Mededelingen & nieuws (5 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 5 oktober 2022.

Beste parochianen,

Afgelopen week werd er landelijk aandacht geschonken aan de eenzaamheid van mensen. Eenzaamheid zit nog in het kadertje van de taboes. In Zoeterwoude is deze week dan ook de week van de gezelligheid genoemd.  Het komt echter veel voor, in alle lagen van de bevolking. Onderzoek heeft gewezen, dat wanneer je een groot evenement organiseert, dat nog niet betekent dat de eenzaamheid afneemt. Mensen komen thuis terug in hun eigen bubbel, in hun eigen eenzaamheid.

Kleine dingen — Nee, het gaat om de kleine dingen. Laat ik zeggen wat ik deze week heb gehoord. Kijk goed om je heen, kijk goed naar de mensen die in jouw buurt wonen. Zie je ze veel of zie je ze niet? Blijven de gordijnen of luxaflex dicht? Maak eens een praatje en luister. Ja luister. Luisteren betekent: echt horen wat de ander zegt. Luisteren is zien voorbij de woorden. Daarbij speelt internet ook een belangrijke rol. Jonge mensen kunnen oudere mensen helpen met het vaardig worden met internet. In de digitale wereld kun je de ander ontmoeten, wat zeker zou kunnen leiden tot een fysieke ontmoeting. ‘Kom eens langs bij mij, ik heb de koffie klaar! of Vind je het leuk dat ik eens langs kom?’ Deel zo je welzijn, deel zo je tijd!

Eigen inzet — Elkaar ontmoeten via de digitale wereld is zeker niet genoeg. Het allerbelangrijkste en ook het moeilijkste is over die drempel heen stappen en de ander tegemoet treden. Komen uit jouw eigen eenzame leven. Heel veel beren vinden mensen dan op de weg: ‘ze zitten echt niet op mij te wachten, wat zouden ze wel niet van mij denken’. En toch: jij bent de enige die jezelf kunt veranderen, de ander kan het echt niet!

Jubileum — Op woensdag 19 oktober a.s. bestaat de Herderhof in Zoeterwoude Rijndijk 12,5 jaar. Een initiatief om iedere week elkaar te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te gaan. Iedere woensdagochtend worden de deuren van het atrium van de Goede Herder Kerk geopend en staat de koffie klaar. Vooraf is er, voor wie dat willen, een viering in de kerk. Die viering begin om 10.00 uur. We luisteren naar elkaars verhaal en we horen wat er wordt gezegd. Die woensdag met extra aandacht voor de inwendige mens, want het is feest. Kom naar het atrium!! We wachten daar op elkaar!!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 28E ZONDAG DOOR HET JAAR

8-9 oktober – 28e zondag door het jaar: 2 Kon. 5,14-17 – 2 Tim. 2,8-13 – Luc. 17, 11-19


Op zaterdag 8 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater Smith voorgaat. Met medewerking van het eigentijdskoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 9 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 9 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (8 oktober): Voor de levende en overleden leden van de Barbaravereniging. — Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder (9 oktober): Voor Myrthe Joosse, die zondagmiddag het Heilig Doopsel zal ontvangen. — Voor een ernstig zieke collega vrijwilliger, om sterkte en beterschap. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen. — Voor pastoor Jan Schlatmann, Ien de Boer–Bakker, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Toos Gordijn–Hoffmann, Cecil van Bohemen, Jeanette van der Voort.

Parochiekern H. Laurentius (9 oktober): Uit dankbaarheid — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 12 oktober is er een eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 9.10.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Op woensdag 12 oktober is er rozenkransgebed in de kerk, met Marianne Turk. Aanvang: 10:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


LEIDSE KERKEN BIEDEN OPVANG AAN VLUCHTELINGEN

De gezamenlijke kerken in Leiden gaan vluchtelingen opvangen in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk bij de Stevenshof. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar nu de vluchtelingen in Ter Apel al maanden buiten slapen kunnen wij niet voorbijgaan aan de oproep om hen tijdelijk te herbergen” zegt vice-voorzitter Jan van Trigt van onze Petrus en Paulus parochie in Leiden. Als eerste worden voor een periode van vier weken tien vluchtelingen opvangen in de Maria Middelareskerk (sinds augustus gesloten in verband met renovatie). Er zijn nu twee gezinnen: een uit Azerbeidjan en een uit Koerdisch Syrië. Van Trigt: “Bij voldoende vrijwilligers en draagvlak in de buurt kunnen we de opvang opschalen. We begeleiden de vluchtelingen met vrijwilligers uit zowel de protestantse kerk als de rooms-katholieke parochiekernen.”

Via Diaconaal Centrum De Bakkerij doen de kerken een oproep aan inwoners van Leiden en omgeving om zich op te geven als vrijwilliger. Het gaat daarbij om zaken als boodschappen doen, koken, dagactiviteiten verzorgen of een nachtdienst draaien.


GEZINSVIERING (GOEDE HERDERKERK) EN KINDERKERK (ST JANSKERK)

Ken je het ‘Wees Gegroet’? En heb je wel eens van een rozenkrans gehoord? Op zondag 9 oktober om 09:30 uur staat Maria centraal tijdens de (woord en gebed) gezinsviering in de Goede-Herderkerk. Dhr. Leo Koot zal voorgaan, het tienerkoor zingt en voor de kleine kinderen is er crèche. Neem je ook een losse bloem mee om bij Maria neer te leggen? We zien jullie graag zondag in de Goede-Herderkerk! — Mariëlla Oerlemans

Op zondag 9 oktober zijn de gezinnen met jonge kinderen (2-7 jaar) weer van harte welkom voor de kinderkerk. Plaats: Sint-Janskerk. Aanvang: 12:00 uur. We vertellen een bijbel verhaal (dit keer het verhaal van de Schepping) waarbij de kinderen actief betrokken worden. Ook grootouders en overige belangstellenden zijn welkom — Annie Borst