Nieuws & mededelingen (31 augustus)

NATIONALE SYNTHESE VAN HET SYNODAAL PROCES IN NEDERLAND GEPUBLICEERD

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus naar Rome gestuurd. De tekst van de synthese is de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties. Het eerste deel biedt een samenvatting van alle daarin verwoorde opinies en suggesties, het tweede deel een reflectie hierop van de Nederlandse bisschoppen.

De publicatie is ook beschikbaar in een digitale versie (pdf)

Alle nationale syntheses zullen overigens ten behoeve van de Bisschoppensynode van 2023 te Rome per continent (!) worden samengevat in een continentale synthese.

De bisschoppen benadrukken dat het synodaal proces niet afgesloten is met de inzending naar Rome van de Nederlandse synthese: “Veel parochies en groepen gaan de gesprekken voortzetten om zoals in het slot van de synthese staat: het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.” Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


SCHRIFTLEZINGEN: 23E ZONDAG DOOR HET JAAR

3-4 september – 23e zondag door het jaar: Wijsh. 9,13-18b – Filem. 9b-10.12-17 – Luc. 14,25-33


Op zaterdag 3 september is er een oecumenische viering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 4 september is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 4 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (27 augustus): Overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Verstegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (28 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen, Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens, Jeanette van der Voort. — Voor Peter Brouwer, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden Familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Wies van Oorschot.

Parochiekern H. Laurentius (28 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk,
Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs,
Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 7 september is er een woord- en gebedsviering. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 28.8.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


GEZINSVIERING: ‘WEET WAAR JE AAN BEGINT!’ (4.9)

Op zondag 4 september is dit het thema van de gezinsviering in de Goede-Herderkerk (aanvang: 09:30 uur). We lezen een verhaal over een lief konijntje, je kunt iets leren over Moeder Teresa en na de mis doen we buiten nog even een spelletje, voordat we limonade gaan drinken!

Kom je ook? — Mariella Oerlemans