Mededelingen & nieuws (27 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 27 september 2023.

In het Evangelie leert Jezus ons dat we maar één meester hebben en dat we allemaal broeders en zusters van elkaar zijn (Mt 23, 8). Niemand vervangt de meester, wij staan allen temidden van zijn broeders en zusters, ten dienste van de gemeenschap rond Christus. De Kerk is geroepen om een teken van broederlijkheid, zusterschap en vriendschap te zijn, daar waar individualisme en onrecht al te vaak heersen.  Samen een gemeenschap vormen, die geënt is op Christus. Hij is ons fundament, op Hem bouwen wij een gemeenschap. Je hebt maar één leraar: de Christus.

Hem achterna — Jezus nodigt zijn leerlingen uit om bij Hem te blijven en dat doen zij en zo horen wij in het evangelie dat door de ontmoeting met Hem hun leven verandert. Hij openbaart zich als de weg, de waarheid en het leven. Wie Jezus ontmoet en laat landen in zijn of haar hart komt op een andere weg, komt op een ander spoor. Een weg die leidt ten leven, ten eeuwigen leven. Leerling van Jezus zijn, gaat niet op eigen kracht. Het gaat om een actief participeren, actief luisteren naar wat Jezus zegt. Leerling van Jezus zijn, betekent: Hém achterna gaan. Bewust!

Keuze — Om leerling te willen en kunnen zijn is het belangrijk om ons ook zo te gedragen. Wij willen Hem ontmoeten in de vieringen in onze kerkgemeenschappen. En juist ook daarbij in de ontmoeting en het gesprek met onze ‘medeleerlingen’, medeparochianen, komen wij Hem op het spoor en weten wij hoe wij Hem met elkaar kunnen volgen. Ja, dat betekent inderdaad een stuk tijdsinvestering, keuzes maken, bewust keuzes maken. Tijd vrijmaken voor de viering van de zondag.

Tijd — Tijd is geld. Als leerlingen van Jezus kunnen wij geld geven en dat is belangrijk, om onze kerk te kunnen onderhouden en de arbeidskrachten te kunnen blijven betalen. Maar wat minstens even belangrijk is om ook onze tijd te geven aan de kerkgemeenschap. Deze tijd te vullen met activiteiten binnen de geloofsgemeenschap. Je in te zetten voor de liturgie, catechese en diaconie. Onze handen uit de mouwen te steken om tuin en kerk te onderhouden. Velen doen dat, maar in en rond de kerk is altijd werk. Die tijd die wij geven, wordt een bijzondere tijd, omdat de Heer ons werk zegent, wat we ook doen, doen in Zijn Naam!

Geef je tijd! Heb je tijd, laat het mij weten.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 26E ZONDAG DOOR HET JAAR

1 oktober – 26e zondag door het jaar: Ez. 18,25-28 – Fil. 2,1-11 of 1-5 – Mt. 21,28-32


Op zaterdag 30 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 1 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Miguel Carr. Tevens is er kindernevendienst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 1 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan:  Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens PCI.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden Frans Brocken, Ad Noijen, Rietje de Lange-van der Poel. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Theo Rump, Nel Bruines-Overmeer, Ria Tacx, Theo Rotteveel, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Ploon Pieterse, Els Plantinga-van Heerde, Clary Klein Schiphorst-Stockmann,
Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 4 oktober is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Machteld Duijn. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 17 september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Het is oktobermaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. Marianne Turk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (13)

Tijdens een – letterlijk en figuurlijk – warme parochiestartdag in de Goede-Herderkerk (10 september) was er voor de kinderen een speurtocht uitgezet met onderweg enkele opdrachten en vragen. Zo moest er tijdens dit ‘rondje om de kerk’ bijvoorbeeld een smiley op de stoeptegels gezocht worden en konden zij met een vlot naar de overkant van een vijver. Er deden in totaal 12 kinderen mee, verdeeld over 3 groepjes. Na terugkomst konden ze allemaal een verkoelend ijsje en een mooie medaille in ontvangst nemen! – Mariëlla Oerlemans


EVEN VOORSTELLEN …

Mijn naam is dominicanenbroeder Stefan Ansinger (29) en als lid van deze predikerorde ben ik zowel in ons dominicanenklooster in Rotterdam maar ook graag daarbuiten om u te ontmoeten! Na een noviciaat in Cambridge (Engeland) en een studie theologie van vijf jaar jaar in Fribourg (Zwitserland) loop ik dit jaar stage in katholiek Leiden.

Tijdens mijn stage maak ik kennis met vele facetten van het pastorale leven in Nederland zoals huisbezoeken, preken, catechese en vorming maar ook liturgie en voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten. Tegelijkertijd evalueer ik al deze activiteiten via het stagejaar van de Universiteit van Tilburg. Ik ben vooral benieuwd wat er onder u leeft in de parochie. Schroom niet een berichtje te sturen voor een vraag, opmerking of gewoon een gezellig gesprek (via email: stefanansinger@gmail.com). Tot snel!


PAUS FRANCISCUS: IK WIL DAT JE GELUKKIG BENT (IN 15 STAPPEN)

Eind 2022 verscheen in het Italiaans een geel boekje waarin paus Franciscus de meest ‘zonnige’ uitspraken en raadgevingen voor een gelukkig leven heeft verzameld: Ti voglio felice (ik wil dat je gelukkig bent).

Geluk is een essentieel onderdeel van het leven van elke Christen, aldus Franciscus — die in een van zijn toespraken het geen toeval noemde dat het eerste wonder van Jezus plaatsvond op een bruiloft, waarbij water in wijn veranderde. Het was een teken in reactie op een concrete behoefte van mensen om met vreugde het leven te vieren.

Het boekje bevat ook een 15-stappenplan voor een gelukkig leven. Dit hoofdstuk is onlangs in het Nederlands vertaald door Sara Loobuyck (via kerknet.be)