Mededelingen & nieuws (20 december)

Vronesteyn, woensdag 20 december 2023.

Bent u klaar om het kerstfeest te vieren? De stal is gezet, de kerstboom brandt. Het boodschappenbriefje heeft u mogelijk al geschreven. De gasten weten dat ze mogen komen. Of u blijft alleen, met uzelf! Eigenlijk zijn wij nog niet helemaal klaar. De vierde zondag van de Advent moet nog komen. Komende zondag horen wij in de schriftlezingen David en Maria, ieder op hun geheel eigen wijze, hun voorbereidingen treffen, een huis willen creëren waar God bij hen kan wonen, een plek waar Hij wonen kan, een plaats om te rusten voor Hem die God is, de enige ware, die maakt dat recht wordt gedaan aan de verworpenen de aarde, waar de doden tot leven komen. Daar in die nieuwe schepping kan God wonen, kunnen God én mensen tot rust komen.

Kerststal — Kerststallen zijn in! Ik ken nog al wat mensen die kerststallen verzamelen, uit vele landen en steden brengen ze kerststallen om bij de verzameling toe te voegen. In een van onze dorpen in ons bisdom worden vele stallen in de kerk tijdens de kerstmarkt uitgestald en mensen komen in de kerk om al die kerststallen te bewonderen. Vorig jaar bij het opruimen van al die stallen miste bij sommige stallen het kribbeke met het Kindje Jezus erin! Gestolen? Niemand kon het zeggen. Het Kindje Jezus is blijkbaar meegenomen naar de huizen van mensen!  Is dat niet de kerstgedachte? Het Kindje Jezus meenemen naar huis, naar de plaats waar je woon en werkt, leeft en liefhebt!!

Hart — Nu wil ik niemand in de verleiding laten komen om de kribbe uit de stal in de kerk mee te nemen, geenszins!! Maar wel de kerken te bezoeken tijdens de Kerstnacht en Kerstdag! Samen zingen en bidden, eucharistie vieren en bewogen weer naar huis te gaan met het kind Jezus in uw hart. Want waar kan het kind Jezus beter geboren worden dan in de kribbe van uw hart!

Kenia — In het jaar van mijn priesterwijding 1995 was ik op vakantie in Kenia. Daar bezochten wij een sloppenwijk. Ik heb daar de eucharistie mogen vieren met de pater die daar werkte. Ik heb nog nooit zoveel vreugde gezien als in die viering.  De mensen waren arm, maar bezaten de vreugde van het evangelie. Daar heb ik mijn kerststal gekocht. En telkens als ik de kerststal opzet, voel ik opnieuw die evangelische vreugde.

Ik wens u nu al vast een Zalig Kerstfeest! Ontvang het Kind Jezus in de kribbe van uw hart en laat Hem zien aan de mensen die je mag ontmoeten in daden van liefde en woorden van vreugde.

Met vriendelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 4E ZONDAG VAN DE ADVENT

24 december – 4e zondag van de Advent (B): 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 – Rom. 16,25-27 – Lc. 1,26-38


Op zaterdag 23 december is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondagochtend 24 december is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: Corona Kwartet o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Kinderkerstviering. Met medewerking van de werkgroep kinderkerk
Aanvang: 17:00 uur
— Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Muzikale medewerking: parochiekoor
Aanvang: 19:00 uur
— Online te volgen via kerkdienstgemist.nl


Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Ad van der Helm
Muziekale medewerking: tienerkoor
Aanvang: 19:00 uur
— Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Ad Van der Helm
Muzikale medewerking: dames- en herenkoor
Aanvang: 20:45 uur
— Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor
Aanvang: 23:00 uur
— Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Bertus Wessel
Muzikale medewerking: EMS-koor
Aanvang: 20:00 uur


Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Muzikale medewerking: dames- en herenkoor
Aanvang: 09:30 uur
— Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Muzikale medewerking: parochiekoor
Aanvang: 11:00 uur

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Kindje wiegen
Aanvang: 14:00 uur


Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Kindje wiegen
Muzikale medewerking: kinderkoor The Voice
Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: (23 december:) Voor Wim van Veen en overleden familie. — (24 december:) Voor overleden weldoeners en armen van de parochie namens PCI. — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Wim van Veen en overleden familie, Cees Straathof, overleden ouders Straathof-Van der Salm, overleden ouders Van Velsen-Spruit, Aad van der Geest en overleden familie, Martin Berg, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, pastoor van der Plas, Anny Janson-van Schie, Leo van  Gent, Ton Mooijman, Wim Mooijman, Liza Mooijman-de Boer, overleden ouders Captein-Van der Poel en overleden familie, Cornelis de Jong.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochiaan Trees Vonk. — (24 december, ’s ochtends) Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Vader, moeder en Martien Hendriks, Agnes Oosterlee, Toon en Mien Hockx, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst. — (24 december 19:00 uur:) Voor opa Herman Krowinkel, Willemmaarten en Lidwien Kocken, Martin en Gré Menken-van der Poel, Jan en Tiny van Cassel-van der Poel, Ada Kramer-van der Klugt, overleden familie van Rijn, Josephine van Galen, Clary Klein Schiphorst – Stockmann, Jan Klein Schiphorst. — (20:45 uur:) Voor Theo Jaspers, Jetty en Paul van Tricht, Theo Rump, Ria en Jan Tacx, Nel en Jan Zandbergen, Piet en Hetty van der Helm-Dils, Jan Straathof, Nel Bruines-Overmeer, Theo Rotteveel. — (23:00 uur:) Voor Sacha Lim, Annie en Dick van der Hulst, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst. — (25 december:) Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van Ploeg, Piet Dooienburgh, Marie Louise Bemelman-Videc, Simon Honselaar, Toon en Mien Hocks, Lina en Frits Labordus, Lies en Adriaan Vreeburg, overleden familie Boers, overleden familie Wolfs, Frans en Lex Winkelhuis.

Parochiekern H. Laurentius: (24 december:) Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor familie Cors-Van de Bosch, Jan Hubert Frauenfelder, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Koos van Rijn, Jacques van Santen, Jannie Suijten, Riet Knijnenburg van Vliet, familie Knijnenburg van der Lubbe, familie van Vliet-Van Wissen, familie Oudijk, familie van Velzen-Snoeker, Gijs en Rie Onderwater-Onderwater, pverleden familie Van Santen-Onderwater, overleden familie Wortman-Van der Ven, familie Onderwater-Van der Ploeg, Hubertus Onderwater, familie Berg-Hoogeveen, Lenie de Jong Thijs Klijn Bert de Jong, Lena de Jong-van der Geest Piet de Jong, overleden ouders Klijn-Lexmond, Paul Ammerlaan, Jan van Nierop, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn. — (25 december:) Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60 jarig huwelijk. — Voor overleden familie Van der Arend-Warmendam, Cor en Annie van de Burg- van Veen, Piet Roeling, Ben van Abswoude, ouders van Os-Verbeek, Koos van Rijn, familie Turkenburg-Van der Kroft, Riet Klink-Turkenburg, familie Van Boheemen-Van der Krogt, Piet en Kees van Boheemen, Paul Ammerlaan, Jan van Nierop, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn..


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 27 december: viering in de Mariakapel; voorganger: Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 10 december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Zondagavond 24 december vieren we om 19:00 Kerstavond in de Goede Herderkerk (met medewerking van het kinder- en tienerkoor. De voorganger is Pastor Van der Helm. De os en de ezel zullen een verhaal komen vertellen, we steken kaarsjes aan en je kunt natuurlijk een kijkje nemen bij de kerststal. Kom je ook? Je bent van harte welkom! — Op Eerste Kerstdag (maandag 25 december) is er om 14:00 uur Kindje Wiegen in de Goede Herderkerk. Alle (kleine) kinderen zijn ook hiervoor uitgenodigd!

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Donderdag 21 december wordt om 10:30 uur de uitvaartdienst voor dhr. Piet van Rijn gehouden, met aansluitend de teraardebestelling op het kerkhof naast de Laurentiuskerk.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (15)

Zondagmiddag 17 december was de kerkzaal van de Goede-Herderkerk goed gevuld met luisteraars en meezingers, gekomen om de viering ‘Nu zijt wellekome’ bij te wonen, met lezingen en liederen in voorbereiding op Kerstmis. Het projectkoor zong Nederlandse en Engelse liederen, onder leiding van Ans Bulles en begeleid door Jorge Silva op het orgel. Ze werden afgewisseld met negen bijbellezingen uit Jesaja en Lucas over de komst van de Messias, licht in diepe duisternis, verzorgd door Heleen Brouwer, Machteld Duijn en Stephanie Jägel. Voorganger Thea Epskamp sprak als inleiding de volgende tekst uit:

Israël. Bij het noemen van die naam springen onze gedachten vanzelf naar de huidige situatie in het Midden-Oosten: de oorlog tussen Israël en Hamas.

Als we het in de kerk hebben over Israël, dan gaat het om het Bijbelse Joodse volk van zo’n vierduizend jaar geleden tot ongeveer 90 na Christus, zoals beschreven in het Oude en het Nieuwe Testament.

Een volk dat, volgens de Bijbelboeken, afstamt van aartsvader Abraham, die als eerste Gods roepstem heeft gehoord om met Hem op weg te gaan en met zijn nakomelingen te leven volgens zijn richtlijnen voor het goede leven met elkaar. Een volk dat, via zijn profeten, te horen kreeg, dat het een licht moest worden voor de wereld, door Gods liefde en zijn bevrijdende kracht vóór te leven en uit te stralen. Als eerste aangesproken dus, en met een bijzondere opdracht, een roeping. In die zin is dit volk uitverkoren.

En vervolgens is het dat voor ons, christenen, nog eens extra, omdat uit hen de Christus is voortgekomen, Jezus, die voor ons Gods nabijheid belichaamt en die het Licht der wereld is. Straks zullen we in de lezingen horen over de roeping van Israël, die ten grondslag ligt aan de roeping van Jezus. Want Hij heeft, als zoon van zijn volk, de opdracht verstaan en waargemaakt, met hart en ziel en met inzet van zijn leven, tot het uiterste.

Volgende week vieren we zijn geboorte, niet zozeer om een historische gebeurtenis te herdenken, maar vooral om ons bewust te worden van onze eigen roeping, namelijk: om Hem in onszelf geboren te laten worden. Dat wil zeggen: dat zijn geestkracht en zijn daadkracht, zijn mensenliefde en zijn godsvertrouwen, ook ons bezielen, en dat wij die uitdragen naar de wereld om ons heen, tot vrede.