Mededelingen & nieuws (10 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 10 mei 2023.

Beste parochianen,

Afgelopen week was ik met de Orde van Malta op bedevaart naar Lourdes. We hebben prachtige dagen beleefd.  Het jaarthema is: ‘Ga zeggen aan de priesters dat men hier een kapel moet bouwen’. Stel je voor dat iemand aan mij zou vragen: ga daar een kapel bouwen, wat zou ik dan antwoorden? Maar Bernadette hield vol en er kwam een kapel! Vele miljoenen mensen komen jaarlijks naar Lourdes om daar hun geloof te belijden en om krachten op te doen voor hun levensweg.

Achtste sacrament — In mijn eerste kerk na mijn priesterwijding in ’s-Gravenzande, hadden wij bij de renovatie de 7 sacramenten in ramen laten afbeelden. U kent doopsel, eucharistie en vormsel, ziekenzalving en biecht, priesterwijding en huwelijk. Dat alles in een modern jasje. Maar ook met het achtste sacrament: de kerk. En de architect, gelovig katholiek, had daar een tekst laten aanbrengen: De kerk, is de mens waarin Christus Boodschap centraal staat. En ik werd zo verliefd op die tekst! En zo is het ook! De kerk leeft waar de Boodschap van Jezus mag landen in de harten van mensen. Wij worden als christenen mensen van de weg genoemd, maar wij zijn geen eigenaars van de weg. Wij zijn slechts weggebruikers. En op die weg zijn er vele andere weggebruikers, met wie wij samen de ruimte mogen gebruiken.

Snelweg — De weg die Jezus ons heeft gewezen is de weg van de liefde. Jezus kwam uit liefde op aarde, Hij leefde uit die liefde, consequent en stierf uit liefde.  Die liefde heb ik in Lourdes ervaren, deze week, door met elkaar op te trekken, te praten, te lachen, te huilen, te bidden en samen te vieren. De liefde is de snelweg, die mensen snel en dicht bij God brengen.  Maria heeft Bernadette de opdracht gegeven: ga zeggen aan de priesters dat men hier een kapel gaat bouwen’. Dankbaar zijn wij dat wij telkens mogen samenkomen om de band met God, die is Vader, Zoon en heilige Geest te voelen en te ervaren, te vieren. Beseffend dat de boodschap van Jezus, in ons hart mag landen en uitgedragen mag worden in de wereld van vandaag met daden en als dat niet kan met woorden, zegt Paus Franciscus.  We hoeven niemand te bekeren, alleen maar te zeggen wat wij geloven, zien en ervaren. Dat is eigenlijk genoeg.  

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 5E ZONDAG VAN PASEN

14 mei – 5e zondag van Pasen: Hand. 8,5-8.14-17 – 1 Petr. 3,15-18 – Joh. 14,15-21


Op zaterdag 13 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 14 mei is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 mei is er een eucharistieviering (E.H. Communie) in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Westhof-Van Hoorn, Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven, Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Els Plantinga-van Heerde, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers. — Voor Marie Louise Bemelman-Videc, pastoor Jan Schlatmann, Kees van Hoof, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Cecil van Bohemen, Jeanette van der Voort, Arie Bos, pater Frans van der Poel, Riet Berk-van der Drift, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst, Doortje en Joop Vervoorn, Ivo Harteveld, Ella van Eyk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duynhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef,
Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet Roeling, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 17 mei is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Machteld Duijn. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — De ingang aan de Rijndijkzijde is weer toegankelijk. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 7 mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina. — Het is meimaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. — Marianne Turk

Handleiding voor het bidden van de Rozenkrans (pdf)