Mededelingen & nieuws (5 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 5 juli 2023.

Dezer dagen ontvangen veel middelbare scholieren hun verdiende diploma. Na maanden van blokken, zweten en soms veel stress dan nu toch eindelijk het felbegeerde papiertje. De scholen maken er ook serieus werk van om hun leerlingen dan ook in het zonnetje te zetten, toe te spreken en zo een mooi afscheid van deze periode uit hun leven te geven. Deze week was ik bij de diploma-uitreiking van mijn nichtje in Rotterdam. Daar sprak eerst de directeur alvorens de kinderen persoonlijk werden toegesproken door hun mentor. Zij gaf de leerlingen een aantal tips mee voor hun toekomst.

Droom — Volg je dromen en je passies! Doe datgene waar jij goed in bent, waar jouw talenten liggen, dat brengt plezier met zich mee. En vier het leven. Kleine of grote successen die je maakt, geniet ervan en vier het met jouw dierbaren: familieleden of vrienden. Het is zo belangrijk om het leven te vieren. Deel het met anderen.

Raad — Vraag op jouw levensweg raad aan anderen. Je kunt het allemaal niet alleen. En vraag vooral raad aan mensen die twijfelen. Zij dragen vaak de wijsheid bij zich. Niet de mensen die het allemaal zo goed weten en nooit twijfelen. Nee, de mensen die twijfelen, dat zijn wijze mensen! Vraag aan hen raad, denk erover na en maak de keuze die bij jou past, die goed voelt en die je kunt overzien.

Niet alleen — En besef tenslotte dat je niet alleen gaat. Blijf verbindingen maken in je leven en je zult zien, dat je je gesteund voelt. Zij durfde haar toespraak te beëindigen met een gebed. Het was doodstil in de zaal toen zij dat gebed uitsprak. Zij bad:

Moge de weg oprijzen om je te begroeten.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen.
Moge de regen zacht op je akkers vallen.
Moge je de wind altijd in je rug hebben.
Moge je onderweg altijd gezelschap vinden.
En totdat wij elkaar weer ontmoeten,
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.

Dat wenste de directeur de leerlingen toe en zo nam zij afscheid van hen. Ook ik feliciteer alle geslaagden en wens hun allen met hetzelfde gebed Gods zegen toe. Voor hen die niet geslaagd zijn: laat het verdriet toe en we bidden om diezelfde kracht. Ook jij gaat niet alleen!!

Met hartelijke groet, pastoor — pastoor Walter Broeders


VERKLARING NEDERLANDSE BISSCHOPPEN OVER SLAVERNIJ

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. De Nederlandse bisschoppen schrijven in een verklaring bij deze herdenking: “We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme.”

De bisschoppen benoemen in de verklaring dat ook katholieken medemensen tot slaaf hebben gemaakt en deelnamen aan de slavenhandel of zelf tot slaaf waren gemaakt. “Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.”

De bisschoppen wijzen erop dat er in deze tijd nog steeds slavernij is, daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking. “Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken.” Al deze vormen van slavernij zijn onverenigbaar met de menselijke waardigheid en stroken niet met de boodschap van het evangelie van Christus, aldus de bisschoppen. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


SCHRIFTLEZINGEN: 14E ZONDAG DOOR HET JAAR

9 juli – 14e zondag door het jaar: Zach. 9,9-10 – Rom. 8,9.11-13 – Mt. 11,25-30


Op zaterdag 8 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 9 juli is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 9 juli is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Piet van der Salm, Joop van der Salm-van der Geest, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ada Kramer-van der Klugt, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg. — Voor Marie Louise Bemelman-Videc, Kees van Hoof, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Toos van Polanen, Jeanette van der Voort, pater Frans van der Poel O.F.M., pastoor Jan Schlatmann, Ria Tacx, Arie Bos, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weykamp, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca v Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 12 juli is er een viering in de Mariakapel; voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 25 juni 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Op 28 juni 2023 is overleden mevrouw Alida Petronella Maria Kramer-van der Klugt, in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst voor Ada Kramer wordt gehouden op donderdag 6 juli in de Goede-Herderkerk, om 11:00 uur. Diaken Clavel gaat voor in de viering; met medewerking van het dames- en herenkoor. De teraardebestelling vindt aansluitend plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Op 4 juli 2023 is overleden de heer Arnoldus Martinus Schinkel, in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaartdienst voor Arnold Schinkel wordt gehouden op vrijdag 7 juli in de Goede-Herderkerk, om 10:30 uur. Diaken Gerard Clavel gaat voor in de viering. Na afloop vindt de crematie plaats in besloten kring.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (nr. 7, juli/augustus 2023).

Gedrukte exemplaren liggen achterin de kerken van onze parochie. Maar ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).