Mededelingen & nieuws (16 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 16 juni 2021.

Beste parochianen,

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Ook in onze kerk willen wij samen nadenken over dit probleem, samen bidden en ons betrokken voelen bij hen die moeten vluchten om welke reden dan ook!

Woelige zee — In het evangelie van komende zondag raast er een storm over het meer, terwijl Jezus en zijn leerlingen in de boot naar de overkant varen. En Jezus slaapt en de leerlingen zijn bang en denken te vergaan. Ze maken Hem wakker en zeggen: Raakt het u niet dat wij vergaan?

Hulp — Vele mensen wagen de oversteek naar Europa. Echter vele boten vergaan en mensen erop verdrinken, laten het leven in de Middellandse Zee. In april nog toen een boot met 130 mensen erop voor de Libische kust kapseisde. De paus schroomt niet deze tragedie te benoemen. ‘Het zijn mensen, het zijn mensenlevens, die twee dagen lang tevergeefs om hulp hebben gesmeekt, hulp die niet is gekomen. Slaapt Europa? Zo wordt de Middellandse het kerkhof van Europa’.

Slapen — Waarom slaapt de Heer op de boot? Hij slaapt, omdat Hij zijn leerlingen vertrouwt. Zij kennen toch het meer van Genesareth? Zij kunnen toch de boot veilig aan de overkant brengen? Hert zijn toch vissers? De Heer heeft ons talenten meegegeven om de relatie met onze medemensen te verstevigen. De paus noemt onze wereld een gemeenschappelijk huis, niemand is er vreemdeling. Aan ons om met onze houding, ons gebed en steun de vluchteling niet te vergeten. Dat alles heeft te maken met vertrouwen, vertrouwen in elkaar, dat wij elkaar toebehoren. Toch?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


20 JUNI: INTERNATIONALE DAG VAN DE VLUCHTELING

De Internationale Dag van de Vluchteling is een dag die de Verenigde Naties (VN) vanaf 2001 viert. De VN staat dan stil bij iedereen die op de vlucht is voor bijvoorbeeld honger of oorlog. Ieder jaar op 20 juni dringt zij er bij overheden op aan om maatregelen hiertegen te nemen.

Lees de bijdrage van Regina Krowinkel (pdf), lid van de werkgroep MOV/Diaconie van parochiekern De Goede Herder. Zij roept op om ook vanuit de katholieke parochies meer aandacht te besteden aan deze problematiek.


PLANT VAN DE MAAND: WITTE ROOS

De redactie van de website katholiek.nl bespreekt elke maand de symbolische betekenis van een plant of bloem — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand de witte roos: heb vertrouwen! Lees meer