Mededelingen & nieuws (7 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 7 februari 2024.

Kent u dat: op een onverdacht moment iets toezeggen waarvan je later denkt … oe wat heb ik gedaan! Toen pastoor Walter Broeders mij vroeg of ik de zendbrief zou willen overnemen, heb ik gelijk ja-gezegd. En nu kijk ik naar een lege pagina op mijn laptop en denk ‘oe’ … De raad van de pastoor was: kijk naar het evangelie, naar de actualiteit of iets dat jou heeft geraakt of aangesproken. En wees lief voor de mensen … Nu ja, een eerste poging dan maar.

Wordt rein – Dit weekend horen we in het evangelie hoe Jezus een melaatse geneest. Iemand met huidvraat, zo staat er in de nieuwste bijbelvertaling. Wat dat precies voor aandoening is, wordt daarmee niet gezegd. Zoveel is wel duidelijk: het was voor iedereen zichtbaar en het was besmettelijk. Wie aan melaatsheid leed, was onrein en moest zich afzonderen, buiten de stad gaan wonen, en zijn of haar komst aankondigen met een bel of luid geroep. Geen makkelijk bestaan dus. Wat mij opvalt in het evangelie is dat de melaatse tegen Jezus zegt: ‘u kunt mij reinigen’. En ‘als u dat wilt’. En Jezus antwoordt: ‘Ik wil, word rein’. Hier ontmoeten twee bewegingen elkaar, het geloof van de melaatse en de wil van Jezus. Zo gaat dat dus blijkbaar in de Godsrelatie.

Geen ruchtbaarheid – Wat er op volgt is dat Jezus aan de reine man vraagt er niets over te zeggen. Maar waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Je vraagt je af: hoe zou dat in onze tijd zijn gegaan? Uit heel wat zakken was een mobieltje gekomen en hadden filmpjes hun weg gevonden naar Insta, X of Tiktok. Goed nieuws en rampen raken aan ons gevoel van sensatie en verspreiden zich snel. De vraag blijft wel waarom Jezus dit niet wilde.

Onreine geesten van onze tijd – In zijn preek bij de presentatie van onze nieuwe kapelaan, Daan Huntjes, sprak vicaris-generaal Lex van Deelen over de onreine geesten van onze tijd, over het niet aflatende bombardement van de reclame en de marketing die ons de hele dag en nacht door probeert te verleiden en te beïnvloeden, over industrieën die mensen verslaafd willen maken aan tabak, aan gokken en meer. ‘Tegenover de onreine geest’, aldus Van Deelen, zet Jezus Gods heilige Geest. Tegenover deze dwingelandij zet Jezus geen nieuwe dwingelandij… maar het Koninkrijk van God: vrede en gerechtigheid en vreugde.’

Het Koninkrijk van God – Hier zie ik een antwoord op de vraag waarom Jezus vraagt, aan de weer rein geworden man, om er geen ruchtbaarheid aan te geven. Het gaat Jezus niet om eer of roem om wat Hij bewerkt.  Voor Jezus staat voorop de komst van het Koninkrijk van God en een bevrijden uit wat ons als mensen bezet en beklemd houdt. Met andere woorden, wat ons in de weg staat om voluit te kunnen leven.

40-dagentijd – Volgende week woensdag luiden we met het vieren van Aswoensdag de 40-dagentijd in. Aan ieder van ons is het om keuzes te maken hoe we die tijd invullen. Kiezen we voor vasten, extra gebed of richten we onze aandacht op wie kwetsbaar zijn in deze wereld? Of misschien juist op het nalaten van wat veel van onze tijd vraagt en eigenlijk van geen belang is … Wat is het in uw, jouw, mijn leven dat ‘onrein maakt’ ?  In het evangelie neemt de melaatse man de eerste stap. Wat wordt die van ons ?

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker


SCHRIFTLEZINGEN: 6e ZONDAG DOOR HET JAAR

11 februari 2024 – 6e zondag door het jaar (B): Lev. 13,1-2.45-46 – 1 Kor. 10,31-11,1 – Mc. 1,40-45


Op zaterdag 10 februari is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 11 februari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Daan Huntjens voorgaat. In deze gezinsviering worden de Eerste Communicanten voorgesteld. Muzikale medewerking: tienerkoor/kinderkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 11 februari is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Muzikale medewerking: Oud-Prinsen Koor. Aanvang: 11:00 uur.

SCHRIFTLEZINGEN: ASWOENSDAG

14 februari 2024 – Aswoensdag: Joël 2,12-18 – 2 Kor. 5,20-6,2 – Mt. 6,1-6.16-18

Op woensdag 14 februari (Aswoensdag) is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor. Aanvang: 10:00 uur.

Op woensdag 14 februari (Aswoensdag) is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk, waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 19:00 uur.

Op woensdag 14 februari (Aswoensdag) is er een echaristieviering in de Sint-Janskerk, waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:30 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Westhof-Van Hoorn en overleden familie, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Marie Louise Bemelmans–Videc, Agnes Oosterlee–Vlasveld, overleden familie Van Rijn, Josephine van Galen, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Lina en Frits Labordus, Lucie Peeters-Weijkamp, Jan Peeters, Ada Kramer–van der Klugt.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Louis Soonius, Kees Overdevest, Jet Overdevest, Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Thijs Klijn, Lenie de Jong, Piet de Jong, Arie en Rika v Santen-Verhagen, Remco van de Bosch, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée (jaargetijde), Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 14 februari: eucharistieviering (Aswoensdag) in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Voorganger: pastoor Jeroen Smith. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 11 februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Kom je op zondag 11 februari ook naar de Goede-Herderkerk? De kinderen die in mei hun Eerste Communie zullen doen, stellen zich dan voor. Het kinder- en tienerkoor zal zingen en het thema is “Kom erbij!” Voorganger is kapelaan Huntjens en voor de kleinsten is er crèche. We zien u / jullie graag om 9.30u in de Goede Herderkerk! Tot dan!

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


AFSCHEID VAN PASTOOR BROEDERS

De Goede-Herderkerk was in de middag van zondag 28 januari bijna te klein voor alle aanwezigen bij de vesperviering, met een groot projectkoor onder leiding van dirigente Ans Bulles en met koorleden uit alle acht kerken van de parochie. Aan het einde van de vesperviering kreeg de pastoor door diverse sprekers lof toegezwaaid. Namens de drie kerken van de regio Oost (St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder) sprak Marianne Turk een dankwoord uit. De pastoor ontving een perenboom en een kaars met daarop in was de afbeeldingen van de drie kerken. Namens de Lam Gods overhandigde Jan Akerboom een koperen plaquette met daarop de tekst die boven het priesterkoor van de onlangs gerenoveerde Maria Middelareskerk staat geschreven. Vervolgens sprak Ingrid Zuure als lid van het Parochiebestuur van onze parochie HH. Petrus en Paulus roerende woorden tot de pastoor.

Na afloop van de viering verplaatsten de honderden aanwezigen zich naar het atrium van waar vrijwilligers klaar stonden met heerlijke drankjes en hapjes. Namens het pastoraal team kondigde pastoor Jeroen Smith een lied aan, een variant op een populair lied uit de jaren vijftig van Wim Sonneveld. Dankzij de begeleiding op de piano door Coen Huisman werd er behoorlijk meegezongen! En uiteraard werd de scheidende pastoor door velen bedankt voor zijn inzet voor onze parochiegemeenschap met hand schudden, zoenen, omhelzingen en cadeautjes. Met dank aan Karel Verhoosel, voor de foto’s gemaakt tijdens het afscheid. — Gerard van der Hulst


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (februari/maart 2024).

Gedrukte exemplaren liggen dit weekend achterin de kerken van onze parochie. Maar de aflevering is ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).

Hierin onder meer een interview met kapelaan Daan Huntjens, die per 1 februari onze parochie is komen versterken