Mededelingen & nieuws (22 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 22 maart 2023.

Beste parochianen,

Na de verkiezingen van vorige week zie ik in de kranten en op de televisie twee woorden telkens naar voren komen: gewoon en normaal. Deze woorden verbindt men aan Caroline van der Plas. Zij neemt een bakkie koffie en drinkt een pilsje en eet een bitterballetje. Haar leesbril aan een touwtje om haar nek en zij twittert: heerlijk gegeten met mijn vriendin! Gewoon en normaal.

Woord — In de liturgie lezen wij uit de Bijbel. Vaak heel plechtig, met prachtige gezangen en soms met wierook. Ook vaak heel eenvoudig. Eigenlijk als je het leest zijn de woorden gewoon. We hebben verschillende vertalingen: de straatbijbel, de bijbel voor kinderen en jongeren. Toch lijken deze letters en woorden net als in andere boeken. Maar er schuilt achter deze woorden een andere dimensie, ja eeuwig leven. Een dimensie waarin God zich manifesteert. Hij maakt deze gewone en normale woorden zo bijzonder!

Eucharistie — Wanneer wij de eucharistie vieren dragen wij brood en wijn aan. Het ongedesemde brood. We kennen het allemaal vanuit de winkel!! De beker gevuld met wijn. Wij drinken wijn in het leven van alledag. Eigenlijk gewoon en normaal en toch….. De priester mag die bijzondere woorden uitspreken: dit is mijn Lichaam…. dit is mijn Bloed! En door die woorden wordt het iets heel bijzonders: het Lichaam en Bloed van Jezus zelf!! 

Geloof — Wij geloven in onze drieëne God: Schepper van hemel en aarde, in Jezus zijn Zoon, in de kracht van de heilige Geest. Gewone woorden. Geloven hoort toch bij ons alledaagse, gewone leven? Geloven doe je toch op je werk, bij studie of sport? En toch worden deze gewone woorden, onze gewone daden iets bijzonders, als het in en met God wordt gedaan. Van normaal en gewoon naar iets bijzonders en ongewoon!! Dat wij dat mogen herkennen. Zo geloven in deze tijd!         

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders   


SCHRIFTLEZINGEN: 5E ZONDAG 40-DAGENTIJD

26 maart 2023 – 5e zondag 40-dagentijd: Ez. 37,12-14 – Rom. 8,8-11 – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


Op zaterdag 25 maart is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 26 maart is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Kindernevendienst, met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 26 maart is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Ploon Pieterse, Joop Wisse. — Voor Theo en Alie Rotteveel, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Ton Buikstra, Gitty Kok, Paula van der Werff-Engels, Vader, moeder en Martin Hendriks, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Riet van Rijn-Bos (jaargetijde), Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Anthon van der Haar, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 29 maart is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 26.3.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

VOORBEREIDING PALMPASEN IN DE GOEDE-HERDERKERK (29 MAART)

Dit jaar gaan we weer samen palmpasenstokken versieren. We nodigen alle kinderen uit om mee te doen. Op woensdagmiddag 29 maart van 14:00-15:00 uur gaan we in het atrium van de Goede-Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk de stokken versieren. Wij zorgen voor de knutselmaterialen, lekkers aan de stok en het broodhaantje. Er is ook limonade voor de kinderen.

Zorgt u zelf voor een palmpasenstok? Een kruis kan van hout of takken gemaakt worden. Een vrijwillige bijdrage aan de kosten is welkom. Ervaring leert dat het fijn is als er een ouder of oudere broer/zus meehelpt.

Op zondag 2 april is het palmpasen. Om 09:30 uur is er een gezinsviering in de Goede-Herderkerk. Tijdens de viering wordt er een processie van de kinderen met de palmpasenstokken gehouden.
Wij hopen weer met veel kinderen vele mooie palmpasenstokken te versieren. Denkt u vast aan wie de palmpasenstok gegeven kan worden?

Opgeven kan bij: Amanda Jongbloed (tel. 06-14464035) en Mariëtte Denissen (tel. 06-25571962)


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van Rondom Petrus en Paulus (nr. 5, april/mei 2023). In dit Paasnummer (Pasen valt dit jaar op 9 april) onder meer: ‘Gastvrijheid tussen herberg en veldhospitaal’ (Marlène Falke), ‘De mooiste dagen van het jaar’ (past. Smith), ‘Naar buiten’ (vice-voorz. Jan van Trigt), dubbele regiopagina’s voor oost, noord en zuid, en de liturgiekalender.

Gedrukte exemplaren liggen vanaf komend weekeinde achterin de kerken van onze parochie. Maar ook hier beschikbaar in een digitale versie (pdf)!