskerk 
Doctor van Noortstraat 88, 2266 HA Leidschendam- hier schenkt men koffie/thee

Wijding – St. Petruskerk
Lammenschansweg 40a, 2313 DM Leiden

Ziekenzalving – De Goede Herderkerk
OLV Onbevlekt Ontvangen, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude

Boete en verzoening – St. Jans Onthoofdingskerk      
Zuidbuurtseweg 14, 2381 AC Zoeterwoude – hier schenkt men koffie/thee

Sacramenten verbinden hemel en aarde – St. Josephkerk 
Herensingel 3, 2316 JS Leiden