Mededelingen & nieuws (12 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 12 april 2023.

Beste parochianen,

Zalig Pasen aan u en jullie allen!!

In de Goede Week hebben wij met velen de mooie liturgie die de kerk ons aangeeft, gevierd. De liturgie van de Goede Week is rijk aan symboliek, prachtige gezangen en diepe waarden. We gingen via het Laatste Avondmaal, met de ontbloting van het altaar, de stilte van de aanbidding naar de kruisdood van Jezus. De paaswake met de vele lezingen, ontsteking van het licht bracht ons bij de kern van ons geloof: de verrijzenis. Liturgie moet je ondergaan, zei Stephan Sanders op Paasmorgen nadat hij de vespers had gevierd in de San Anselmo te Rome. Hij voegde eraan toe ‘en jouw ego even opzij zetten’.

Ondiepte — De Leuvense theoloog Rik Torfs sprak enige weken geleden in een interview over de ondiepte van ons geloof en de ondiepte van ons ongeloof. In de voorbije jaren van het Rijke Roomse leven hoorden vele mensen bij de kerk. Hele klassen deden hun eerste communie en werden gevormd. Echtparen trouwden in de kerk en de uitvaart werd gevierd vanuit de kerkgemeenschap. Toch hebben vele mensen hun geloof langzaam van hun schouders laten glijden. Hoor je nog op de televisie in een praatprogramma: ik geloof en ga regelmatig naar de kerk? Het is allemaal not done!! En toch, zei Rik Torfs, is er een ondiepte van het ongeloof. Als zijn analyse klopt, biedt dat voor ons allen als kerkgemeenschap kansen om deze mensen te bereiken.  De grote vragen over ziekte en dood, eenzaamheid en solidariteit blijven altijd bestaan. Wij mogen deze mensen bereiken met de Bijbelse Boodschap: de weg naar de verrezen Heer wijzen! Dat is missionaire kerk, zie Mgr. De Korte in zijn homilie in zijn Chrisma mis in het bisdom Den Bosch.

Liturgie — Samen zingen, bidden en je laten onderdompelen door de liturgie, die de kerk ons aanreikt. Liturgie doet ertoe! Huub Oosterhuis heeft zijn bijdrage geleverd aan de traditie van onze kerk met zijn prachtige liederen, vertalingen van psalmen en religieuze gedichten. Wie kent niet zijn werk. Velen kennen zijn werk uit het hoofd. Hij heeft woorden gegeven aan het onbenoembare, om het numineuze, het goddelijke te kunnen verstaan. En dat gecombineerd met een sterke drive naar gerechtigheid, vrede en solidariteit. Mijn lievelingslied is ‘Tafel der armen’ (Wat in stilte bloeit in de luwte van tuinen), over de verwondering en de zending van de mens. Als ik dit lied hoor, komen tranen in mijn ogen en weet ik waarom in geloof! Op Eerste Paasdag is Oosterhuis gestorven. En in de paaswake zongen wij Licht dat ons aanstoot in de morgen: Licht, Kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt, waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Dat dat Eeuwige Licht Hem gegeven mag worden.

Met hartelijke groet — Walter Broeders, pastoor


SCHRIFTLEZINGEN: 2E ZONDAG VAN PASEN (BELOKEN PASEN)

12 april – 2e zondag van Pasen: Hand. 2,42-47 – 1 Petr. 1,3-9 – Joh. 20,19-31


Op zaterdag 15 april is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 16 april is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 16 april is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Ter ere van de H Maagd Maria. — Voor Bertus Oostdam, en overleden weldoeners en armen van de parochie namens PCI.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers, Ploon Pieterse, Lucie Peeters-Weijkamp. — Voor Ton Choufoer, familie Bruines–Kortekaas, Simon Honselaar, Theo Rump, Thom en Anneke van Rooijen, Paula Lucas-Wellens, Anton Houdijk, Bep Lovink-Ouwerkerk, Joop Wisse, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie De Jong-Van der Poel, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Anthon van der Haar, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 19 april is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Nu het voorjaar zich verder ontplooit en het warmer wordt, is ook de ingang aan de Rijndijkzijde weer toegankelijk. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16.4.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Op 9 april 2023 is overleden Henriëtte Maria van Tricht-Kneppers, in de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst voor Jetty van Tricht zal worden gehouden op vrijdag 14 april in de Goede-Herderkerk, om 12:00 uur. Voorganger in de viering is Thea Dingjan-Zonneveld. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman; organist: Nigel Hutson. Het laatste afscheid vindt aansluitend plaats in Rhijnhof Leiden.   

Op 8 april 2023 is overleden Antonetha Francisca Maria Brocken, in de leeftijd van 88 jaar. De uitvaartdienst voor Nettie Brocken zal worden gehouden op zaterdag 15 april in de Goede-Herderkerk, om 11:00 uur. Voorganger in de viering is diaken Gerard Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. De teraardebestelling vindt aansluitend plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (3)

Tijdens de Paaswake in de Goede Herderkerk werd voor de 25e keer een Paaskaars gewijd die op bijzondere wijze is versierd door vrijwilligster Edelyn Verhoosel. Onder het kruis met de alpha en omega (begin en einde) beeldde zij dit keer in was de wonderbare visvangst uit. Pastoor Broeders reikte Edelyn aan het einde van de dienst als dank voor zoveel creativiteit een bos bloemen uit. Op het priesterkoor heeft de bloemengroep in deze 40-dagentijd wederom op fraaie wijze laten zien hoe op weg naar Pasen de woestijn verandert in een paradijstuin: de steppe zal bloeien!


DICHTER HUUB OOSTERHUIS OVERLEDEN

Op 9 april, Paaszondag, is Huub Oosterhuis overleden in de leeftijd van 89 jaar. Volgens Bart Lannoo is zijn invloed op de geloofstaal in Nederland en Vlaanderen moeilijk te overschatten.

Lees Lannoo’s bijdrage op de website kerknet.be