Mededelingen & nieuws (9 augustus)

ZO KLONK HET ‘WEES GEGROET’ OP DE WERELDJONGERENDAGEN …

… met jonge stemmen uit Italië, Burkina Faso, Filipijnen

… met jonge stemmen uit de Verenigde Staten, Portugal, Zuid-Korea

… met jonge stemmen uit Letland en Vietnam

… met jonge stemmen uit Spanje en ook in gebarentaal

(video’s via kro-ncrv.nl/wjd)


SCHRIFTLEZINGEN: 19E ZONDAG DOOR HET JAAR

13 augustus – 19e zondag door het jaar: Dan. 7,9-10.13-14 – 2 Petr. 1,16-19 – Mt. 17,1-9


Op zaterdag 12 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Annie Borst voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 13 augustus is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 13 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang.

MARIA TENHEMELOPNEMING (15 AUGUSTUS)

Op dinsdag 15 augustus vieren we het het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, hier verbeeld door Titiaan in een schilderij van 1516-18.

In de woorden van het conciliedocument Lumen Gentius (1964) “is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood”.

’s Avonds is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, met zang van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aanvang: 19:30 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen van de Parochie namens PCI. — Voor Maria Berk-van der Drift.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ada Kramer-van der Klugt, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg. — Voor Marie Louise Bemelman-Videc, Kees van Hoof, Jeanette van der Voort, Els Plantinga-van Heerde, pater Frans van der Poel O.F.M., pastoor Jan Schlatmann, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Theo Rump, Ria Tacx, Lies en Adriaan Vreeburg, Annie en Dick van der Hulst, Nel Bruines-0vermeer, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk en Co Heemskerk-Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 16 augustus is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 6 augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


WIE WIL ER LUISTEREN, WIE WIL ER PRATEN? — ROUWVERWERKING

Wanneer de weg moeilijk is …

… is het fijn als je kunt praten;
… is het fijn als iemand een schouder biedt of een luisterend oor;
… is het fijn als er iemand is die troost;
… is het fijn als die iemand je hoop, kracht en moed geeft;
… is het fijn dat die iemand je weer op de weg zet.

Op weg, onderweg, weer verder …

Bij ons in de Goede-Herderkerk willen we graag ondersteuning aanbieden na het verlies van een partner, ongeacht wanneer dit verlies is geweest.

Wilt U en kunt u praten over verlies, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de vier bijeenkomsten in onze parochiekern, op vier ochtenden van 10:30 uur tot 12:00 uur:

— 18 september
— 9 oktober
— 30 oktober
— 20 november

Voor aanmelden of vragen kunt u bellen of mailen naar het secretariaat van de Goede-Herderkerk, geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 9:00 tot 12:00 uur.
Telefoon: 071-5411510. — Email: degoedeherder@yahoo.com

Met vriendelijke groet — Benno Croesdijk en Jeaneke van der Hulst