Mededelingen & nieuws (14 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 14 september 2022.

Beste parochianen,

Onze paus Franciscus is gisteren in alle vroegte vertrokken voor zijn 38ste apostolische reis, naar Kazachstan. Hij noemde het zelf: een vredesbedevaart. Om de drie jaar wordt daar een interreligieuze bijeenkomst gehouden, dit jaar doen 100 delegaties mee van verschillende religies uit 60 landen, dat alles op de achtergrond van de Russische invasie en de oorlog in Oekraïne. Vandaag wordt in het Paleis van de Onafhankelijkheid de interreligieuze top officieel geopend. Tijdens het congres zal paus Franciscus de gelegenheid hebben om moslimleiders te ontmoeten, onder wie geestelijken uit Saoedi-Arabië, Iran, Egypte, Turkije en heel Centraal-Azië. De ontmoeting met anderen is belangrijk: het is tenslotte een vredesbedevaart.

Kleine kudde — De katholieken in Kazachstan vormen een kleine minderheid. Slechts 26% is christelijk, daarvan 250.00 katholiek. De inwoners van het land hopen dat dit pausbezoek en dit congres kunnen bijdragen tot het einde van de oorlog in Oekraïne. Ware religie, het geloof in de ware God, herinnert ons eraan dat de inspanningen van de politici onvoldoende zijn voor het bereiken van vrede. De ware vrede is een geschenk van de almachtige God. Daarom bidden wij om dit geschenk te verkrijgen.

Prinsjesdag — Volgende week vieren wij Prinsjesdag. Inderdaad de Koning leest de troonrede voor. Dit jaar in de Koninklijke Schouwburg. Daarvoor zal in de Grote Kerk de Prinsjesdagviering zijn. Ingevuld door een tiental levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen. Dit jaar als thema: verdragen, verzoenen en verbinden. Leden van de  Eerste en Tweede Kamer, almede kabinetsleden zullen aanwezig zijn. Zelf hoop ik er ook te zijn. Samen nadenken over verzoening. Hoe mooi is dit!

Vrede — Dat alles gebeurt in de Vredesweek. Sinds 1967 wordt de vredesweek georganiseerd en aandacht geschonken aan de vrede. Wij allen zijn geroepen tot vrede. Vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vrede moeten wij zelf maken. Vrede begint met gerechtigheid, met rechtvaardiger omgaan met de goederen van deze aarde en met het delen van onze eigen financiële middelen. Ook het gebed daarbij is uiterst belangrijk. Wekelijks, misschien dagelijks, bidden wij om vrede en de paus vroeg ons allen om op 14 september te bidden om de vrede in Oekraïne. De paus vraagt om gebed voor het Oekraïense volk, zodat de Heer ons hoop en troost zal bieden. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

Kruisverheffing — De oproep van de paus wordt ons gegeven op het feest van Kruisverheffing. Het feest roept onze verbinding met Jeruzalem weer in herinnering: daar ligt onze oorsprong, daar ligt ons fundament. In 325 is daar een kruis gevonden dat in de traditie als het kruis van Christus geldt en daar is de kerk van het heilig Graf gebouwd, dat een centrale plaats in ons geloof inneemt. Het kruis, waaraan Jezus Christus is gestorven, staat vandaag opnieuw centraal. Op het feest van Kruisverheffing staat het kruis van Christus centraal, maar het is de opstanding die de bron van onze hoop is, ook voor vandaag om te geloven dat God een uitweg zal bieden uit het geweld en de oorlog die we om ons heen zien.

Bidden jullie mee?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 25E ZONDAG DOOR HET JAAR

17-18 september – 25e zondag door het jaar: Amos 8,4-7 – 1 Tim. 2,1-8 – Luc. 16,1-13 of 16,10-13


Op zaterdag 17 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 18 september is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs vna der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 18 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (17 september): Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (18 september): Uit dankbaarheid — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen, Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens,. — Voor Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Jan Straathof, Lina en Frits Labordus, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Simon Honselaar, Annie van der Hulst-Zonneveld, Anneke van Rooijen-Slingerland, Martin van Tilburg, Aad Kuijken.

Parochiekern H. Laurentius (18 september): Voor Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, overleden ouders van Os-Verbeek, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Met onder meer expositie van kunstwerken in de Goede-Herderkerk (vanaf 12:00 uur), vervaardigd door Jeaneke Van der Hulst-Vreeburg, Marianne de Vries-van der Tol, Pieter Onderwater en Hanno Bentveld. Voor meer informatie zie de website.

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 21 september is er een woord- en gebedsviering. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 18.9.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (9)

Deze prachtige foto van de Goede-Herderkerk werd onlangs met behulp van een drone gemaakt door Maarten Colijn van AIVY productions. Hij stelde de foto om niet beschikbaar voor publicatie op onze weblog (waarvoor onze hartelijk dank!).


GEBED OM VREDE

Tot U, Vredevorst, zenden wij ons gebed voor de vrede,
waarnaar wij zo vurig verlangen.
Uit uw goddelijk hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen,
opdat alle tweedracht zou worden weggenomen
en onder de mensen alleen de liefde zou heersen.
Terwijl Gij op de aarde rondwandelde,
hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen.

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens,
maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt
en geef, dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken,
Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw Bloed.

En zoals U eens de oproep van de apostel Petrus: “Red ons, o Heer, want wij vergaan!”
welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren,
zo verhoor vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden,
door het aanschijn van de wereld te vernieuwen
en haar in de rust en vrede te herstellen.

En U, allerheiligste Maagd,
help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen,
bescherm ons, red ons.
Amen.

(Paus Benedictus XV)