Mededelingen & nieuws (6 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 6 december 2023.

Vorige week bracht ik een werkbezoek aan de voedselbank van Leiden. He bezoek maakte diepe indruk op mij. Leiden telt zo’n 127.000 inwoners waarvan 15.000 mensen onder de armoedegrens leven, d.w.z. zij hebben EUR 300 of minder te besteden aan voedsel, kleding en verzorgingsartikelen. Echter zo’n 1600 mensen doen een beroep op de voedselbank, de andere mensen worden mogelijk door de familie of vrienden onderhouden of weten de weg naar de voedselbank niet. De voedselbank telt 100 vrijwilligers die zich inzetten om de uitgifte en de het reilen en zeilen van de voedselbank mogelijk te maken. Zij laten een glimlach van God zien aan deze wereld!

Ervaring — Het is zeer leerzaam en zinnig om even te realiseren wat daar bij de voedselbank allemaal gebeurt. De intakegesprekken, het ontvangen van het voedsel en de uitgifte aan de cliënten die het nodig hebben. Een goed geoliede machine met veel gemotiveerde vrijwilligers. Voor mij kwam gelijk de dankbaarheid naar boven voor de rijkdom die jezelf bezit als je een goed en waardig leven hebt, maar gelijk ook de prikkel om zorg te dragen voor jouw naaste, in de straat, in de parochie, ja in jouw omgeving. Al wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, zegt Jezus, heb jij voor Mij gedaan!

Voedselmand — In veel van onze kerken staat achterin de bekende voedselmand. Het inzamelen van voedsel is niet jouw keukenkastje opruimen en het voedsel wat bijna over de datum of al over de datum is dan maar weggeven. Nee, het is tijdens het boodschappen doen beseffen dat je iets meer kan kopen dan je nodig hebt en dit mee te nemen naar de kerk op zondag. Dan gaat het meer om een bewustzijn van de situatie van vele mensen die niet rond kunnen komen vanuit hun inkomen. Dan word jij zo ook een deel van de oplossing van deze grote zorg!

Delen — Heel concreet wordt zaterdag 16 december bij de AH XL op het Vijf Mei plein een voedselinzameling gehouden. Je krijgt dan een briefje mee met producten die je dan extra kan kopen en ter plekke aan de voedselbank kan doneren. Maar dat kunnen we ook zelf doen bij de andere winkels. Deze actie past zo goed bij ons christen-zijn door te delen wat je hebt en te delen wie je bent! Zie de website (www.voedselbankleiden.nl) en lees wat je wat en waar kunt doen. Geld doneren hoort ook tot de mogelijkheden.

Nieuw — Advent gaat over verwachten, ja uitzien naar wat níet verwacht wordt. Deze weken van wachten willen ons inoefenen in het ontdekken van wat ons leven nieuw en anders kan maken, mede door ons in te zetten, nieuwe afspraken met onszelf te maken. Concrete afspraken m.b.t. milieu, de armen, de mensen die minder kansen krijgen. Meer aandacht voor de voedselbank kan zo’n nieuw en ander aspect zijn, die de Advent voor jou kan kleuren en vruchtbaar kan maken.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 2E ZONDAG VAN DE ADVENT

10 december – 2e zondag van de Advent (B): Jes. 40,1-5.9-11 – 2 Petr. 3,8-14 – Mc. 1,1-8


Op zaterdag 9 december is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 10 december is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 10 december is er een eucharistiesviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen Trees Vonk, Joke Walraven, Paul van Tricht. — Voor Marie Louise Bemelmans-Videc, Jetty en Paul van Tricht, pastoor Jan Schlatmann, pater Frans van der Poel O.F.M., Lina en Frits Labordus, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg, Ria Tacx, Theo en Alie Rotteveel, Wim Kalkers, Joop Wisse, Siem Heemskerk, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Dries Granneman, Bertus Rijgersberg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 13 december: een viering in de Mariakapel. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 10 december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website. — Woensdag 13 december vindt de ‘Kerstreis‘ plaats op het terrein van Gemiva-locatie Swetterhage, van 17:00–20:00 uur. Laatste vertrektijd is om 19:30 uur. Start: Parkeerplaats P2 (Blankaartweg). Verzoek: kom met de fiets.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


AFSCHEID PASTOOR BROEDERS, BENOEMING PASTOR HUNTJENS

Bisschop Van den Hende heeft Daan Huntjens benoemd als parochievicaris van de Petrus-en-Paulusparochie, met ingang van 1 februari 2024. De parochie neemt afscheid van pastoor Walter Broeders tijdens een vesperviering op zondagmiddag 28 januari 2024.

Lees meer (via rkleiden.nl)


ADVENTSACTIE 2023: ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN

Jaarlijks steunt de Adventsactie projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. De Petrus-en-Paulusparochie ondersteunt dit jaar het project ‘Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan’.

Partnerorganisatie Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen in Multan, een stad in het zuiden van de provincie Punjab. Er zijn inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen. Lees meer (via vastenactie.nl)

Steun de Adventsactie 2023: via de collectebus achterin de kerk, via een deurcollecte of door geld over te maken naar bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50


NU ZIJT WELLEKOME — VIERING MET LEZINGEN EN LIEDEREN OP WEG NAAR KERSTMIS