Mededelingen & nieuws (14 juli)

SCHRIFTLEZINGEN: 16E ZONDAG DOOR HET JAAR

16-17 juli – 16e zondag door het jaar: Gen. 18,1-10a – Kol. 1,24-28 – Luc. 10,38-42


Op zaterdag 16 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 17 juli is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 17 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (16 juli): Simon en Gre van der Salm, Sjaak van der Salm, overleden familie Oostdam — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder (17 juli): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula Lucas-Wellens, Jeanette van der Voort–Ghuysen, Noor Lohmeijer. — Voor Theo Rump, Alie Rotteveel, Simon Honselaar, Annie van der Hulst-Zonneveld, Anneke van Rooijen-Slingerland, Martin van Tilburg, Aad Bemelmans.

Parochiekern H. Laurentius (17 juli): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Bert de Jong en Lena de Jong van der Geest, familie Onderwater-Van der Ploeg, Hubertus Onderwater, familie Berg-Hoogeveen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg- van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 20 juli is er een woord- en gebedsviering. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 17.7.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (8)

Afgelopen zondag stond de evangelielezing over de barmhartige Samaritaan centraal. In de Goede-Herderkerk besteedde de voorgangster in haar overweging aandacht aan de zeven werken van barmhartigheid. Daarbij kwam telkens een kind uit de kerk naar voren met een voorwerp, om dat als symbool voor een van de werken van barmhartigheid op een tafel neer te leggen. Het resultaat is afgebeeld op bovenstaande foto. De uitgesproken meditatieve teksten treft u hieronder aan, enigszins aangepast. Met dank aan Leo Koot, voor het initiatief en de voorbereiding.

Zeven werken van barmhartigheid. Ter overweging (pdf)