Mededelingen & nieuws (11 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 11 januari 2023.

Beste parochianen,

Bij het heilig doopsel vraagt de priester of de ouders het kwaad willen afzweren uit hun leven. Het kwaad kan namelijk in vele vormen ons leven binnen komen.

Bij natuurrampen en door oorlogen kan het kwaad ons machteloos maken: je staat erbij en je kijkt ernaar! Het kwaad kan ons ook in een fuik doen lopen. Wij weten dan niet waar wij het moeten zoeken. Het verlamt ons, we voelen dat ons pijn wordt aangedaan door een ontslag of bij relatieproblematiek.

Het kan ook voorkomen dat het kwaad je passief maakt. ‘Ach een leugentje om bestwil’ of ‘iedereen maakt wel eens een foutje’. Ons leven, wie we zijn en wat we doen, wordt dan bepaald door de wereld om ons heen.

Tenslotte zou ook kunnen voorkomen dat wij zelf kwaad berokkenen aan anderen, met voorbedachten rade of vanwege onzorgvuldigheid. 

Verocchio/Leonarda da Vinci, Doop van Christus, c.1470-1480, Galleria degli Uffizi, Florence

Johannes de Doper — Dus als Johannes de Doper aan de oever van de Jordaan, wijzend op Jezus, tot de omstanders zegt: “Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”, dan is dat een hoopvolle boodschap. God is voor ons mensen in de wereld gekomen om het kwaad een halt toe te roepen, om de mensen te helpen die gevangen zitten in de macht van het kwaad.

Open hemel — In de vele afbeeldingen die we kennen van de doop van Jezus in de Jordaan zien we dat de hemel open gaat en dat Gods Geest zichtbaar wordt. De heilige Geest neemt als het ware zijn intrek in deze mens. In Christus mogen we God zelf gaan herkennen. Hij is de geliefde Zoon, de verbinder tussen hemel en aarde, Hij herstelt de relatie tussen God en de mens.

Roeping — Als gedoopte mensen zijn wij geroepen om te leven met een open hemel, waarin de heilige Geest zichtbaar en voelbaar is voor de gedoopte!! Zo zijn wij geroepen om licht te verspreiden daar waar duisternis is. Die open hemel laat zien dat het geloof in God ons mensen ruimte biedt om het kwade in de wereld af te wenden: niet verlamd te raken, niet passief te worden of niet machteloos te zijn, maar met een open en gezond vizier, met Gods Geest op weg te gaan naar de toekomst, die voor ons ligt.

Koester het verlangen naar dat Koninkrijk van God, laat de hoop niet van je afpakken en blijf geloven dat Christus de weg, de waarheid en het leven is. Geef elkaar de ruimte om die Christus te ontmoeten en ervaar de open hemel, als teken van de aanwezigheid van Gods Geest in jouw leven.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 2E ZONDAG DOOR HET JAAR

15 januari 2013 – 2e zondag door het jaar (A): Jes. 49,3.5-6 – 1 Kor. 1,1-3 – Joh. 1,29-34


Op zaterdag 14 januari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 15 januari, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 15 januari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het cantor (parochiekoor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie, Simon en Gre van der Salm, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen-Vergeer en zoon Jan, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel, Arie  de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Theo Rotteveel, Agnes Overlee-Vlasveld. — Voor Niesje Van Diemen (jaargetijde), Theo Rump, Wim Kalkers, Ria Tacx, Nel Bruines-Overmeer, Lina en Frits Labordus, Jan Straathof, Simon Honselaar, Thom en Anneke van Rooijen, overleden familie Bruines-Kortekaas, Paula Lucas-Wellens, Anton Houdijk, Nel Lovink-Ouwerkerk.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Cor van Oosten, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 18 januari is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 1.1.2023 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


GEBEDSNETWERK VAN DE PAUS: JANUARI 2023

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus wil katholieken mobiliseren tot gebed en actie als antwoord op de uitdagingen waarmee de mensheid en de missie van de Kerk worden geconfronteerd. Deze uitdagingen worden gepresenteerd in de vorm van gebedsintenties van de paus en toevertrouwd aan de hele Kerk. De gebedsintentie voor de maand januari: voor de opvoeders.

Paus Franciscus: We bidden dat opvoeders geloofwaardige getuigen mogen zijn die ons broederschap leren in plaats van competitie en vooral de jongsten en meest kwetsbaren helpen.

Bekijk de video van de paus (via YouTube)

Beluister de meditatie over deze intentie (via biddenonderweg.org)

Lees meer over het Gebedsnetwerk van de Paus (via kerknet.be)