Mededelingen & nieuws (27 december)

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (december 2023/januari 2024).

Gedrukte exemplaren liggen dit weekend achterin de kerken van onze parochie. Maar de aflevering is ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).

Hierin onder meer een interview met pastoor Walter Broeders, die onze parochie eind januari gaat verlaten.


SCHRIFTLEZINGEN: FEEST VAN DE H. FAMILIE (31.12) – FEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD (1.1)

31 december 2023 – Feest van de Heilige Familie: Gen. 15,1-6;21,1-3 – Hebr. 11,8.11-12.17-19 – Lc. 2,22-40 of 22.39-40

1 januari 2024 – Maria, Moeder van God: Num. 6,22-27 – Gal. 4,4-7 – Lc. 2,16-21


Op zaterdag 30 december is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 31 december is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 31 december is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met samenzang.

Op zondag 1 januari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Eelko Brouwer. Aanvang: 11:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 1 januari is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: (30 december:) Voor Leo van Gent, Ria van Es-Berk.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — (31 december) Voor Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Frans en Lex Winkelhuis, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst. — (1 januari:) Voor Jetty en Paul van Tricht, Ria van der Kroft-van Vliet, Ploon Pieterse, Nettie en Frans Brocken, Siem Heemskerk, Theo Rotteveel, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius (31 december en1 januari:) Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk- Angevare, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest,


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — De deurcollectie bij de viering van lezingen en liederen van 17 december j.l., met muzikale medewerking van het projectkoor, heeft het mooie bedrag van EUR 600,20 opgebracht. De helft van de opbrengst is bestemd voor de Voedselbank Leiden. Hartelijk dank uw gulle gaven! — Woensdag 4 januari: woord- en gebedsviering in de Mariakapel; voorganger: Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 31 december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Kerkdienstgemist, het platform voor kerk-tv, had te kampen met een landelijke storing op Kerstavond (van 23:09 uur) en Kerstochtend (tot 10:07 uur). Daardoor konden gebruikers helaas de kerstvieringen in deze uren niet volgen. Excuses voor het ongemak! — Michel Coene, coördinator live-streamwerkgroep.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


MINICURSUS KATHOLIEKE LITURGIE (VIA KERKNET.BE)

Hoe verloopt het liturgisch jaar? Hoe verloopt een eucharistieviering? Welke Bijbelteksten worden gelezen in de mis? Antwoorden op deze vragen vindt u in de minicursus katholieke liturgie, georganiseerd door kerknet.be, de website van de katholieke kerk in Vlaanderen. Online educatie in drie lessen van 10-15 minuten. Lees meer