OP WEG NAAR PASEN (5 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 5 april 2023.

Beste parochianen,

Deze week leven we van duisternis naar licht!

De Goede Week of een Stille Week? — Protestanten spreken over een Stille Week, katholieken meer over een Goede Week. Waarom goed? Het was dan ook lange tijd de gewoonte om aan christenen te vragen om tijdens de ‘Goede Week’, ‘goed’ te zijn voor elkaar, door geen rechtspraak te houden, geen schulden terug te vorderen en geen zware arbeid te verrichten of op te leggen aan anderen. De werkelijke betekenis van deze bijzondere week ondervinden wij door het leven van Jezus onder de loep te nemen. Zijn weg via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag! Jezus ging vastberaden naar Jerusalem. Hij vluchtte niet, hij bleef trouw aan zijn zending tot op het kruis! De stilte mag ons brengen dicht bij Jezus.

Witte Donderdag — Op deze avond herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus samen met zijn apostelen. Net zoals hun joodse geloofsgenoten waren ze naar Jeruzalem afgereisd om Pesach te vieren. In Frankrijk spreekt men over Jeudi Saint (heilige Donderdag), in Duitsland over Gründonnerstag, maar met het Hoogduitse woord gronan, wat ‘klagend schreien’ betekent. In Nederland verwijst het wit, naar het witte kazuifel dat de priester draagt, een contrast met het paars! In deze viering ontvangen wij drie geschenken: het belang van de voetwassing, de instelling van de eucharistie en het dienende priesterschap. Na de viering wordt er in een tal van kerken, kapellen en kloosters aanbidding gehouden. Ook op Vronesteyn bidden wij in de kapel tot middernacht!

Goede Vrijdag — Op deze dag herdenken wij het lijden en sterven van Jezus! Om drie uur in de middag komen christenen samen om dat de gedenken! Karfreitag in de het Duits! ‘Kar’ zou komen uit het Middelhoogduitse woord ‘Kara’, wat zorg betekent of het latijnse woord ‘Carena’ wat onthouding betekent. Deze dag vasten wij: geen vlees, geen snoep, geen extra’s! In de avond vieren wij het lijden en sterven van de Heer in een viering van woord en gebed met uitreiking van de Communie.

Stille Zaterdag — Voor mij een indrukwekkende dag: de stilte voor de storm!! Er is verdriet, stilte bij de leerlingen. Hoe vaak gaat u naar het graf van uw dierbare en ervaart u de stilte op het kerkhof?  Het kan gebeuren dat stilte de vruchtbare bodem wordt voor het geloof, de hoop op nieuw leven bij de Heer? In de avond gaan wij naar de paaswake en lezen oude verhalen uit de Bijbel, wij hopen en bidden dat het licht het gaat winnen van de duisternis!!

Pasen — Vroeg in de morgen gingen de leerlingen van Jezus naar het graf en vonden de steen weggerold van het graf. Vroeg in de morgen, zegt Johannes, toen het nog donker was. Het graf is de plek waarin een mens de tijd verlaat en in de eeuwigheid verdwijnt. De nabestaanden gaan terug naar huis en putten uit de herinneringen die zij in en met liefde gedurende het leven hebben opgedaan. Maar er is meer: er is hoop!

Jezus Christus is niet verdwenen uit de tijd. De leerlingen ontmoeten Hem, ze spreken met Hem en ze eten met Hem. Hij leeft, Christus leeft en tot op de dag van vandaag openbaart Hij zijn aanwezigheid.

Dat wij Zijn aanwezigheid mogen ervaren, dat het Pasen mag worden voor u en jullie allen. Dat wij trouw mogen blijven aan onze roeping! Ik wens u en jullie  een mooie opgang naar Pasen, mooie vieringen en een goede weg van duisternis naar licht!

Alvast een Zalig Pasen. — Walter Broeders, pastoor


VIERINGEN VAN DE GOEDE WEEK IN REGIO OOST


Donderdag 6 april 2023 (Witte Donderdag)
Lezingen: Ex. 12,1-8.11-14 – 1 Kor. 11,23-26 – Joh. 13,1-15

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het parochiekoor
Aanvang: 19:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl


Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)
Lezingen (avondviering): Jes. 52,13-53,12 – Hebr. 4,14-16; 5,7-9 – Joh. 18,1-19,42

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Kruisweg. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het eigentijds koor
Aanvang: 15:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Kruisweg. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst
Aanvang: 15:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Kruisweg
Aanvang: 15:00 uur

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Avondviering; plechtigheden. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson
Aanvang: 19:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Zaterdag 8 april 2023 (Stille Zaterdag)
Lezingen: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11 – Rom. 6,3-11 – Mt. 28,1-10

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Paaswake. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het eigentijds koor
Aanvang: 19:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Paaswake. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst
Aanvang: 21:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Zondag 9 april 2023 (Pasen)
Lezingen: Hand. 10,34a.37-43 – Kol. 3,1-4 – Joh. 20,1-9

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson
Aanvang: 09:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Bertus Wessel
Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Westhof-van Hoorn, Martin Berg, Wim van Veen en overleden familie, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen en hun zoon Jan, pastoor van der Plas.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Lucie Peeters-Weijkamp, Ploon Pieterse, Joop Wisse. — (Zaterdag) Voor Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Theo en Alie Rotteveel, Sacha Lim, pater Frans van der Poel O.F.M., pastoor Jan Schlatmann, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst, Vader, moeder en Martien Hendriks. — (Zondag) Theo Rump, Ton van Kempen, Jan Mooren, Theo Jaspers, Marie Louise Bemelman-Videc, Simon Honselaar, Kees van Hoof, Lina en Frits Labordus, Nel Bruines-Overmeer, overleden familie Bruines-Kortekaas, Nel en Jan Zandbergen, overleden familie Boers, overleden familie de Wolf, overleden familie van Schie-van der Poel, Kees van Schie, Jan Straathof, Toon en Mien Hockx, Frans en Lex Winkelhuis, Ria Tacx, Ria van der Kroft-van Vliet, Siem Heemskerk, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Arie en Rika van Santen-Verhagen, Piet Roeling, Ben van Abswoude, overleden ouders-van Os-Verbeek, Jan van Santen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Anthon van der Haar, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 12 april is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 26.3.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


GEBEDSNETWERK VAN DE PAUS: APRIL 2023

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus wil katholieken mobiliseren tot gebed en actie als antwoord op de uitdagingen waarmee de mensheid en de missie van de Kerk worden geconfronteerd. Deze uitdagingen worden gepresenteerd in de vorm van gebedsintenties van de paus en toevertrouwd aan de hele Kerk. Gebedsintentie voor de maand april: Voor een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Paus Franciscus: We bidden dat vrede en geweldloosheid steeds meer de overhand krijgen door afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.

Bekijk de video van de paus (via YouTube)

Beluister de meditatie over deze intentie (via biddenonderweg.org)

Lees meer over het Gebedsnetwerk van de Paus (via kerknet.be)