Mededelingen & nieuws (24 augustus)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 24 augustus 2022.

Beste parochianen,

Op vele toiletten hangen tegeltjes met grote wijsheden. U kent ze wel: van het concert des levens … of: bezint eer ge … Ook in de bijbel vind je tegeltjeswijsheden. Zo ook in de lezing uit het Oude Testament van aanstaande zondag: ‘Groot is de macht van de Heer, maar Hij wordt geëerd door de nederigen’ (Wijsheid van Jezus Sirach). Daarom heb ik ook een tegeltje: zelfverheffing breekt af, waar nederigheid de kerk juist opbouwt.

Nederigheid — Wie opzoekt wat nederigheid is, leest dat het een houding is om weinig voor jezelf te eisen. Nederigheid moet je niet verwarren met gebrek aan zelfwaardering. Nederige mensen plaatsen zichzelf niet op de voorgrond en hebben een afkeer van macht en eer! Jezus weet dat en vertelt dat ook in een verhaal. Hij wordt genodigd bij een maaltijd en ziet dat de mensen naar belangrijke plaatsen aan tafel zoeken en een goede plaats willen innemen. Dan richt hij zich tot de aanwezigen en zegt dat ze beter een bescheidener plaats kunnen innemen. Je kunt beter op de tweede rang zitten en door de gastheer worden uitgenodigd om een plaatsje op te schuiven.

Ruimte — Wie bescheiden wil leven, maakt ruimte in zijn leven. Ruimte om zich het gedachtegoed van Jezus eigen te maken. Wijzelf staan niet aan de wieg van ons eigen bestaan, maar we hebben het leven ontvangen uit Gods handen. Wie wij zijn en wat wij hebben, onze talenten en vaardigheden, ons bezit en ons goed is een gave. En als alles wat wij hebben en zijn het karakter van een gave heeft, dan behoren wij nooit helemaal toe aan onszelf. We behoren toe aan onze gulle Gever, allemaal, van hoog tot laag, van rijk tot arm. Dat leert ons bescheiden te zijn, niet jezelf wegcijferen, want dan plaats je jezelf, om in voetbaltermen te spreken, buiten spel, maar leven in het besef dat leven een gave is, en komt van onze Schepper en Heer.

Toilet — In de bijbel staat dat verstandige mensen graag spreuken overweegt!! Dus tegeltjes ophangen in het toilet en er vaak naar kijken!!! Met andere woorden: van ons wordt gevraagd dat we eerlijk kijken naar onszelf. Dat wij bijbelse, bescheiden mensen mogen zijn, die weten te geven: jouw leven, jouw talenten en vaardigheden, vanuit het besef dat wij dit alles ook maar hebben gekregen.

Nog een laatste tekst voor op een tegeltje: Bescheidenheid siert de mens.

Met vriendelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 22E ZONDAG DOOR HET JAAR

27-28 augustus – 22e zondag door het jaar: Sir. 3,17-18.20.28-29 – Heb. 12,18-19.22-24a – Luc. 14,1.7-14


Op zaterdag 27 augustus is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 28 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 28 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (27 augustus): Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria. — Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder (28 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen, Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens, Jeanette van der Voort. — Voor Marie Louise Bemelmans-Videc, Theo Rump; moeder, vader, Ans en Bert van der Hulst; Mart Akerboom, Siem Heemskerk, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Ton Buikstra, Gitty Kok, Trees Hosman-van der Maas, Aad Kuijken; vader, moeder en Martien Hendriks.

Parochiekern H. Laurentius (28 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Van Boheemen-Van der Krogt, familie Van de Bosch-Van Haaster, Co Heemskerk-Angevare,
Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos,
Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op vrijdag 19 augustus is overleden mevrouw Apollonia Everdina van der Werff-Engel, in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaartdienst voor Paula van der Werff zal gehouden worden in de Goede-Herderkerk op donderdag 25 augustus. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Gerard Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 10:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Op woensdag 31 augustus is er een woord- en gebedsviering. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 28.8.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


MIVA-COLLECTE (27-28 AUG): MEDISCHE ZORG VOOR DE MEEST KWETSBAREN IN TANZANIA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Zoals pionier Geofrey die zich sterk maakt voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk.

“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geofrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: “We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.”

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood.” Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.

De opbrengst van de MIVA-kerkdeurcollecte van 27 en 28 augustus is bestemd om de noodzakelijke tweede terreinwagen aan te schaffen. Voor meer informatie zie: www.miva.nl

Mocht u de deurcollecte mislopen, dan kunt u uw bijdrage storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA – ‘s Hertogenbosch. Hartelijk dank voor uw gift!

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’