Mededelingen & nieuws (3 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 3 mei 2023.

Beste parochianen,

In de afgelopen maanden zijn er minstens drie taalvirtuozen gestorven. Wim de Bie die ons samen met Kees van Kooten vele uren satirische televisie schonk. Wie kende niet de Keek-op-de-week. Wie heeft zich niet geamuseerd rond zijn vele personages en taaluitingen. Onlangs schreef ik jullie nog over de dood van Huub Oosterhuis, hoe hij met zijn taal het onbenoembare, het numineuze wist te verwoorden en voor velen toegankelijk heeft gemaakt. En nu Paul van Vliet. Velen van ons zijn opgegroeid met Majoor Kees! Maar ook met zijn serieuze kant wist Paul het geheim van het leven te verwoorden. Met taal!

Kings en queens — Het thema van Koningsdag 2023 in Rotterdam was: wij zijn allen kings en queens! Het reikt ons de gedachte aan dat wij allen gelijk zijn. Is dat zo? Hoe bouwen wij onze samenleving op? Kijkend naar onze talenten en vaardigheden, mogelijkheden en kansen mogen wij ons inzetten voor het belang en opbouw van de samenleving. Het accent ligt, volgens mij, bij onze inzet om een bijdrage te leveren aan onze medemens, met wie wij samen mogen leven. Wij zijn niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig. Er is onderscheid in deze wereld. En bij dat onderscheid hoort respect, waardering en aandacht. Als wij al kings en queens zijn, dan naar het voorbeeld van Koning Christus, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen!

Vrede — Koning Christus nodigt ons uit om vredebrengers te zijn en de vrede van God te verwelkomen in ons hart. De eerste plicht van de christen is niet om conflicten op  te lossen, maar om in vrede te zijn. Als het hart niet in vrede is, zullen we kwetsbaar zijn voor de krachten van verdeeldheid en de prikkels van angst  en geweld. Alles wat niet in vrede is, geeft houvast aan het kwaad.  Vrede is een goddelijke belofte. ‘Mijn vrede geeft ik U’, horen wij in de eucharistie.  De door Jezus beloofde vrede is niet van deze wereld, maar kan verkregen worden en ervaren en heeft haar bron in God. De vredeswens in de eucharistie is dan ook om elkaar die vrede toe te wensen.

Uitdaging — Terug naar Paul van Vliet, die in zijn leven die vrede bijzonder heeft verwoord:

In elke man en elke vrouw zit een verlangen, groot of klein,
om in dit leven als het kan één keer gewichtloos vrij te zijn.

Vrij van verdriet, niet meer bang, niet meer alleen en los van toen,
omarmd door oeverloos geluk, in staat iets kolossaals te doen

Als we ons door God tot rust laten brengen door te groeien in geloof, hoop en liefde, en in de vriendschap met Jezus, de Vorst van de vrede, dan zullen we vredebrengers worden en kunnen we ons hart als een plek van vrede en rust bieden aan hen die de Heer op onze weg plaatst. Door hen met tederheid te verwelkomen en lief te hebben zoals ze zijn, zullen we hun iets kunnen bieden van die troost, rust en vrede, die hun bron vinden in God en die in de wereld van vandaag zo moeilijk te vinden zijn.

Lijkt mij een mooie uitdaging nu wij aan het begin staan van de herdenking van de slachtoffers van oorlogen en de vrijheid gaan vieren, die soms zo kwetsbaar blijkt te zijn.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders  


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (4)

Al gedurende enkele maanden bereiden Nicole Gerritsen en Mariëlle Oerlemans een groep kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie:

“De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang! Met een enthousiaste groep van 9 kinderen hebben we al heel wat bijeenkomsten gehad. Alle kinderen kennen het Onze Vader inmiddels uit hun hoofd en de werkboeken worden steeds ijverig en creatief bijgewerkt! Vorige week hebben we een filmpje over de dochter van Jairus gekeken en daarna buiten ‘waar of niet waar’ gespeeld met stellingen over de Bijbel en over het geloof. Erg leuk! Op 21 mei zullen deze communicantjes in de Goede Herder hun Eerste Heilige Communie doen. Het wordt vast een feestelijke dag!” — Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans

Ook de voorbereidingen op het Heilig Vormsel zijn begonnen. Op zaterdag 4 november 2023 zal onze bisschop Mgr. Van den Hende in de Petruskerk in Leiden het Heilig Vormsel toedienen. Er vindt er een voorbereiding plaats binnen onze regio Oost (Goede Herder, St. Jan en St. Laurentius) van de parochie HH. Petrus en Paulus met de vormselwerkgroep van onze drie parochiekernen. Een eerste verslag:

“Deze week zijn de vormelingen voor het eerst samen gekomen om zich voor te bereiden op het H. Vormsel. Tijdens het samen eten kwamen we de Heilige Geest al tegen in het kruisteken. In nog twee bijeenkomsten voor de zomervakantie gaan we nog veel meer leren over de Heilige Geest en hoe Hij bij ons is.

We hebben stil gestaan bij de schepping, dat God de wereld aan ons heeft gegeven met al het prachtigs dat daar in verborgen ligt en te ontdekken valt, maar ook bij het grootste geschenk dat Hij ons gegeven heeft: Zijn eigen Zoon.

In de bijeenkomsten hierna staan we stil bij het geschenk dat we zelf zijn, onze talenten en gaven en hoe we Jezus kunnen volgen en Hem kunnen laten zien aan de wereld.

Er zijn zes deelnemers aan de voorbereiding maar als je denkt: ik zou ook graag meedoen dan ben je van ❤️-te uitgenodigd!” — De vormselgroep van St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder


SCHRIFTLEZINGEN: 5E ZONDAG VAN PASEN

7 mei – 5e zondag van Pasen: Hand. 6,1-7 – 1 Petr. 2,4-9 – Joh. 14,1-12


Op zaterdag 6 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 7 mei is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 mei is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Huib Verstegen en Riet Verstegen-Berg, overleden ouders Den Blanken-Van Den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Els Plantinga-van Heerde, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Annie van de Burg-van Veen, Paul Ammerlaan, Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Lenie de Jong, Thijs Klijn, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 10 mei is er een viering in de Mariakapel; voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — De ingang aan de Rijndijkzijde is weer toegankelijk. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 7 mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina. — Het is meimaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. — Marianne Turk

Handleiding voor het bidden van de Rozenkrans (pdf)