Weekbrief (10 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 10 juli 2024.

De leerlingen gaan in de evangelielezing van aanstaande zondag op stage. De evangelist noemt ze hier nog de Twaalf; straks als ze terug zijn, zijn het Apostelen, ‘gezondenen’. Een stage dus van al doende leren. Zo’n eerste keer hoeft dat niet ver van huis te zijn, een dagreis afstand. En veel is er niet voor nodig: een metgezel en een stok, beiden om op te steunen en natuurlijk wat goede raad.

Het eerste begin — Er wordt niet verteld hoe het was voor de Twaalf om op weg  gaan. Waren ze enthousiast? Voelden ze zich uitgedaagd, zenuwachtig misschien of vol twijfel? Ze mogen maar weinig meenemen. Ze moeten het doet met wat ze geleerd is, met de voorbeelden die ze gezien hebben en met wat ze onderweg wordt gegund. Waar ze welkom zijn, is het goed om te blijven en waar niet, daar moeten ze maar het  stof van hun voeten slaan.

Op weg — Zo worden ze op weg gezonden, naar het zich laat aanzien vol goede moed en op hoop van zegen. In het evangelie komen we die woorden moed en hoop niet tegen. Zou je het erin mogen lezen, tussen de regels door? Menselijkerwijs zijn het belangrijke drijfveren om in beweging te komen. Om eigentijds gezegd ‘ervoor te gaan’. In dit geval: om waar te maken wat ze bij hun zending is toevertrouwd. Ze krijgen de macht om onreine geesten uit te drijven; dat is zoveel als mensen helen van wat ze ziek maakt. Onlosmakelijk hoort daarbij  een oproep tot bekering.

Hoop en optimisme — In een recent interview deelt Eric Borgman, theoloog en lekendominicaan, zijn inzichten over het begrip hoop. Zo maakt hij een onderscheid tussen hoop en optimisme. Hoop is: ’iets doen omdat het goed is, zonder dat je de afloop weet.’ Optimisme gaat altijd ook over het te verwachten positieve resultaat. Het hoort, zo concludeert Borgman, ‘een beetje bij de moderne visie op het leven dat we in doel-middelrelaties denken”. Hoop is daarentegen volgens Borgman: ‘het vertrouwen hebben dat het goede,  goed is in zichzelf en dat het goed is om daaraan bij te dragen.’ Hoop heeft dus een open einde.

Oproepen tot bekering — Wij mogen zijn zoals die eerste leerlingen. Iedere dag opnieuw op stage. Op weg gezonden met onze mogelijkheden en beperkingen. Leren met vallen en opstaan. Veel hoeven we op die weg niet mee te nemen. Niets anders  dan wellicht te weten Wie ons tot stok en steun is. En dan te leven van wat ons gegund wordt. Of het ons daarbij gegeven is om onreine geesten uit te drijven en te helen wie ziek zijn ? Ach wie weet! We mogen toch zeker de hoop koesteren? Oproepen tot bekering, dat kan zeker wel. Bekering waarvan? Nu ja, misschien wel van alle druk om te presteren, van al het moeten, van alle doelgerichtheid. Bekeren waartoe ? Misschien wel tot leven dat gericht is op het goede te doen, ongeacht het resultaat, wetend dat dit genoeg is. Zo kan hoop een anker zijn voor onze ziel.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


SCHRIFTLEZINGEN: 15e ZONDAG DOOR HET JAAR


14 juli 2024 – 15e zondag door het jaar (B): Amos 7,12-15 – Ef. 1,3-14 of 3-10 – Mc. 6,7-13

Op zaterdag 13 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 14 juli is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 juli is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Om voorspraak van de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Jos van Daal, Annie Devilee-Bakker, Rob Webb. — Voor Marie-Louise Bemelmans-Videc, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Trees Vonk-Hol, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Lina en Frits Labordus, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Henk van Os, Bep Granneman-Knijnenburg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius, Bep Hooijmans- Bakker, Joske Janson, Theo Boogmans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 17 juli: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 7 juli 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli/augustus (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.