Mededelingen & nieuws (6 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 6 juli 2022.

Beste parochianen,

Afgelopen zondag hadden wij in de kerk van de Goede Herder een geslaagde parochiedag en wel om meerdere redenen. De kerk was gevuld met parochianen uit de verschillende generaties. Alle koren zongen en er was blijdschap en saamhorigheid. Een geslaagde parochiedag om drie redenen: De eer aan God, de ontmoeting en diaconie.

Eer aan God — In de eucharistieviering brachten wij eer aan God!  De koren deden dat met een prachtige, nieuw ingestudeerde mis: de Kloostermis van Frits Hendrich. Met hun zang en intentie brachten wij samen als gemeenschap Eer aan God en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Is dat niet een van de intenties van onze eucharistieviering: eer aan God brengen? Samen bidden, zingen en luisteren naar de Schriftlezingen. We ontvangen daarbij de kracht en de moed om onze stem te laten horen in een wereld met zorgen en uitdagingen. Zo zijn wij met Gods zegen onderweg! De kinderen kregen hun eigen onderricht! Tevens waardeerden wij onze vrijwilligers, die klaar staan om onze gemeenschap te ondersteunen. Ans Bulles kreeg bloemen voor haar afstuderen als kerkdirigent, diploma A en Thijs van der Hulst kreeg waardering voor bijna 30 jaar inzet als dirigent, organist in onze verschillende koren. Aan Stephanie Jägel mocht ik de paaskaars overhandigen als dank voor alles wat zij voor onze kerk doet en als hart onder de riem na een moeilijke periode door de brand in haar huis.

Ontmoeting — Heel de gemeenschap bakt! En dat hebben wij geweten. Na de viering ontmoeting met elkaar onder het genot van iets lekkers. En als je dan als pastoor geen tweede viering hebt, kun je met veel mensen spreken, vooral met die mensen die je niet kent! Luisteren naar elkaars verhalen, waar kom je vandaan en wat houd je bezig! Ontzettend belangrijk. Wat ben ik blij met het atrium! De kinderen hadden hun eigen ontmoeting op het springkussen.

Diaconie — Tijdens de ontmoeting was er aandacht voor een project in Oeganda om ernstig ondervoede jonge kinderen te helpen en te begeleiden.  Afrikaanse producten werden verkocht om dit doel te ondersteunen. Zo is er niet alleen aandacht voor elkaar, maar juist ook voor de noden in de wereld. Christenen, mensen die in Christus geloven, willen kijken met de ogen en luisteren met de oren van Christus en zien wat er nodig is in kerk en samenleving. De mens helpen, uit liefde voor Christus, die gezegd heeft: ‘Al wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan!’ Eer aan God brengen in onze zorg voor elkaar!!

Toekomst — Zo zie ik de toekomst van de kerk! Mensen, vrouwen en mannen, alleen of met hun gezinnen, christenen, die samen kerk willen zijn. Die in hun leven een keuze maken voor Jezus Christus!! Op zondag eer aan God willen brengen. Hij is onze Schepper, Hij is onze Verlosser! In Jezus Christus werd Hij mens en roept ons allen op om voor elkaar te zorgen, naar elkaar te luisteren, begaan te zijn met elkaar en zorg te dragen voor de noden in de (verre) wereld. Christus gaat met ons mee, Hij laat ons niet los.

Fijne vakantie aan jullie allen!!  Geniet van al het goede!! Tot in augustus!! — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 15E ZONDAG DOOR HET JAAR

9-10 juli – 15e zondag door het jaar: Deut. 30,10-14 – Kol. 1,15-20 – Luc. 10,25-37


Op zaterdag 9 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 10 juli is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 10 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (9 juli): Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leuwen, Piet en Joop van der Salm-van der Geest.

Parochiekern De Goede Herder (10 juli): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Jeanette van der Voort–Ghuysen, Noor Lohmeijer. — Voor Theo Rump, Pastoor Jan Schlatmann, Kees van Hoof, Truus de Boer-Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Marie Louise Bemelmans-Videc, Toos Gordijn-Hoffmann, Cecil van Bohemen.

Parochiekern H. Laurentius (10 juli): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk en Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg- van Meurs, Riet van Rijn- Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op vrijdag 1 juli is overleden mevrouw Paula Maria Lidwina Lucas-Wellens, in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst voor mevrouw Lucas vindt plaats op donderdag 7 juli in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Aanvang 10:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het atrium. Vervolgens vindt de teraardebestelling plaats in besloten kring te Etten-Leur

Op woensdag 13 juli is er een woord- en gebedsviering. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 26.6.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


RONDOM PETRUS EN PAULUS, AFLEVERING 7

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus. Een gedrukte exemplaar kunt u meenemen vanuit de kerk. Hier ook beschikbaar als digitale versie (pdf). Hierin onder meer: Verhuizen — Uit het bestuur — Regiopagina’s — Liturgiekalender.