Mededelingen & nieuws (18 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 18 januari 2023.

Beste parochianen,

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’, is het motto van de actie Kerkbalans 2023! Samen vormen wij een gemeenschap, die in grote verbondenheid met onze medemensen de liefde en de genade van Jezus Christus wil ervaren.

Geestelijke gemeenschap — Zo vormen wij allereerst met elkaar een geestelijke gemeenschap. Hierin geloven is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Wij hebben ons geloof in de drieëne God gekregen van onze ouders of familieleden. Aan hun handen zijn wij de kerk binnengeleid en hebben wij geleerd en ervaren dat de werkelijkheid in ons leven meer is dan datgene wat wij zien. Zelf ben ik daar dankbaar om, dat ik de betekenis en de zin van mijn leven geleerd heb te duiden in de relatie met mijn Schepper.

Fysieke gemeenschap — Toen ik gevormd werd, besefte ik dat de Heilige Geest mij geschonken is om mijn talenten en vaardigheid niet alleen voor mijzelf te houden, maar juist in dienst te stellen van de gemeenschap. Ik kan mijn leven niet los niet zien van mijn medemens. In Jezus heb ik geleerd, dat de medemens die lijdt, die het moeilijk heeft, bijzonder mijn aandacht moet hebben. Zo wil ik kerk zijn! Ik zag in de pastoor uit mijn jeugd, hoe hij aandacht gaf aan die mens, aan de mens die lijdt, aan de mens die om hulp vroeg. Toen dacht ik, dat is nu kerk-zijn! In Jezus als onze grote Verbinder de mens nabij zijn. In mijn eerste parochie stond in een glas-lood-raam: De kerk is de mens, waarin Christus boodschap centraal staat! Zo vormen wij samen één gemeenschap.

In stand houden — De kerk hebben wij niet zelf gemaakt, maar ontvangen. Aan ons de taak om de kerk vorm te blijven geven met ons leven en zo dóór te geven aan de volgende generatie. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we samen hard voor werken. En dat kost energie en geld. Daarom vraag ik ook uw bijdrage. Allereerst in tijd. Sta op en geef jezelf in de gemeenschap met datgene waar jij goed in bent! We hebben jou nodig! Daarbij vragen wij ook om uw geldelijke bijdrage. Ik weet dat als ik naar de winkel ga, alles duurder is geworden. Ik besef dat velen van ons een hogere energierekening zien. Bij sommigen gaat het voor de wind, anderen voelen een stevige financiële tegenwind. Maar samen zijn wij verantwoordelijk dat wij de kerk dóórgeven aan een nieuwe generatie!

Geef vandaag voor de Kerk van morgen — Laten wij samen zorg dragen voor onze geloofsgemeenschap en geef wat je kunt geven aan de Actie Kerkbalans. Ook op de deurmat van de kerk valt de rekening voor de energie en het onderhoud van de kerk is niet gratis. En ook de pastoor krijgt een honorering en om onze activiteiten uit te voeren is ook geld nodig.

Dank je wel voor jullie goede gaven. Samen zijn wij verantwoordelijk.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 3E ZONDAG DOOR HET JAAR

22 januari 2013 – 3e zondag door het jaar (A): Jes. 8,23b – 9,3 – 1 Kor. 1,10-13.17 – Mt. 4,12-23 of 12-17


Op zaterdag 21 januari is er geen eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp); zie zondag 22 januari.

Op zondag 22 januari, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 22 januari, is er een oecumenische viering in de Dorpskerk (Zoeterwoude-Dorp). Voorgangers: Margreet Onderwater en dominee G. Smit. Aanvang: 10:00 uur

Op zondag 22 januari is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met medewerking van het cantor (parochiekoor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen van de parochie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: pater Frans van der Poel O.F.M., Theo Rotteveel, Agnes Overlee-Vlasveld. — Voor Toon en Mien Hockx, Ton Buikstra, Gitty Kok, Paula van der Werff-Engels, Ivo Hartevelt, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Riet van- Rijn van de Sande, Kees luk, Gerard Put, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Otto Havik (jaargetijde), Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 25 januari is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Heleen Brouwer. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — De meest recente nieuwsbrief d.d. 11.1.2023 (pdf) bevat o.m. een in memoriam voor Agnes Oosterlee en voor pater Frans van der Poel O.F.M. Voor meer informatie raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KAARSEN VOOR OEKRAÏNE

Mirjam Bruines is sinds april 2022 als vrijwilliger betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zoeterwoude-Dorp. Zij heeft een verzoek aan de parochianen van de Goede-Herderkerk. “Een van de vluchtelingen verzamelt kaarsen om deze op te sturen naar haar familie in Oekraïne. Haar familie deelt de kaarsen ook weer verder uit aan buren. Zoals u weet is de situatie in Oekraine heel nijpend en zijn de kaarsen hard nodig. Zou hier in de kerk aandacht aan gegeven kunnen worden?”

Onze parochiekern ondersteunt van harte dit initiatief. Dus als u wil bijdragen aan deze actie, neem dan kaarsen mee naar de kerk. U kunt ze deponeren in plastic krat met opschrift ‘Kaarsen voor Oekraïne” die in de corridor zal worden opgesteld. Geef licht in de duisternis van Oekraïne.

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder


NIEUWE STUDIE OVER AFRO-ATLANTISCHE KATHOLIEKEN

Hoe is het mogelijk dat overal in Amerika nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen zich met zoveel passie als christenen beschouwen, nota bene de godsdienst van de naties die voor de slavenhandel verantwoordelijk waren? 

Jeroen Dewulf komt in zijn studie Afro-Atlantic Catholics: America’s First Black Christians (2022) tot een verrassend antwoord: het katholicisme heeft een lange Afrikaanse geschiedenis en werd door een deel van de tot slaaf gemaakte Afrikanen als hun eigen religie beschouwd. Al in Afrika ontstonden regionale varianten van het christendom, waarin elementen van het Portugese katholicisme zich vermengden met Afrikaanse rituelen. Toen de slaafgemaakten naar Zuid- en Midden-Amerika verscheept werden (waar ze op de plantages moesten werken), namen ze deze traditie vanuit Afrika mee. Lees meer (via katholiek.nl)

Dewulf maakte onder meer gebruik van het pionierswerk van de Zoeterwoudse franciscaan Frans van der Poel, die de katholieke volksreligie van Brazilië decennia lang heeft onderzocht en er een dik boek over publiceerde. Pater Van der Poel overleed eerder deze week in de leeftijd van 82 jaar.

Lees meer over pater Frans van der Poel O.F.M. (via leidschdagblad.nl)

Bekijk de video van het vraaggesprek dat Leo Koot in oktober 2020 met Frans van der Poel had (via YouTube)