Mededelingen & nieuws (4 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 4 oktober 2023.

Er is veel gebeurd in het Vaticaan vandaag, op de feestdag van de heilige Franciscus. De paus opende allereerst met een eucharistieviering op het Sint Pietersplein de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode. Niet geheel toevallig op 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus. Franciscus heeft in zijn tijd, niemand bekritiseerd en tegen niemand uitgehaald, maar alleen de wapens van het evangelie opgenomen, dat wil zeggen nederigheid, eenheid, gebed en naastenliefde. De paus riep alle deelnemers van de synode, mannen en vrouwen  zich open te stellen voor de hoofdpersoon van de synode: de Heilige Geest. De synode is geen parlement, maar een bijeenkomst om samen te wandelen met de blik van Jezus —die een zegenende en verwelkomende blik is —, in vertrouwen en met vreugde, aldus paus Franciscus. Hij waarschuwde de synodevaders en -moeders voor ‘menselijke strategieën, politieke berekeningen of ideologische gevechten’.

Gevolgen — Diezelfde dag lanceerde de paus zijn nieuwe exhortatie Laudate Deum over de klimaatcrisis. Een pittig document, met straffe woorden, acht jaar na het verschijnen van de encycliek Laudato Si. In die encycliek deelde de paus met ons zijn zorgen voor het gemeenschappelijke huis, de aarde. Maar naarmate de tijd verstrijkt, schrijft de paus, besef ik dat we niet genoeg reageren: de wereld is aan het afbrokkelen en nadert misschien een breekpunt. “Het is onbetwistbaar dat de impact van klimaatverandering het leven en de families van veel mensen in toenemende mate zal schaden. We zullen de gevolgen voelen op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheidsbronnen, toegang tot hulpbronnen, huisvesting, gedwongen migratie, enzovoort. Dit is een wereldwijde sociale kwestie die nauw verbonden is met de waardigheid van het menselijk leven”, aldus de paus.

Vriendschap — Bij de voorbereiding van de synode heeft pater Timothy Radcliffe een aantal conferenties gegeven. Hij sprak over vriendschap. ‘Ik noem jullie vrienden.’ (Johannes 15:15), zei Jezus tegen zijn leerlingen die op het punt stonden Hem te verraden. Dergelijke vriendschappen waren niet gewoon in die tijd, je was vriend met de goeden! Met Gods genade zijn wij vrienden!  Door vriendschappen aan te gaan maken wij een overstap van ‘ik’ naar ‘wij’, zei pater Radcliffe. Immers verliefden kijken naar elkaar en vrienden naar dezelfde richting (C.S. Lewis).

Dat er vriendschappen gesloten mogen worden tijdens de synode in Rome en daarbuiten.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 27E ZONDAG DOOR HET JAAR

8 oktober – 27e zondag door het jaar: Jes. 5,1-7 – Fil. 4,6-9 – Mt. 21,33-43


Op zaterdag 7 oktober is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 8 oktober is er een eucharistieviering (gezinsviering, zie hieronder) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 8 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.

Op zondag 8 oktober is er kinderkerk in de Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp). Aanvang: 12:00 uur. Zie hieronder.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Ter ere van Maria. — Voor Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Janny Nuijsink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Jan Versteegen, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden Frans Brocken, Ad Noijen, Rietje de Lange-van der Poel. — Voor Marie-Louise Bemelmans-Videc, Kees van Hoof, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Ada Kramer-van der Klugt, Lies en Adriaan Vreeburg, Annie en Dick van der Hulst, Siem Heemskerk, Lina en Frits Labordus, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 11 oktober is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 8 oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

‘Een bloem in Gods tuin’ — Wat hebben zonnebloemen, wijngaarden, Oeganda en de zon met elkaar te maken? Nou, hierover zullen komende zondag 8 oktober om 09:30u verhalen verteld worden, tijdens een gezinsviering in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders zal voorgaan en het tienerkoor zingt. Kom je ook luisteren naar deze verhalen? En blijf je dan nog even om limonade te drinken en om een mooie zonnebloem te knutselen? Voor de allerkleinsten is er crèche tijdens de viering. We zien je graag komende zondag! — Gezinsmiswerkgroep De Goede Herder

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina. — Op zondag 8 oktober is er kinderkerk in de Sint-Janskerk:

Parochiekern H. Laurentius — Het is oktobermaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. Marianne Turk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KLOOSTERCAST

Kloostercast is een podcast met antwoorden op alledaagse levensvragen vanuit de kloostertraditie. Dagelijks nemen broeders en zusters uit verschillende ordes je mee in de wijsheid van hun traditie. Ze onderzoeken actuele thema’s als leiderschap, bescheidenheid, omgaan met andersdenkenden, en verbinden die met de eeuwenoude kloosterkennis. Lees meer (via kro-ncrv.nl)

Recente afleveringen (5-7 minuten):

Hoe neem je goed afscheid? — Joost Jansen, norbertijn

Wat is het verschil tussen willen en verlangen? — Maria van Mierlo, cisterziënser-leek

Wat is vriendschap — Monica Raassen, kanunnikes van het Heilig Graf

Hoe ga je om met lijden en ziekte? — Hettie Berflo, karmelietes

Hoe ervaar je meer rust in je leven? — Gerard Mathijsen, benedictijn

Midden in het leven staan wij in de dood — Maria van Mierlo, cisterziënser-leek

Hoe ga je om met jaloerse gevoelens? — Hans-Peter Bartels, minderbroeder franciscaan

Op zoek naar innerlijke vrijheid — zuster Monica Raassen, kanunnikes van het Heilig Graf

Hoe vorm je een hechte gemeenschap? — Gerard Mathijsen, benedictijn

Wie is God? — Hettie Berflo, karmelietes

Hoe ga je om met jaloezie? — zuster Monica Raassen, kanunnikes van het Heilig Graf

Wat kun je doen als je leven vol stress zit? — Maria van Mierlo, cisterziëner-leek

Moet armoede altijd bestreden worden? — Hans-Peter Bartels, franciscaan

Stilt het kloosterleven het grote verlangen? — Hettie Berflo, karmelietes

Hoe vrij is een kloosterling? — Gerard Mathijsen, benedictijn