Mededelingen & nieuws (4 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 4 januari 2023.

Beste parochianen,

Van mijn moeder heb ik geleerd: als je ergens voor een langere tijd op bezoek gaat, hetzij voor een diner of een avondje op bezoek, neem je altijd iets mee. Het hoeft niet groot te zijn of spectaculair, maar je gaat nooit met lege handen op bezoek! Die raad heb ik altijd onthouden. Sommigen zeggen, je neemt jezelf mee als cadeau, dat is waar! Maar je hebt zelf handen om die te vullen en te geven aan de gastvrouw of gastheer.

Drie wijzen — Aanstaande zondag vieren wij Driekoningen. Hét moment dat het Kind aan de volkeren bekend wordt gemaakt. Na de Joodse herders is het de beurt aan de vreemde en verre volkeren om het Kind te aanbidden. Niemand wordt uitgezonderd van de boodschap van Licht. Ook zij namen geschenken mee, goud, wierook en mirre. De kostbaarste geschenken van Arabië, in het Midden Oosten. De geschenken hebben symbolische waarde: goud verwijst naar Jezus’ aardse koningschap; wierook symboliseert de goddelijkheid van Jezus en mirre wijst vooruit naar Jezus’ uiteindelijke begrafenis.

Onze geschenken — Wat nemen wij mee als wij op bezoek gaan bij Jezus? Waarmee vullen wij onze lege handen? Ach, denkt u, dat kan van alles zijn. Mag ik u een suggestie aan de hand doen? Vergeving, dankbaarheid en geloof! Deze drie woorden stonden in het geestelijk testament van emeritus-paus Benedictus XVI. Joseph Ratzinger heeft deze tekst geschreven toen hij één jaar paus was. Drie woorden die zijn leven hebben samengevat.

Vergeving — ‘Aan allen die ik onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart om vergeving’, schrijft Benedictus in de tekst die hij ‘Mijn geestelijk testament’ noemt. En hij besluit de tekst met: ‘Bid voor mij, opdat de Heer mij ondanks al mijn zonden en tekortkomingen tot de eeuwige woningen toelaat’. Geef de Heer jouw vraag om vergeving.

Dankbaarheid — ‘Bovenal dank ik God zelf, de gever van alle goede gaven, die mij het leven gaf en mij door allerlei verwarringen leidde; die mij steeds weer oprichtte, toen ik begon weg te glijden, die mij steeds weer het licht van zijn gelaat gaf. Achteraf zie en begrijp ik dat zelfs de donkere en moeilijke stukken van dit pad voor mijn heil waren en dat Hij mij juist daar goed heeft geleid.’ Biedt de Heer jouw dankbaarheid aan.

Geloof — ‘Jezus Christus is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven. En de kerk, in al haar tekortkomingen, is waarlijk Zijn Lichaam’, schrijft de Duitse paus. Bied je geloof aan en jouw gebed voor de wereld, opdat de wereld moge geloven, dat het Kerstkind, de Verlosser is van de wereld.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: OPENBARING DES HEREN

8 januari 2013 – Openbaring des Heren: Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mt. 2,1-12


Op zaterdag 7 januari is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 8 januari, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Het is een gezinsviering, met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 8 januari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor de Heilige Maagd Maria — Voor Huib en Riet Versteegen-Berg, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Theo Rotteveel. — Voor pastoor Jan Schlatmann, Ria van der Kroft-van Vliet, Truus de Boer-van Wieringen, Kees van Hoof, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Cecil van Bohemen, Jeanette van der Voort, Arie Bos, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend en Jaap Warmendam, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Kom je op zondag 8 januari Driekoningen met ons vieren? We luisteren naar een verhaal over sterren en wegwijzers. Voor de kleinsten is er crèche. Tijdens de viering zingt het tienerkoor; en pastor Van der Bie gaat voor. We zien u / jullie graag om 9.u30 in de Goede Herderkerk! Tot dan! — Woensdag 11 januari is er een viering in de Mariakapel. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 1.1.2023 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ACTIE KERKBALANS KOMT ERAAN!

De kerk blijft een plek van betekenis voor velen. Een plek met inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje, een luisterend oor en praktische hulp. En dit blijven we doen, ook in het nieuwe jaar 2023!

Daarvoor zijn we wel afhankelijk van uw giften. De parochie ontvangt namelijk géén subsidie van de overheid.

Op dit moment zijn vrijwilligers in de parochiekernen druk bezig met de voorbereiding van de actie Kerkbalans. Die is bedoeld om te inventariseren welke bijdragen parochianen in 2023 reserveren om hun parochiekern financieel te steunen.

Eind januari ontvangt u een brief thuis met informatie en een antwoordstrook. Gelieve uw jaartoezegging te noteren op de antwoordstrook en in de bijgeleverde enveloppe te doen. Het inzamelen van deze enveloppen verschilt per parochiekern.

Geef om uw parochiekern. Geef naar vermogen aan uw parochiekern! — Beheercommissies regio oost


GOEDE-HERDERKERK: SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 2022

De schrijfactie in Leiden en Zoeterwoude-Rijndijk/Leiderdorp heeft dit jaar 987 brieven en 938 kaarten opgeleverd (zie foto). Met een speciale vermelding van de 171 kaarten die door leerlingen van de Anne Frankschool zijn getekend en gekleurd.

Hartelijk dank voor het meedoen, iedere brief is er één! — Ine Wiersma, Amnesty werkgroep