Mededelingen & nieuws (17 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 17 januari 2024.

Wij praten vaak over verantwoordelijkheid en misschien spreken wij dit woord wel snel uit zonder te beseffen wat dit eigenlijk betekent voor ons concrete leven. Het verwijst naar de plicht of het besef dat wij verantwoording moeten afleggen voor onze handelingen, beslissingen en gedrag. Kortom bewust zijn van de consequenties van onze keuzes in het leven. Op professioneel niveau verwijst het naar het nakomen van taken en verplichtingen die verbonden zijn met een bepaalde functie. Privé verwijst het in het nakomen van beloften, het erkennen van fouten en het streven naar een positieve bijdrage aan jezelf en de gemeenschap om je heen!

Netwerk — Als kerkgemeenschap komen wij samen in ons kerkgebouw en ontmoeten wij elkaar. Velen kennen ook elkaar! En zo ontstaat er een netwerk van mensen die samen op weg willen gaan om de Blijde Boodschap die zij horen in de viering mee te nemen in hun dagelijks leven. Vanuit ons doopsel en vormsel willen wij ons verbinden met de Boodschap van Jezus Christus, door ons telkens door Hem te laten raken. Dat kunnen wij mensen zo moeilijk alleen, daar hebben wij een gemeenschap voor nodig met alles wat daarbij hoort: een kerkgebouw, een kachel, een koffiezetapparaat en een priester. Dat alles moet onderhouden worden.

Geld — Is geld belangrijk? Een moeilijke vraag om te beantwoorden, zeker vanuit een positie die de meesten van ons hebben. Het antwoord zal zeker afhangen aan wie je het vraagt. Ikzelf ben altijd geneigd te zeggen, dat geld niet het allerbelangrijkste is. Veel belangrijker is dat wij als kerkgemeenschap elkaar recht in de ogen aankijken, dat je telkens benieuwd bent wat de ander te vertellen heeft en daarnaar te luisteren, zoals die ander ook naar mij zal luisteren. Een netwerk van liefde noemt de bisschop het, liefde, die niet neemt, maar altijd eerst geeft!

50 jaar Kerkbalans — Vanuit die gedachte omarm ik ieder jaar de actie Kerkbalans. Vanuit onze verantwoordelijkheid en omdat wij tot een gemeenschap behoren mag eenieder, naar gelang zijn of haar financiële situatie, een geldelijke bijdrage geven aan de gemeenschap, opdat wij de kachel kunnen laten branden, de priester zijn honorarium kunnen geven en datgene kunnen blijven doen waartoe de Heer ons roept. Dank dat u, dank dat jij zo wilt leven!!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders 


SCHRIFTLEZINGEN: 3e ZONDAG DOOR HET JAAR

21 januari 2024 – 3e zondag door het jaar (B): Jona 3,1-5.10 – 1 Kor. 7,29-31 – Mc. 1,14-20


Op zaterdag 20 januari is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 21 januari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Met kindernevendienst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 januari is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Niesje van Diemen, Lies en Adriaan Vreeburg, Jan Straathof, overleden familie Bruines-Kortekaas, Nel Bruines-Overmeer, Jetty en Paul van Tricht, Rietje de Lange-van der Poel, Riet van der Werf, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Jan Boogmans, Aad Hooymans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 24 januari: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 21 januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Actie Kerkbalans — Over enkele dagen brengen vrijwilligers, de inmiddels bekende enveloppen langs bij de parochianen van De Goede Herder, gevuld met een informatiebrief, een bijlage over periodieke giften (die aftrekbaar zijn op uw aangifte inkomstenbelasting) en een antwoordstrook. Wilt u de toezegging van uw jaarbijdrage voor 2024 invullen op de antwoordstrook en die in de envelop klaarleggen? Zo kunt u de envelop meteen meegeven als de loper een week later bij u aanbelt. — Ontvangt u geen envelop? Achterin de kerk liggen ongeadresseerde Kerkbalans-enveloppen die u kunt meenemen en later weer inleveren (bij het secretariaat of bij de vrijwilligers van het koffieteam in het atrium). — Hartelijk dank voor uw financiële steun! — Werkgroep Kerkbalans

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


UITNODIGINGEN I.V.M. AFSCHEID EN BEGROETING

Wij nodigen u graag uit voor deze twee gebeurtenissen:

Pastoor Broeders neemt op zondag 28 januari afscheid, om de week erna als pastoor in Delft en Midden-Delfland te beginnen. In de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude- Rijndijk is die zondag om 15:30 uur een Vesperviering geleid door pastoor Broeders. Na afloop is er alle gelegenheid om hem persoonlijk de hand te drukken.

Kapelaan Huntjens wordt op donderdag 1 februari tijdens een Eucharistieviering om 19:30 uur in de Sint Petruskerk, Lammenschansweg 42, Leiden, door vicaris-generaal Van Deelen voorgesteld. Na de viering kunt u de nieuwe kapelaan begroeten en welkom heten.

We hopen dat velen van u bij beide gebeurtenissen aanwezig zijn. — Jan van Trigt, vice-voorzitter parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie