Mededelingen & nieuws (18 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 18 oktober 2023.

Een van de gedichten van Gerard van het Reve heeft mij altijd geïnspireerd. Ken je dit gedicht?

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord
dat hij vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de t.v.
Toch goed dat er een God is.

Het gaat mij nu om die laatste regel. Deze woorden komen naar boven als ik de ellende zie op de televisie. Bombardementen op een ziekenhuis, talloze doden en gewonden, veel onschuldige slachtoffers. De veiligheidsraad komt bijeen, donkere wolken over de Gazastrook. Het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Gebed — De bisschoppen roepen op tot gebed. We bidden met elkaar om een spoedig einde van het zinloze geweld. We bidden voor het volk van Oekraïne, we bidden om vrede. En misschien worden we moedeloos of zelfs onverschillig. Maar dat mogen wij als christenen nooit worden. We zoeken de stilte op. In die stilte mogen wij bidden. Er is een stilte die verlamt. Stilte die ons brengt bij de radeloosheid, de wanhoop of de onverschilligheid. Er is ook een stilte die open staat voor het onbenoembare en ons brengt bij onze Schepper, onze God, die ons ziet, hoort en met ons is begaan. En juist in dié stilte mogen wij onze zorgen en noden neerleggen.  Dan wordt het gebed voor ons ook een thuiskomen bij God. Zo mogen wij ook weten dat wij één zijn met God en geborgen zijn in God.

Slachtoffers — In dat gebed mogen wij ook bidden voor de gedode slachtoffers, talloze kinderen en volwassenen, onschuldige mensen die net zoals ik zochten naar geluk, leefbaarheid van deze wereld, mensen die verantwoordelijkheid namen voor deze wereld. Wij geloven dat de dood de voltooiing mag worden van hún leven. Want de hemel is de voltooiing van ons hele zijn, zoals wij door God zijn bedoeld.

Laten wij de stilte blijven zoeken om te bidden en niet moedeloos worden.

Mag ik eindigen met Gerard van het Reve: Toch goed dat er een God is!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 29E ZONDAG DOOR HET JAAR

22 oktober – 29e zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6 – 1 Tess. 1,1-5b – Mt. 22,15-21


Op zaterdag 21 oktober is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 22 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin frater Stefan Ansinger voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 22 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas Zoeterwoude.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Joke Walraven, Paul van Tricht, Ad Noijen, Rietje de Lange-van der Poel. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Frans Brocken, Nettie Brocken-van Peppen, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Jetty van Tricht–Kneppers, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Tot H. Bernardus beschermheilige van de schapen. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Cor en Annie van de Burg-Van Veen, Piet Roeling, Jannie Suijten, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 25 oktober is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 8 oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Het is oktobermaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. Marianne Turk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


POSITIE VAN DE VROUW GESPREKSTHEMA TIJDENS DE BISSCHOPPENSYNODE IN ROME

Op vrijdag 13 oktober is in Vaticaanstad tijdens de Bisschoppensynode de bespreking van controversiële onderwerpen begonnen. De rol van de vrouw in de kerk is er een van. Gedoopte vrouwen zijn volwaardige leden van de kerk, maar volgens het kerkelijk recht kunnen alleen mannen een sacramentele ambtswijding ontvangen. Paus Francisus gaf enkele jaren geleden opdracht aan een studiecommissie om te laten onderzoeken of vrouwen tot diaken gewijd kunnen worden. Die kwestie is tot op heden onbeslist gebleven; mogelijk dat de synode daar verandering in gaat brengen. Lees meer (via kro-ncrv.nl)


ALLERHEILIGEN (1 NOVEMBER) — ALLERZIELEN (2 NOVEMBER)

Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met Allerheiligen worden bekende en onbekende heiligen herdacht en geëerd. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

Lees meer (via www.vier.nu)