Mededelingen & nieuws (29 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 29 november 2023.

De toediening van het Heilig Vormsel in november in onze parochie was een prachtige viering. Zovele jonge mensen en volwassenen te zien hoe zij door de bisschop werden gevormd. Zij maken een keuze om volwaardig lid te willen zijn van onze kerkgemeenschap, krachtens de drie sacramenten doop, vormsel en eucharistie. Wij hebben de Heilige Geest afgesmeekt over de vormelingen. Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. De foto’s zijn het bewijs.

Weinig — Jezus zegt in het evangelie: ‘Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen om het geloof te verkondigen over de hele wereld’. Het geloof in Jezus Christus, als de Zoon van God! Met daden van liefde! Je weet dat de Heilige Geest in ons woont krachtens ons doopsel en vormsel. Maar beseffen wij dat die Geest ook in ons leven wil werken?  Bid ik om de kracht van de Heilige Geest voor mijn leven? Vele mensen bidden tot God, of bidden tot Jezus, maar wij kunnen en mogen ook bidden tot de Heilige Geest? Dat is toch eigenlijk jammer dat wij dat niet doen. De H. Geest wil ons helpen en we vragen er maar weinig om, toch?

Adem — In een tijd dat de kerk te maken heeft met kleiner worden en de secularisatie zichtbaar is, kan de aandacht op de Heilige Geest ons allemaal helpen. Die Geest wil een bron voor ons zijn, een bron van inspiratie, leiding en vooral ook van kracht! De Heilige Geest is de adem van God en kan ons helpen ons leven, maar ook onze parochie op te bouwen. De Heilige Geest brengt mensen samen, bindt mensen aan elkaar en geeft inspiratie om ons geloof te verdiepen en te groeien in ‘heiligheid’.  De Heilige Geest kan ons mensen helpen om onze roeping op het spoor te komen en zo te getuigen en de dienstbaarheid in de wereld serieus te nemen.

Vruchten — Je kunt dus bidden tot de Heilige Geest, opdat de Geest jou mag helpen jouw geloof in de Drieëne God te verdiepen en jezelf te geven door daden van solidariteit. Maar hoe kun je nu weten als je gebeden hebt tot de heilige Geest dat  het werk wat je daarna doet van de Heilige Geest is? Zoals je een boom kan herkennen aan de vruchten, zo ook de heilige Geest. De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen en zachtmoedigheid (Gal 5,22). De Heilige Geest kun je dus herkennen aan deze vruchten.

Aan de slag — De Heilige Geest geeft de parochie en haar mensen een nieuw elan, een  missionaire impuls om het evangelie te verkondigen en Jezus’ liefde aan anderen door te geven. Bid dus om de Geest en ga aan de slag met al jouw talenten en vaardigheden. Sta open voor die Geest, pluk de vruchten, dat is goed voor jou en jouw omgeving, dat is goed voor de Kerk van vandaag. Bid je mee? Een goed voornemen voor de komende Adventsperiode.

Kom, Heilige Geest, en maak mij vol van Uw licht,
dat door alle onmacht heen de arme kan verlichten,
de onderdrukte bevrijden, en de lijdende verkwikken.


Beziel met Uw adem en roep tot leven wat in mij koud is of verdord.
Richt mijn hart op het leven van de mensen en niet op hun dood.
Verwarm mij met het vuur waarmee Gij bezielt.

Wees een storm die mij wakker schudt.
Wees in de stilte van mijn hart en stort Uw gaven uit in mijn hart
om te zien met nieuwe ogen en te doen wat u van mij vraagt. Amen

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

3 december – Eerste zondag van de Advent (B): Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8 – 1 Kor. 1,3-9 – Mc. 13,33-37


Op zaterdag 2 december is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 3 december is er een woord- en gebedsviering (gezinsviering) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 3 december is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Huib en Riet Verstegen-Berg, Piet Berg.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen Trees Vonk, Joke Walraven, Paul van Tricht. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Els Plantinga-van Heerde, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Jan Roeleven, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmendam, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Paul Ammerlaan, Jan van Nierop, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest. — Tot H. Bernardus, beschermheilige van de schapen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 6 december: een viering in de Mariakapel. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 19 november 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


ADVENTSVESPERS  — WANNEER GAAT HET DAGEN?

Ook dit jaar worden er oecumenische Adventsvespers gehouden, op donderdagen in de Dorpskerk van Leiderdorp en de Goede-Herderkerk. Het thema van deze reeks vespers is: ‘Wanneer gaat het dagen?’

De Adventstijd is sinds eeuwen in de kerk bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer, gebed en vasten. Hoe haaks staat dat vaak op onze tijd! Onze weg door het leven is in een voortdurende beweging. Kom tot rust in de hectiek van de drukke decembermaand. Tijdens advent leven we toe naar Kerst. Dat doen we deze adventsperiode met de profetieën van Jesaja.

Waar halen we de hoop vandaan? Dat is, kort gezegd, de vraag van onze advent-met-Jesaja. Hoe kunnen we iets aan die hopeloosheid doen, die ons vaak beklemt bij zoveel internationaal geweld? De dringende vraag is: waar halen we hoop vandaan? Of anders gezegd: wanneer gaat het dagen?

Licht gaan zien en hoop vinden in het donker gaat van stap tot stap. Dat is ook de wijsheid van advent: vier etappes, vier kaarsen, telkens een vlammetje meer op de krans. U bent van harte welkom in de vespers op weg naar kerst. De adventsvespers worden gehouden op donderdagen van 19.15-19.45 uur

  • 30 November — Dorpskerk
  • 7 December — Goede-Herderkerk
  • 14 December — Goede-Herderkerk
  • 21 December — Dorpskerk

Leo Koot en Liesbeth van Meeteren, namens de vespergroep.


WAT MOET JE WETEN OVER DE ADVENT? — LIEVE WOUTERS

De advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Maar wat kun je er nog meer over vertellen? Lieve Wouters gaat in op vragen als: Wanneer start en eindigt de advent in 2023? — Wat is het belang van de advent? — Wat betekent het woord advent? — Welke zijn de belangrijkste figuren van de advent? Lees meer (via kerknet.be)