Mededelingen & nieuws (21 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 21 september 2022.

Beste parochianen,

Wij horen deze weken de profeet Amos spreken. Hij valt snoeihard uit tegen hen die zozeer door hun rijkdom verblind zijn dat ze hun eigen toekomst vernietigen. Ze slachten immers geen oudere dieren uit hun kudde, maar lammeren en kalveren. Ze eten dus hun eigen toekomst op. Werken doen ze niet, nee, hun leven wordt een onafgebroken feest. En aandacht voor de armen en de kleinen hebben ze helemaal niet. Wat kan hun immers de ondergang van anderen schelen. Als zijzelf het maar goed maken. Als zij zich maar amuseren.

Miniatuur uit het Liber Aureus Epternacensis (uit 1191)

Gods wil — Een groot verschil tussen arm en rijk is niet Gods wil. Dat horen wij a.s. zondag ook in het evangelie.  Lazarus wordt in de schoot van Abraham opgenomen en de rijke vrek komt er slecht vanaf. Zowel Amos als Lucas constateren dat de rijken die hun ogen gesloten houden voor de arme die op hun stoep ligt en die hun hart gesloten houden voor de noden van hun wereld, zich ook afsluiten voor God. In de Schriften lezen we wat de heilige Geest wil bereiken: niet handelen uit vrees, geen besluiten nemen uit berekening, maar leven uit liefde. Geen strategie, maar compassie!

Verantwoordelijkheid — Zoals gisteren bleek tijdens de Prinsjesdagviering (voorafgaand aan de Troonrede): religies zijn in staat tot verbinding. De ontmoeting tussen religies, levensbeschouwing en politiek is belangrijk.  We verwachten veel van de politiek, zeker inzake kloof arm en rijk, aldus voorzitter Ad van der Helm. De kloof tussen burgers en politiek is groot. Het vertrouwen daalt. Ik hoorde het zelf gisteren langs de route in Den Haag. Veel onvrede en verwarring. Toch is het goed om te beseffen dat ‘de politiek’ niet al onze problemen kan oplossen en zeker niet allemaal tegelijk. Moge de heilige Geest ons ingeven, zowel politici als burgers, hoe ieder zijn of haar verantwoordelijkheid kan nemen. Zoals Augustinus ooit schreef (zie hieronder): “Bid alsof alles van God afhangt. En werk alsof alles van jou afhangt”.

Lazarus en de rijke — In het evangelie van a.s. zondag legt Jezus de nadruk op de onverschilligheid. De rijke en de arme Lazarus. De rijke man is zozeer met zichzelf bezig dat hij Lazarus, die nochtans aan zijn deur ligt, niet eens ziet. Hij misdoet hem niets, maar hij doet ook niets om hem te helpen. Zelfs het overschot van zijn overvloedige feestmalen geeft hij hem niet. De rijke dacht dat hij een heerlijk leven had, maar het blijkt leeg te zijn geweest, een illusie. De Bijbel helpt ons om de sporen van het leven dat God voor de mensen bestemd heeft, voor alle mensen, te herkennen.          

Dus: geen onverschilligheid maar empathie, betrokkenheid en gebed. Dat zijn de drie ‘wapens’ van een christen, waartoe de Schrift ons oproept.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 26E ZONDAG DOOR HET JAAR

24-25 september – 26e zondag door het jaar: Amos 6,1a.4-7 – 1 Tim. 6,11-16 – Luc. 16,19-31


Op zaterdag 24 september is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 25 september is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organiste: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 25 september is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (24 september): Wim van Veen en overleden familie, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen en zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder (25 september): Uit dankbaarheid — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen, Arie Bos, Anton Houdijk, Hans van Soest. — Voor Theo Rump, Wim Kalkers, Ria Tacx, overleden ouders Bouwman-Windt, overleden ouders Bulles-Stoffels, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Ans van der Hulst, Siem Heemskerk, Gitty Kok, Ton Buikstra, Lidy en Hans van Ruiten, vader, moeder en Martien Hendriks.

Parochiekern H. Laurentius (25 september): Voor familie Van Boheemen-van de Krogt, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, familie De Jong-Van de Poel, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 21 september is er een woord- en gebedsviering. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 18.9.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Bij de gedachteniskapel staat sinds kort een tafeltje met mooie prentenboeken, kleurplaten en potloden. Kleintjes kunnen aan het tafeltje kleuren of een prentenboek naar hun plaats bij papa en mama of grootouders meenemen. Dus neem uw kleintjes mee, ook naar vieringen, waarbij geen crèche is. Ze hebben dan wat leuks te doen, wanneer het hen wat te lang duurt. — Namens de pastoraatgroep, Heleen Brouwer

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ZEVEN UITSPRAKEN VAN AUGUSTINUS (KERKNET)

Kerknet-redacteur Lieve Wouters selecteerde de zeven mooiste uitspraken van Augustinus (354-430), “de kerkvader die begon als liederlijk student en onrustige zoeker”. Lees meer en bekijk de video (0:58)