Mededelingen & nieuws (22 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 22 februari 2023.

Beste parochianen,

Boodschap — Met Aswoensdag begint de vastentijd en de Paus heeft ook dit jaar zijn boodschap aan ons gegeven. Hij roept ons op om Jezus te volgen op weg naar Pasen door naar Hem te luisteren. Om ons zo meer aan Hem te binden. Zo kan Jezus ook aan ons de genade geven die wij nodig hebben om in onze plaatsen en steden een leven te leiden dat het evangelie waardig is!

Thabor — De paus onderstreept zijn betoog aan de hand van de verheerlijking op de berg Thabor (Mt 16). Samen met enkele leerlingen gaat de Heer de berg op om daar van gedaante te veranderen. Hij gaat de berg op, wellicht een hoge berg. Mag het wat moeite kosten? Laat jouw dagelijkse beslommeringen even achterwege en kies om de Heer tegemoet te gaan. Op die weg zal jou een bijzondere ervaring te wachten staan. Inderdaad ascese, inspanning, uithoudings- en doorzettingsvermogen is nodig. Geen elektrische fiets, geen lift of andere hulpmiddelen, nee jouw voeten gaan de berg op. Jij!

Ascese — Je iets ontzeggen voor een hoger doel. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Voor de één is dat beter eten, gezonder en gevarieerder. Voor de ander minder eten, dat ene koekje laten staan. Voor de een is dat meer de Heer willen ontmoeten in de viering van de eucharistie, voor de ander mogelijk meer doen aan diaconie en de dienst aan de ander. Eenieder kan zelf uitmaken wat hij of zij verstaat onder de ascese op dit moment van zijn of haar leven.  Het gaat altijd om de weg naar het doel van de christen: de ontmoeting met de verrezen Heer.

Ervaring — De ervaring van de leerlingen op de berg Thabor vergeten de leerlingen niet zo snel, ze horen een stem uit de hemel: Luistert naar Hem. Lijkt me dus eenvoudig, laten wij naar Jezus luisteren. Hij spreekt tot ons in het Woord uit de Bijbel. Lees dagelijks een stukje uit de Bijbel. Ook met hulp van internet gaat dat zeker lukken. Hij spreekt tot ons in de gezichten en de verhalen van mensen in nood. De paus onderstreept ook het luisteren naar jouw medemens, de broeders en zusters in de kerk, negeer elkaar niet, maar luister naar elkaar.

Wees niet bang — Bij het horen van de stem van de Vader uit de hemel wierpen zij zich op de grond en werden bang! Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bang. Heb geen angst om de zending van de Heer te aanvaarden, heb geen angst om jouw medemens tegemoet te treden die het moeilijk heeft. Heb geen angst om het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn op dat stukje dat jouw leven is!! Want je blijft niet op die berg, daar beneden daar is jouw leven.

Een goed begin van de veertigdagentijd!! — Pastoor Walter Broeders


ASWOENSDAG AVONDVIERINGEN REGIO OOST

19:00 uur: Laurentiuskerk (Zoeterwoude-Dorp). Voorganger: Marianne Turk

19:30 uur: St.-Janskerk (Stompwijk). Voorganger: Margreet Onderwater


SCHRIFTLEZINGEN: 1E ZONDAG 40-DAGENTIJD

26 februari 2023 – 1 zondag 40-dagentijd (A): Gen. 2,7-9; 3,1-7 – Rom. 5,12-19 of 12,17-19 Mt. 4,1-11


Op zaterdag 25 februari is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 26 februari, is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot en Miriamm Witt (Fidesco) voorgaan. Met medewerking van jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Na afloop is er een deurcollecte i.v.m. de Vastenactie (zie hieronder).

Op zondag 26 februari is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Joop Wisse, pater Frans van der Poel O.F.M., Agnes Overlee-Vlasveld. — Voor Lies en Adriaan Vreeburg, Dick en Annie van der Hulst, Sacha Lim, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Ton Buikstra, Gitty Kok, Paula van der Werff-Engels, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Cor en Annie van de Burg-Van Veen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Martha
Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees
Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Gijs Veldhuyzen , Anthon van der Haar, Piet Berbée.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 1 maart is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Corry Boin. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 12.2.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (1)

Het initiatief van Mirjam Bruines om de parochianen van de Goede-Herderkerk te betrekken bij de inzamelingsactie van een Oekraïense vluchteling in Zoeterwoude heeft een groot aantal kaarsen opgeleverd. Ze zijn inmiddels overgedragen en worden naar Oekraïne getransporteerd. Daar kan men ze bij stroomuitval (wegens bombardementen) goed gebruiken voor wat licht en warmte. Er is ook een bedankkaart ontvangen van de vluchtelingen, geschreven in het Engels (zie foto). Vertaling: “Veel dank aan aan allen die kaarsen hebben geschonken voor de Oekraïners. Deze kaarsen gaan naar de steden Kiev, Charkov, Odessa, Zaporisja en Cherson. Veel dank aan Mirjam, die de actie initieerde. En zegen voor de gemeenschap die zich hiervoor heeft ingespannen”.


VASTENACHTIE 2023: ZONDER HUIS GEEN LERAREN IN ZAMBIA

Wat is er aan de hand? — Het Chikowa Youth Development Center (CYDC) is een particuliere technische school, midden in de bush van Zambia. De school biedt kwalitatief hoogstaande opleidingen op het gebied van landbouw, bouw, autotechniek en een koksopleiding. De studenten komen veelal uit de regio en zijn afkomstig uit gezinnen met een laag inkomen. In 2022 werd gestart met de koksopleiding. De school slaagde erin John Banda aan te trekken, een succesvolle chefkok uit de hoofdstad Lusaka. Dankzij hem werkt de school nu samen met een luxe lodge in het nabijgelegen nationale park waar Banda chefkok was. Daar kunnen studenten nu ook stage lopen en waardevolle ervaring opdoen.

Wat willen we bereiken? — De school ligt zo afgelegen, dat docenten er alleen willen werken als de huisvesting is geregeld. Om goede docenten aan te trekken en te behouden biedt de school hen daarom woonruimte op de campus. Het huis waar chef John Banda nu woont is binnenkort niet langer beschikbaar en ook de docent landbouw heeft een eigen huis nodig. Om te voorkomen dat zij vertrekken  wil de school twee nieuwe woningen neerzetten.

Hoe doen we dat? — Met financiële steun van Fidesco en Vastenactie worden op de campus van CYDC straks twee huizen gebouwd. De werkkrachten komen uit de omgeving en zij gebruiken zoveel mogelijk lokale materialen. De stenen worden bijvoorbeeld op locatie gemaakt door arbeiders en leerlingen van de metselopleiding.

Onze parochie H.H. Petrus en Paulus voert samen met enkele andere parochies in Nederland een campagne om de hiervoor benodigde gelden in te zamelen. Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 26.000. Hiervan wordt € 20.000 bijeengebracht door de parochies; Vastenactie legt daar € 6.000 bij.

U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken op bank NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie in Den Haag.  Wilt u hierbij het verplichte projectnummer 402165 vermelden s.v.p.? U kunt ook doneren via het collectemandje of de bus in uw kerk.  Heel hartelijk dank voor uw bakstenen en/of cement.

Werkgroepen MOV/Diaconie H.H. Petrus en Paulus

Meer weten? Bekijk de video (via YouTube)