Mededelingen & nieuws (12 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 12 juli 2023.

Benedictus, zo noemde zich de vorige paus, naar de heilige die geboren is in 480 in Nurcia en naar Rome kwam om er drie jaren te studeren. Na zijn studie trok hij zich terug in een grot in Subiaco om daar God te ontmoeten: Sacro Speco. Zijn persoonlijke zoektocht werd een voorbeeld voor vele volgelingen. Al gauw sloten anderen zich bij hem aan. Hij schreef zijn kloosterregel en stichtte daarmee gemeenschappen, de Orde der Benedictijnen. Wij vierden deze week 11 juli zijn feestdag.

Woelig — Benedictus leefde in een tijd van de vele volksverhuizingen. Eigenlijk verschilt die tijd op dat vlak niet veel met onze tijd. Ook wij kennen in onze wereld vele mensen die moeten verhuizen, vluchtelingen. Net zoals toen een woelige wereld. Daarbij kun je ook denken aan de politieke situatie nu in ons land, waar veel aan het schuiven is. We denken aan de vele uitdagingen rond het klimaat, stikstof, toeslagaffaire, de financiën en de schade in Groningen! Onrustig water, vele stormen in onze tuin en waar moet je het dan zoeken?

Stabiliteit — Benedictus koos ervoor om de stilte te zoeken, een pas op de plaats te maken. Letterlijk. Stabilitas loci! Da betekent letterlijk dat jij op je plaats blijft en daar God mag zoeken. Stabiliteit zoeken in jou leven, op jouw plaats. Je oor spitsen om de stem van God te horen. En zo God lof brengen met zang en arbeid op jouw plaats, waar God jou heeft gepland. Zo heeft hij ook met vele medebroeders het land ontgonnen, kloosters gebouwd en vorming gegeven aan talloze mensen, die rust zochten in de woelige wereld.

Rust — Hoe kun je God vinden in deze tijd? Dat is een vraag waarop niet gauw een antwoord gegeven kan worden. Natuurlijk zoeken mensen rust, maar vaak bij zichzelf of bij de medemens. Rust in een woelige wereld, waar mensen altijd ‘aan’ moeten staan door constant te kunnen weten wat er gebeurt in hun sociale omgeving en te kunnen weten wat er gebeurt in de wereld van vandaag. Voor velen is God daarbij een übermens, misschien een oude man met een baard of een liefdeskracht tussen mensen.  Doen wij hiermee God te kort?                                            Om God te kunnen vinden moeten we misschien het wel over een hele andere boeg gooien. God is meer de totaal Andere, anders dat wij menselijk kunnen denken. Totaal anders. Niet voor te stellen. Gelukkig hebben wij hét beeld van Hem: Jezus Christus, Gods Zoon. Ook Hij zocht de stilte op om met de Vader in contact te komen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders  


SCHRIFTLEZINGEN: 15E ZONDAG DOOR HET JAAR

16 juli – 15e zondag door het jaar: Jes. 55,10-11 – Rom. 8,18-23 – Mt. 13,1-23 of 1-9


Op zaterdag 15 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 16 juli is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman; organist: Eelko Brouwer. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 16 juli is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder: Voor Tim Kalshoven, die afgelopen zondag door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap is opgenomen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ada Kramer-van der Klugt, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg. — Voor Jetty van Tricht-Kneppers, Joop Wisse, Toos van Polanen, Jan Straathof, Theo en Alie Rotteveel, Simon Honselaar, Lies en Adriaan Vreeburg, Thom en Anneke van Rooijen, Paula Lucas-Wellens, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Bert de Jong en Lena de Jong van der Geest, familie Berg-Hoogeveen, familie Onderwater-Van der Ploeg, Hubertus Onderwater, Bep Granneman-Knijnenburg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 19 juli is er een viering in de Mariakapel. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16 juli 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.