Medelingen & nieuws (28 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 28 september 2022.

Beste parochianen,

Geloven is een beladen woord. Zeker als mensen die zeggen te geloven, een claim leggen op wat waar is, goed is en wat niet. Dan wordt geloof een soort bezit, iets wat je ‘hebt’.  Geloven is zoiets als ademhalen. Je bent je soms nauwelijks bewust dat je ademhaalt, je doet dat op de automatische piloot. Je hoeft er niet bij na te denken. Gelukkig maar, want ademhalen houdt ons in leven. Geloven is als ademhalen.

H. Franciscus — Volgende week vieren wij op 4 oktober het feest van de H. Franciscus. Wij zijn allemaal kinderen van Franciscus. Hij maakte door zijn geloof een radicale keuze. In zijn leven doet  hij afstand van al zijn bezittingen die hij van zijn rijke vader heeft gekregen: alles legt hij af, tot en met zijn kleding. Naakt zegt hij ten overstaan van zijn verbouwereerde vader en de leiders van de stad dat hij alleen God nog zijn Vader wil noemen. Dat is geloven, God jouw Vader noemen. Als ook wij God Vader durven noemen, plaatst dit ons anders in de verhouding met de wereld, die we voortaan een geschenk van de Vader noemen. God Vader noemen maakt dat we andere mensen die we ontmoeten, onze broeders en zusters noemen. Geloven in het Vaderschap maakt ons duidelijk dat we onszelf als een kind van zijn eeuwige liefde mogen beschouwen. Dat zet ons allen in beweging, dat maakt van ons mensen die op weg gaan met de Heer aan hun zijde.

Oeps — Maar net als je adem kan je geloven onderweg ook stokken De onvrede in de wereld, het onfatsoenlijke handelen in de Kamer kan het vertrouwen doen verminderen. En bij de aanblik van verdriet en onrecht of bij vragen waar jij geen antwoord op weet, dreigt jouw geloof te wankelen, doet jou stoppen. Als alle zekerheden wegvallen, vraag je je af: waar is God? ‘Hoe lang moet ik nog roepen, Heer? Waarom laat u mijn onrecht zien en ziet U de ellende maar aan?, horen wij zondag bij de profeet Habakuk. Waarom is er ruzie en oorlog en moeten mensen lijden onder conflicten? Waarom sterven er zovele mensen, arme mensen? Eens zal het lijden veranderen, zegt de profeet, ook al kun je uit jezelf de oplossing niet aansturen. Prima, maar kunnen wij dit geloven?

Gesterkt — De leerlingen in het evangelie van a.s. zondag worden aangesproken en bemoedigd. Hun wordt gevraagd op weg te gaan en toegewijd te leven en anderen te vergeven.  Dat klinkt mooi, maar kunnen wij dit wel, denken de leerlingen. Dan vragen ze:  Heer geef mij meer geloof? Versterk ons vertrouwen. Dan worden wij bemoedigd. Het kleinste geloof, al heeft het maar de omvang van een mosterdzaadje, kan ongelofelijk veel goede dingen tot stand brengen. Geloven is je dan ook toevertrouwen aan Iemand die groter is dan jij bent. Geloven is staan in de traditie van zovele mensen voor jou, je vader en moeder, je oma, vrienden, de parochie. Geloven is trouw voortgaan in de stroom van het leven en je mee laten voelen. In de trouw ligt de kracht. Doen wat er gedaan moet worden, als een knecht die zijn heer dient, staat er in het evangelie. Dat is, zegt Jezus, genoeg.

H. Geest — In de toewijding wordt duidelijk hoe je betrokken bent in wat je doet, in de nederigheid dat het niet om jou gaat, maar om de ander! Maar in je plicht doen, kan het gevaar schuilen, dat je niet meer zo goed weet waarom je het doet, het impuls van je handeling is zoek. Je handelen kan gaan vervlakken. Dat zegt ook Paulus in zijn brief aan Timotheüs:  Blijf daarom het vuur aanwakkeren, weet dat je kracht van God komt. God gunt jou geen benauwd, ademloos leven, maar blaast jou een Geest van kracht, liefde en wijsheid in. Deze inspiratie is werkelijk een inademing, is de basis van al wat je doet.

Geloven is ademhalen, is een gelovig ritme vinden van in- en uitademen, van inspiratie en actie, van vertrouwen en je talenten inzetten, van bij jezelf te rade gaan en naar de ander uitgaan. Of anders gezegd: ik doe mijn best en God doet de rest.

Pax et Bonum: vrede en alle goeds — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 27E ZONDAG DOOR HET JAAR

1-2 oktober – 27e zondag door het jaar: Hab.1, 2-3; 2,2-4 – 2 Tim. 1,6-8.13-14 – Luc. 17,5-10


Op zaterdag 1 oktober is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 2 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 2 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (24 september): Voor de H. Maagd Maria — Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Janny Nuysink Versteegen, Kees Versteegen, Leny Versteegen, overleden ouders Den Blanken-Van den BoschHuib Versteegen, Riet Versteegen-Berg, Jan Versteegen.

Parochiekern De Goede Herder (25 september): Uit dankbaarheid — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen, Arie Bos. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Theo Rump, Ria van der Kroft-van Vliet, Wies van Oorschot, Jan van der Ploeg, Piet van Dooijenburgh.

Parochiekern H. Laurentius (25 september): Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Piet Roeling, Marianne den Hartog-Eijkens, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 5 oktober is er een woord- en gebedsviering. Voorganger: Corriy Boin. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 18.9.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Bij de gedachteniskapel staat sinds kort een tafeltje met mooie prentenboeken, kleurplaten en potloden. Kleintjes kunnen aan het tafeltje kleuren of een prentenboek naar hun plaats bij papa en mama of grootouders meenemen. Dus neem uw kleintjes mee, ook naar vieringen, waarbij geen crèche is. Ze hebben dan wat leuks te doen, wanneer het hen wat te lang duurt. — Namens de pastoraatgroep, Heleen Brouwer

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


NIEUWE AFLEVERING VAN PAROCHIEBLAD

Achter in onze kerken ligt de nieuwe aflevering van Rondom Petrus en Paulus (september-oktober 2022). U kunt een exemplaar meenemen. Ook beschikbaar als digitale versie (pdf).