Mededelingen & nieuws (19 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 19 juli 2023.

Ik hoor nog al eens uit de mond van mensen, dat zij de vieringen in de kerk zo saai vinden. Altijd dezelfde liederen, dezelfde structuur en vaak veel van dezelfde gebeden. ‘Nee, ik heb daar in de kerk niet zoveel te zoeken.’ Wat is dat toch dat mensen de vieringen in de kerk zo saai vinden? Altijd hetzelfde liedje!! Eigenlijk is dat ook zo en hebben zij tot zover gelijk. Maar wat is onze houding als wij naar de kerk gaan?  Hebben wij een open of een gesloten houding?

Consument — Wat is eigenlijk mijn houding als ik naar een voorstelling in het theater ga? Ik betaal een kaartje en wil eigenlijk van het begin tot het einde van de voorstelling vermaakt worden. Ik ben een consument. Is dat ook mijn houding in de kerk, een houding als consument? Als dat zo is, moet het koor wel een heel goed repertoire hebben en de voorganger moet dan wel zijn stinkende best doen om mij te raken en te vermaken. Dat zal ik aan het einde van de viering wel zeggen of hij daarin is geslaagd en zal ik een recensie over de viering schrijven.

Middelpunt — De houding van de gelovige die naar de kerk gaat, mag een open houding zijn. God als onze Schepper en Verlosser zoekt ons. Hij zoekt mij!! Zoals de zaaier het zaad zaait op de akker, zo zaait God zijn genade in de harten van de mensen en zoekt Hij mij!! Niet ik ben het middelpunt, dat vermaakt moet worden, maar God is het middelpunt. Ik hoef daarom niet zozeer vermaakt te worden in de kerk, ik mag een open houding hebben, opdat ik dan gevonden kan worden door God die mij zoekt.

Ontmoeting — God is de grond van mijn bestaan en de uiteindelijke bestemming waarheen ik op weg is. Waar vind ik de weg naar God? Die vind ik door naar Jezus Christus te gaan, mij open te stellen voor zijn Woord. Zo mag ik bouwen aan een levende relatie met Hem zelf. Gebed, Bijbel en de eucharistie met daarbij werken van de naastenliefde en een goede uitwisseling van gedachten met de ander, dat zal mij uiteindelijk sterken.    

Uitkijk — Het is de weg die wij misschien aarzelend willen inslaan, maar uiteindelijk zal het ons blij maken. Want God, de Vader van Jezus Christus is een liefdevolle God en een barmhartige Vader, die al op de uitkijk staat om ons allen welkom te heten.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders  


SCHRIFTLEZINGEN: 16E ZONDAG DOOR HET JAAR

23 juli – 16e zondag door het jaar: Wijsh. 12,13.16-19 – Rom. 8,26-27 – Mt. 13,24-43 of 24-30


Op zaterdag 22 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 23 juli is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman; organist: Eelko Brouwer. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 23 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Maria Berk-van der Drift, Leo van Gent.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ada Kramer-van der Klugt, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg. — Voor Peter Brouwer, Martin Heemskerk en Rie Heemskerk-van Veen, Theo Rump, Annie en Dick van der Hulst, Lina en Frits Labordus, Siem Heemskerk, Nettie Brocken-van Peppen, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 26 juli is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16 juli 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.