Mededelingen & nieuws (31 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 31 januari 2024.

Tijdens mijn laatste eucharistieviering en tijdens de receptie bij mijn afscheid in de Goede Herderkerk mocht ik een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich inzetten voor de Actie Kerkbalans: Carla van Jaarsveld, Jan Peter Breedeveld, Netty Vroonhof, Ann Webb en Freek Versteegen. Zij zetten zich in vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kerk, opdat de Actie Kerkbalans goed loopt in de gemeenschap. Zij zorgden en zorgen voor de juiste documenten en werken met het niet-eenvoudige Docbase systeem. Hulde aan deze kanjers. Met een heuse medaille en een mooie bos bloemen zijn zij geëerd. Ga door, zo blijft de gemeenschap mede gezond en vitaal!!

Vesper — Het was mijn liefste wens om met een vesperviering mijn pastoraat in de parochie af te sluiten: samen bidden en zingen. Met mooie teksten en melodieën. De Schrift door Frank Zuure voorgelezen. En wat heb ik genoten van deze viering. Precies zoals ik dat wilde. Hulde aan Ans Bulles en de koorleden, solisten, organist en pianist.  Het is mijn vaste overtuiging: daar waar mensen met hun talenten zingen en bidden, is de Heer aanwezig; en dat heb ik echt gevoeld. Heel veel dank ook aan het cateringteam, voor hun perfecte service tijdens de receptie: goed georganiseerd en vriendelijk, zoals altijd!

Afscheid — Het is daarbij geen groot geheim dat ik afscheid nemen in het leven van mensen niet eenvoudig vind. Ik ben nu eenmaal een mensenmens, die zich bindt aan mensen.  Als ik twee woorden goed heb verstaan die bij mijn afscheid door mensen zijn verwoord dan zijn dat de woorden verbinding en betrokkenheid. Twee belangrijke woorden voor mijn pastoraat. Van daaruit heb ik altijd mijn pastoraat vorm willen geven. In de verbinding wil ik mensen met elkaar en met de Lieve Heer verbinden. En betrokkenheid uit zich in mijn belangstelling naar mensen. Wat zijn hun zorgen, hun blijdschap, hun verdriet en wat hebben zij nodig aan bemoediging. Zo wil ik pastor zijn, met en voor u. Dat heb ik meer dan acht jaar mogen doen en zoals Ingrid Zuure het zo mooi verwoordde: Jouw voeten zullen je brengen naar de plek waar je nodig bent! En zo is het ook. Met deze bemoedigende woorden mag ik mijn pastoraat in Leiden en ommelanden afsluiten.

Cadeau’s — ‘Ach, dat had je niet hoeven doen!’ Hoe vaak zeggen wij dit niet als wij iets ontvangen? Ik heb het ook gezegd, maar wat heb ik genoten van alles wat u mij wilde geven. Teveel om op te noemen. Heerlijke wijnen, zelfgemaakte cadeaus, tekeningen, fruitbomen voor in de tuin, een schitterende kaars, boekenbonnen, envelopjes, zelfs de Hartebrugspeld. Het staat in mijn studeerkamer, ik kijk ernaar en ben dankbaar. Maar vooral dankbaar voor de lieve woorden die u mij in het oor fluisterde. Het heeft mij ontroerd, maar ook weer kracht en energie gegeven om naar de plek te gaan waar zij mij nodig hebben.

Dit was dan echt de allerlaatste blog van mij! Dag lieve mensen. Het ga u goed. Dank voor uw vertrouwen!

Het goede nieuws is dat Marlene Falke deze blog gaat overnemen. Marlene, veel schrijfgenot!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 5e ZONDAG DOOR HET JAAR

4 februari 2024 – 5e zondag door het jaar (B): Job 7,1-4.6-7 – 1 Kor. 9,16-19.22-23 – Mc. 1,29-39


Op donderdag 1 februari is er een eucharistieviering in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) waarin pastor Daan Huntjens wordt gepresenteerd. Muzikale mederking: projectkoor o.l.v. Coen Huisman. Aanvang 19:30 uur.

Op zaterdag 3 februari is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastor Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 4 februari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 4 februari is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens de P.C.I. — Voor oerleden ouders Den Blanken-Van den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Theo Rump, overleden familie Bruines-Kortekaas, Nel Bruines-Overmeer, Ria van der Kroft-van Vliet, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Ad Nooijen, Ploon Pieterse, Els Plantinga-van Heerde.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-Van der Meer.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 7 februari: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Voorganger: Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 21 januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


UITNODIGING I.V.M. BEGROETING KAPELAAN HUNTJENS

Kapelaan Huntjens wordt op donderdag 1 februari tijdens een Eucharistieviering om 19:30 uur in de Sint Petruskerk, Lammenschansweg 42, Leiden, door vicaris-generaal Van Deelen voorgesteld. Na de viering kunt u de nieuwe kapelaan begroeten en welkom heten.

We hopen dat velen van u bij deze gebeurtenis aanwezig zijn. — Jan van Trigt, vice-voorzitter parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie