Mededelingen & nieuws (26 juli)

WERELDJONGERENDAGEN IN PORTUGAL (1-6 AUGUSTUS)

Op 24, 25 en 26 juli gaan jongeren uit Nederland op weg naar de Wereldjongerendagen in Lissabon, die plaatsvinden van 1-6 augustus. In totaal zijn er bijna duizend Nederlandse jongeren die op reis gaan naar de WJD. Tijdens de Wereldjongerendagen doet de website katholiekleven.nl met video’s verslag van de belevenissen van de jongeren. Ook wordt via video verslag gedaan van de catecheses die de bisschoppen geven. Lees meer

Zie ook: wjd.nl


SCHRIFTLEZINGEN: 17E ZONDAG DOOR HET JAAR

30 juli – 17e zondag door het jaar: 1 Kon. 3,5.7-12 – Rom. 8,28-30 – Mt. 13,44-52 of 44-46


Op zaterdag 29 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 30 juli is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 30 juli is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Clavel voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ada Kramer-van der Klugt, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Vader, moeder en Martien Hendriks, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Els Plantinga-van Heerde, Clary Klein Schiphorst-Stockmann,
Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 2 augustus is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Corry Boin. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16 juli 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.