Mededelingen & nieuws (7 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 7 september 2022.

Beste parochianen,

Verstoppertje spelen, wie deed dat niet?  Je verstopte je en de ander moest jou vinden. Spanning ten top!! Maar als het te lang duurde, dan gaf iemand het op of liep terug naar huis. En jij, jij bleef achter, verstopt! Maar dat is niet leuk. Verstoppertje spelen betekent eigenlijk ten diepste toch gevonden willen worden.

Zoeken en vinden — In het evangelie van a.s. zondag horen wij twee parabels. Jezus vertelt over het zoeken naar een verloren schaap en over een vrouw die op zoek is naar een zilverstuk, dat zij kwijt is. Jezus is naar jou op zoek! Jij die kwijt bent, jij die verloren loopt. In zijn gedrag laat Hij zien wie God is! Geen gouden kalf, geen bling bling, maar iemand die zo van zijn mensen houdt, dat hij naar jou blijft zoeken. Gewoon omdat God jou niet kan missen! Jezus hoopt stiekum dat de blijdschap die getoond wordt als iemand wordt gevonden, aanstekelijk mag werken.

Blijheid van God — Stiekum denk ik dat God blij wordt als iemand Hem gaat zoeken en vindt! Als iemand door de natuur loopt en zegt: God wat is dit mooi! Of iemand in de stilte van een kerk iets van Gods aanwezigheid mag ervaren. Bij de geboorte van een kind, bij het zien van een lach, bij het ontvangen van de H. Communie, zelfs bij de uitvaart van een dierbare: ‘Niemand valt of hij valt in uw handen en niemand leeft of hij leeft naar U toe,’ las ik deze week in een rouwannonce!!

Over leven — Gisterenavond keek ik naar OP1 en daar werd gesproken over een televisieprogramma: ‘Over leven’. Coen Verbraak gaat in gesprek met uiteenlopende gasten over wat het leven de moeite waard maakt. De programmamaker is erachter gekomen dat de zin van het leven niet zozeer in jezelf zit, maar vaak juist in anderen. ‘Dat zegt bijna iedereen. Het zit in die ander en daardoor wordt het leven de moeite waard.’ Over de Ander met een hoofdletter werd niet gesproken, door niemand! Ook niet in bedekte termen. Wordt God vergeten? Is Hij moeilijk te vinden?  Is Hij te verstopt?

Hoe is uw naam, waar zijt gij te vinden? — Mogelijk dat God in onze tijd te verstopt is. Dat zou kunnen doordat wij geen woorden meer vinden of gêne hebben om over Hem te spreken. Doordat wij te verblind zijn door luxe en voorspoed, die ons het zicht op zijn aanwezigheid ontnemen. Of gewoon niet meer veel over Hem weten. De parochiekernen in onze dorpen en steden willen gemeenschappen zijn die proberen samen met anderen op zoek te gaan naar God. Niet naar het gouden kalf, maar naar de Vader, die liefde is. Die met open armen ons verwelkomt. Om SAMEN je te laten raken door God zelf en zo respect en liefde uit te stralen met vrede en verzoening en niet de stier in iedere mens te laten zegevieren, die uit is op macht en eigenbelang, geld en goed! Als wij willen zoeken, moeten we weten wie we zoeken en hoe Hij heet: ‘Ik ben die is, jouw hemelse vader, die Liefde is en dat heeft laten zien in Jezus’. Dat zal jou en mij zin geven in ons bestaan. Ik mag er zijn, ik ben door Hem gewild!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 


SCHRIFTLEZINGEN: 24E ZONDAG DOOR HET JAAR

10-11 september – 24e zondag door het jaar: Ex.32,7-11.13-14 – 1 Tim. 1,12-17 – Luc. 15,1-32 of 15,1-10


Op zaterdag 10 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor én eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aansluitend: Vrijwilligersavond!

Op zondag 11 september is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 11 september is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (10 september): Voor Wim Schouten, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder (11 september): Uit dankbaarheid — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen, Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens,. — Voor Theo Rump, Jeanette van der Voort, Alie Rotteveel, Lies en Adriaan Vreeburg, Annie en Dick van der Hulst, Nel Bruines-Overmeer, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Josephine van Galen, Toos Gordijn-Hoffmann, Cecil van Bohemen.

Parochiekern H. Laurentius (11 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, overleden familieleden van Santen-Onderwater, overleden familie van der Ven-Wortman, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 14 september is er een woord- en gebedsviering. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 28.8.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


GEZONDHEIDSROUTE ZOETERWOUDE (ZONDAG 11 SEPTEMBER)

Het doel van de Gezondheidsroute Zoeterwoude is het bestaande netwerk van professionals die werken aan gezondheid zichtbaar maken. Inwoners van Zoeterwoude en omstreken leren hoe ze preventief aan hun eigen gezondheid kunnen werken. Inwoners fietsen op zondag 11 september (van 11:00-16:00 uur) op eigen tijd en tempo een route langs de aanbieders. De route is vrij in te vullen. Op zes plekken in Zoeterwoude zokm een aantal gezondheidsactiviteiten gebundeld: De Goede Herderkerk aan de Rijndijk, Installatiebedrijf van der Poel, Bij Mei (zelfoogsttuin tussen Rijndijk en Dorp), Dorpskerk, het zwembad en Swetterhage.

Meer informatie: Routekaart adressen (pdf) en Routekaart tijdschema (pdf).


SCHEPPINGSPERIODE (1 SEPTEMBER — 4 OKTOBER)

Van 1 september tot 4 oktober 2022 wordt in een aantal parochiekernen van onze parochie de Scheppingsperiode gevierd, een tijd van bezinning over ons gemeenschappelijke huis. Wij zijn geroepen om goede rentmeesters te zijn, om alles en iedereen op aarde respect en liefde te tonen en onze planeet in goede toestand door te geven aan de generaties die na ons zullen komen. Wij vieren de
vreugde van de Schepping en danken God onze Schepper. Maar wij beseffen ook dat wij meer moeten
doen om Gods Schepping en Schepselen te beschermen.

Er zijn verschillende activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Meer informatie vindt U daarover in deze brochure (pdf).

Zie ook het zomernummer (32) van de Laudato si-krant (pdf)