Mededelingen & nieuws (17 augustus)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 17 augustus 2022.

Beste parochianen,

De vakantietijd is bij uitstek de gelegenheid om steden, musea en kerken te bezoeken. Vooral kerken hebben mijn aandacht: de ontmoeting met God, natuurlijk gebed en eucharistie, maar ook in de bouw- en schilderkunst. Ter ondersteuning heb ik het boekje gelezen van Raoul Bauer: de ontvoering van God (2009).

Romaanse bouwkunst — De twaalfde en dertiende eeuw zou je kunnen beschouwen als een overgangsperiode van de romaanse bouwstijl naar de gotische bouwkunst. Verschillende wereldbeelden wisselden elkaar toen af. De romaanse bouwstijl werd mede gedomineerd door het gedachtengoed van Augustinus. In de kerken vindt men een uit de hemel neergedaald Jeruzalem. De eindtijd staat centraal. Het godsvolk is hiernaar toe op weg!!

Gregoriaanse hervorming — Om de kerk weer bij de tijd te brengen, te zuiveren van ongerechtigheid kwam toen een beweging tot stand: de gregoriaanse hervorming. De wereldlijke machten binnen de kerk worden opzij gezet en de paus staat weer volledig aan het hoofd van de Kerk. Door de opkomst van de steden, door technische inzichten, maar ook door een andere theologische gedachte komt de gotische bouwkunst naar voren: spitse bogen en hoge ramen en ranke torens.

De wereld komt naar binnen — In de gotische bouwstijl wordt je blik naar boven gericht, naar de hemel.  Daarbij worden onze ogen gericht op de glas-in-loodramen met grootse afbeeldingen en op weg naar het altaar ontmoeten wij in vele afbeeldingen de verhalen van Jezus en van heilige mensen, die ons ten voorbeeld worden gegeven. Door de waardering van de arbeid zie je ook afbeeldingen van het werk dat de mens doet. Je zou denken, de mens wordt uitgenodigd naar boven te kijken, naar een verre God. Nee, zegt Bauer, God wordt naar binnen gehaald en verkeerd onder de mensen. De mens komt in contact met Zijn Zoon: Jezus Christus en met zijn volgelingen.

Kloosters — Er blijft een spanning bestaan tussen de verschillende bouwstijlen en gedachten. De kloosters kiezen de onherbergzame plaats om zich af te zonderen en de wereld zo buiten te houden. Bernardus van Clairvaux is hiervan het grote voorbeeld voor de kloosters. Verscholen in een bos, in een moerassig gebied of het diepste punt van een vallei, het zijn plaatsen van hemelse gelukzaligheid zonder de weelde van de wereld. Terwijl de kerken in de steden het omgekeerde doen.

Accenten Gregoriaanse hervorming — De vakantietijd is ook een tijd van rust en nadenken. Zou je een vergelijking kunnen maken met onze eenentwintigste eeuw? Ook paus Franciscus is bezig met een zuivering van de kerk. En in ons geloven en denken blijft ook de spanning en worden accenten gelegd op de transcendente God en de nabije God, de immanente God, aanraakbaar nabij! Beiden zijn waar, maar accenten worden gelegd. Zo ook nu: het kerkgebouw dat verwijst naar de hemel of God temidden van ons zichtbaar in mensen van vlees en bloed?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 


SCHRIFTLEZINGEN: 21E ZONDAG DOOR HET JAAR

20-21 augustus – 21e zondag door het jaar: Jes. 66,18-21 – Heb. 12,5-7.11-13 – Luc. 13,22-30


Op zaterdag 20 augustus is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 21 augustus is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 augustus is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (20 augustus): Voor Cock van Meurs.

Parochiekern De Goede Herder (21 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Thom van Rooijen, Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens, Jeanette van der Voort. — Voor een zeer speciale intentie. — Voor Jan Straathof. Simon Honselaar. Annie en Dick van der Hulst. Lies en Adriaan Vreeburg, Anneke van Rooijen-Slingerland, Martin van Tilburg, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (21 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Co Heemskerk-Angevare ( jaargetijde ), Paul Ammerlaan, Marianne Den Hartog-Eijkens, overleden ouders van Os-Verbeek, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op maandag 15 augustus is overleden de heer Thomas Jan van Rooijen, in de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst voor Thom van Rooijen zal gehouden worden in de Goede-Herderkerk op zaterdag 20 augustus. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 10:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Op woensdag 24 augustus is er een woord- en gebedsviering. Voorganger: Heleen Brouwer. Aanvang: 10:00 uur. Voorganger: Corry Boin. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 7.8.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


MARIA VERZOENT ONS MET MATERIE EN GEEST — COLUMN SIM D’HERTEFELT

Leonardo da Vinci, Anna-te-drieën (1527). Parijs, Louvre.

Maandag 15 augustus vierden we het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming. Van Maria, moeder van God, kunnen we leren om het geestelijke en lichamelijke in balans te brengen, te verbinden. En niet te wanhopen over onze onvolmaaktheid aldus Sim d’Hertefelt, columnist van de Vlaamse website kerknet.be. Hij kiest een beroemd portret van de Italiaanse kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci om zijn betoog te illustreren. Lees meer (via kerknet.be)